Novela školského zákona a povinné predprimárne vzdelávanie od 10. 7. 2021

Vo videoškolení s PhDr. Marekom Havrilom nájdete podrobný výklad novely školského zákona, ktorá nadobúda účinnosť 10. júlom 2021.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
88 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 30,00 € 36,00 €
+ -

Novela školského zákona a povinné predprimárne vzdelávanie od 10. 7. 2021

Vo videoškolení s PhDr. Marekom Havrilom nájdete podrobný výklad novely školského zákona, ktorá nadobúda účinnosť 10. júlom 2021.
Novela v sebe zahŕňa viaceré zmeny v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Rozšírila sa existujúca právna úprava, ktorá upravovala len formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky, o možnosť plnenia povinného predprimárneho vzdelávania osobitným spôsobom. Okrem toho novela do istej miery zjednodušuje individuálne vzdelávanie vo vzťahu k deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a od januára 2022 tiež zavádza zmeny súvisiace s financovaním regionálneho školstva a vznikom regionálnych úradov školskej správy...

Informácie k videoškoleniu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.