Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov

Ak ste začínajúcim účtovníkom, prípadne si potrebujete s odborníkom prejsť novelizované pravidlá pre vedenie podvojného účtovníctva, ste na správnom mieste. 2-dňový webinár s Ing. Martinom Miklášom je zostavený tak, aby ste si krok po kroku prešli každodenné aj sezónne činnosti z praxe. Počas 1. dňa sa oboznámite s právnou úpravou, účtovými triedami, účtovnými prípadmi aj s účtovnými záznamami. Hlbšie pochopíte súvislosti medzi zásobami, finančnými účtami, zúčtovacími vzťahmi, kapitálovými účtami a dlhodobými záväzkami.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Martin Mikláš
Bez DPH S DPH
Webinár 26.-27.5.2022 140,00 € 168,00 €
+ -

Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov

Ak ste začínajúcim účtovníkom, prípadne si potrebujete s odborníkom prejsť novelizované pravidlá pre vedenie podvojného účtovníctva, ste na správnom mieste. 2-dňový webinár s Ing. Martinom Miklášom je zostavený tak, aby ste si krok po kroku prešli každodenné aj sezónne činnosti z praxe. Počas 1. dňa sa oboznámite s právnou úpravou, účtovými triedami, účtovnými prípadmi aj s účtovnými záznamami. Hlbšie pochopíte súvislosti medzi zásobami, finančnými účtami, zúčtovacími vzťahmi, kapitálovými účtami a dlhodobými záväzkami.
Na praktickom príklade si navyše vyskúšate účtovanie účt. triedy 0 – 4. V 2. deň získate dokonalý pohľad na náklady, výnosy, uzávierkové účtypodsúvahové účty. Potrebné zručnosti si osvojíte tiež k analytickej evidencii, oceňovaniu majetku a záväzkov, inventarizácii a inventúre či k zostaveniu účtovnej závierky. Na súhrnnom súvislom príklade si v druhý deň vyskúšate vedenie podvojného účtovníctva – predkontáciu.

Webinár je určený rovnako pre začiatočníkov, ako aj pre osoby s pokročilými vedomosťami, ktoré si potrebujú osviežiť základné postupy či legislatívne normy.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

1. deň

 • Úvod do podvojného  účtovníctva – vývoj, definícia účtovníctva, predmet účtovníctva
 • Základné pojmy a súvislosti podvojného účtovníctva
 • Právna úprava účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike
 • Spôsoby vedenia účtovníctva,  vecný obsah účtovníctva a účtovné zobrazenie predmetu účtovníctva
 • Zásady a princípy podvojného účtovníctva
 • Definícia pojmu účet, predstavenie účtových tried a skupín
 • Účtovný záznam, účtovný zápis, účtovné knihy a rámcová účtová osnova pre podnikateľov 
 • Definícia účtovného prípadu, vecné a časové hľadisko
 • Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
 • Účtová trieda 1 – Zásoby
 • Účtová trieda 2 – Finančné účty
 • Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
 • Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 • Súvislý príklad  účtovania účt. triedy 0 – 4

2. deň

 • Otváranie účtovných kníh
 • Uzatváranie účtovných kníh
 • Účtová trieda 5 – Náklady
 • Účtová trieda 6 – Výnosy
 • Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
 • Analytická evidencia, význam jej vedenia a povinnosti vyplývajúce z postupov účtovania
 • Oceňovanie majetku a záväzkov z daňového a účtovného hľadiska
 • Inventarizácia a inventúra
 • Účtovná závierka
 • Lehoty na podanie daňového priznania a účtovnej závierky a povinnosti vyplývajúce z podania daňového priznania, resp. účtovnej závierky
 • Sankcie z daňového a účtovného hľadiska
 • Súhrnný súvislý príklad vedenia podvojného účtovníctva – predkontácia 

Harmonogram školenia:
09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 14:30 – prednáška