Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v čase koronavírusu

Online seminár

Medzi každoročnú horúcu daňovú tému patrí spravidla prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH. Túto tému, s ohľadom na aktuálnu situáciu zapríčinenú koronavírusom, bude už koncom apríla rozoberať Ing. Kúdela.

Forma produktu
Online seminár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Milan Kúdela
Bez DPH S DPH
Online seminár 28.4.2020 80,00 € 96,00 €

Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v čase koronavírusu

Medzi každoročnú horúcu daňovú tému patrí spravidla prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH. Túto tému, s ohľadom na aktuálnu situáciu zapríčinenú koronavírusom, bude už koncom apríla rozoberať Ing. Kúdela.
Počas jediného dňa sa tak zoznámite s platnými právnymi predpismi a ozrejmíte si, akým spôsobom prenos daňovej povinnosti funguje, kedy sa má uplatniť, ako vyplniť kontrolný výkaz, ako postupovať pri vrátení nadmerného odpočtu, prípadne kedy môžete očakávať peniaze z nadmerného odpočtu.

Časť programu venujeme aktuálnej praxi v čase koronakrízy – konkrétne zameriame pozornosť na odklad daňových povinností, nové lehoty z hľadiska daňového poriadku, úroky z omeškania či vládou prijaté opatrenia na podporu podnikania.

Upozornenie: Vzhľadom na aktuálne nariadenie Ústredného krízového štábu týkajúceho sa prevencie proti nákaze vírusom SARS-CoV-2 sme boli nútení nahradiť pôvodný termín živého školenia formou online seminára. Pre všetky online semináre platí, že počas celého ich priebehu máte možnosť prostredníctvom chatu klásť otázky lektorke/lektorovi, na ktoré vám následne odpovedá. Po zrealizovaní seminára navyše dostanete k dispozícií jeho videozáznam.

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
 • Záznam z online seminára

Obsah seminára:

Daňové povinnosti v čase koronavírusu

 • Odklad daňových povinností.
 • Lehoty z hľadiska daňového poriadku.
 • Úroky z omeškania.
 • Vládne stimuly na podporu podnikania.
 • Prehľad vládnych opatrení a možná aplikácia do praxe.

Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020

 • prípady tzv. tuzemského samozdanenia - prenosu daňovej povinnosti
 • podmienky na uplatnenie daňovej povinnosti
 • štatistická klasifikácia F - stavebná činnosť
 • činnosti, ktoré súvisia so stavebnými prácami ale nepatria do klasifikácie F
 • náležitosti faktúry
 • miesto dodania služieb súvisiacich s nehnuteľnosťami
 • zrušenie limitov pri prenose daňovej povinnosti
 • zahraničný prenos daňovej povinnosti
 • registrácia podľa § 7 a § 7a
 • prenos daňovej povinnosti a § 5
 • viac sadzieb dane a prenos na jednom doklade
 • opravné doklady z pohľadu zákona

Harmonogram seminára:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška
13:00 - 13:15 - prestávka
13:15 - 14:30 - prednáška spojená s odpoveďami na otázky