Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2020 a vybrané problémy v praxi

Aj v roku 2020 čaká na daňovníkov množstvo noviniek. Kompletný prehľad o aktuálnych problémoch v praxi a tiež zmenách v daňových zákonoch získate na školení s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým. Nepremeškajte toto praktické školenie, počas ktorého detailne porovnáme súčasnú s pripravovanou legislatívou a pripravíme vás na bezproblémové zvládnutie nových povinností platných pre rok 2020.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Žilina 18.10.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Trnava 28.10.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Nitra 29.10.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Bratislava 30.10.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Košice 6.11.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Prešov 7.11.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Poprad 8.11.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Trenčín 18.11.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Banská Bystrica 21.11.2019 70,00 € 84,00 €
+ -

Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2020 a vybrané problémy v praxi

Aj v roku 2020 čaká na daňovníkov množstvo noviniek. Kompletný prehľad o aktuálnych problémoch v praxi a tiež zmenách v daňových zákonoch získate na školení s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým. Nepremeškajte toto praktické školenie, počas ktorého detailne porovnáme súčasnú s pripravovanou legislatívou a pripravíme vás na bezproblémové zvládnutie nových povinností platných pre rok 2020.

Program doplníme čoskoro.

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Miesto konania:
18. 10. 2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
28. 10. 2019, Trnava - Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava (mapa)
29. 10. 2019, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
30. 10. 2019, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa), Ako sa k nám dostať
6. 11. 2019, Košice - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)
7. 11. 2019, Prešov - Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov (mapa)
8. 11. 2019, Poprad - Hotel SATEL*** Poprad, Mnoheľova 825/3, Poprad (mapa)
18. 11. 2019, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
21. 11. 2019, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)