Novela katastrálneho zákona – poskytovanie údajov a služieb katastra nehnuteľností od 1. 10. 2018

Katastrálny zákon sa vplyvom novely zákona č. 212/2018 Z. z. účinnej od 1. 10. 2018 mení nielen vo vzťahu k poskytovaniu údajov a novým službám, ale upravuje sa v celej svojej podstate. Lektorka JUDr. Jana Dráčová vám vo videoškolení porozpráva okrem iného aj o centralizácii katastra, o tom, aké nové údaje sa evidujú u FO, kto má právo a do akej časti operátu katastra nahliadať, akým spôsobom sa údaje získavajú, kto údaje poskytuje a ako funguje nová služba sledovania zmien.

Rok vydania
1/2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
51 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Jana Dráčová
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Novela katastrálneho zákona – poskytovanie údajov a služieb katastra nehnuteľností od 1. 10. 2018

Katastrálny zákon sa vplyvom novely zákona č. 212/2018 Z. z. účinnej od 1. 10. 2018 mení nielen vo vzťahu k poskytovaniu údajov a novým službám, ale upravuje sa v celej svojej podstate. Lektorka JUDr. Jana Dráčová vám vo videoškolení porozpráva okrem iného aj o centralizácii katastra, o tom, aké nové údaje sa evidujú u FO, kto má právo a do akej časti operátu katastra nahliadať, akým spôsobom sa údaje získavajú, kto údaje poskytuje a ako funguje nová služba sledovania zmien.

Obsah:

  • Novela č. 212/2018 Z. z. schválená  19. 6. 2018
  • § 68 Verejnosť katastrálneho operátu
  • § 69 Poskytovanie údajov katastra
  • § 69 Poskytovanie údajov katastra
  • § 60a vyhl. Súpis nehnuteľností
  • § 60b Sledovanie zmien v katastri
  • § 79l Prechodné ustanovenia k úpravám od 1. 10. 2018
  • Sledovanie zmien  a súpis nehnuteľností
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. príloha sadzobník položka 10
  • Oslobodenie Od poplatkov


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.