Nebezpečné odpady v komerčnej praxi

Vo videoškolení s Ing. Danou Hanovcovou vám pomôžeme rýchlo a efektívne sa zorientovať v predpisoch upravujúcich nakladanie s nebezpečnými odpadmi a zosúladiť ich s činnosťou, ktorú ako podnikateľ vykonávate v rámci svojho podnikania.

Forma produktu
Videoškolenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Dana Hanovcová
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Nebezpečné odpady v komerčnej praxi

Vo videoškolení s Ing. Danou Hanovcovou vám pomôžeme rýchlo a efektívne sa zorientovať v predpisoch upravujúcich nakladanie s nebezpečnými odpadmi a zosúladiť ich s činnosťou, ktorú ako podnikateľ vykonávate v rámci svojho podnikania.
V úvode školenia nájdete stručný prehľad právnych predpisov, ako aj základnú definíciu a vymedzenie toho, čo môžeme v praxi považovať za nebezpečný odpad. Okrem základných vedomostí nadobudnete najmä praktické informácie o tom, aké povinnosti má držiteľ nebezpečného odpadu, čo musí mať každý podnikateľ vypracované alebo čo musí predložiť v prípade kontroly z Inšpekcie životného prostredia. Vo videoškolení si navyše ukážeme, ako vyzerá evidenčný list odpadu, ako ho správne vyplniť a zároveň vás informujeme, aké nápravné opatrenia máte k dispozícii v prípade havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.