GDPR v praxi – návody, rady a pripravované novinky

Narábate s osobnými údajmi? Na školení vám JUDr. Marcela Marcelová, PhD., pomôže nastaviť interné nastavenia a dokumenty tak, aby boli v súlade jednak s nariadením GDPR, ako aj so zákonom o ochrane osobných údajov, usmerneniami EDPB, zákonom o elektronických komunikáciách, pripravovanými či inými súvisiacimi zákonmi. Školenie je sprevádzané množstvom praktických príkladov, vďaka čomu budete vedieť všetky legislatívne povinnosti jednoducho a efektívne aplikovať do svojej praxe. Ukážeme si, ako má byť vypracovaná povinná dokumentácia, ako správne získať súhlas dotknutej osoby, akú máte informačnú povinnosť i to, ako si poradiť s GDPR vo vzťahu k zákazníkom, dodávateľom a zamestnancom.

Forma produktu
Školenie
Miesto konania
Bratislava
Dátum konania
18.10.2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Bez DPH S DPH
Bratislava 18.10.2022 70,00 € 84,00 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/webinar-gdpr-v-praxi-navody-rady-a-pripravovane-novinky/p-1572559.xhtml">Webinár</a> 0,00 € 0,00 €

GDPR v praxi – návody, rady a pripravované novinky

Narábate s osobnými údajmi? Na školení vám JUDr. Marcela Marcelová, PhD., pomôže nastaviť interné nastavenia a dokumenty tak, aby boli v súlade jednak s nariadením GDPR, ako aj so zákonom o ochrane osobných údajov, usmerneniami EDPB, zákonom o elektronických komunikáciách, pripravovanými či inými súvisiacimi zákonmi. Školenie je sprevádzané množstvom praktických príkladov, vďaka čomu budete vedieť všetky legislatívne povinnosti jednoducho a efektívne aplikovať do svojej praxe. Ukážeme si, ako má byť vypracovaná povinná dokumentácia, ako správne získať súhlas dotknutej osoby, akú máte informačnú povinnosť i to, ako si poradiť s GDPR vo vzťahu k zákazníkom, dodávateľom a zamestnancom.

Školenie budeme zároveň vysielať aj ONLINE.

Školenie vás komplexne prevedie aktuálnym aj pripravovaným znením zákona, základnými pravidlami spracúvania osobných údajov, najčastejšími chybami, ako aj bezpečnostnými opatreniami a dokumentmi, ktoré musíte mať vo firme zabezpečené. Zároveň sa oboznámite s najnovšími pravidlami, ktoré len nedávno upravili obsah zmlúv, zaviedli lehotu záznamu pri monitorovaní priestoru, upravili vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, bližšie špecifikujú, ako má vyzerať označenie monitorovaného priestoru, popisujú bezpečnostné incidenty a prinášajú aj celý rad ďalších povinností. Prejdeme si najnovšie stanoviská Európskeho výboru na ochranu osobných údajov, napríklad k bezpečnostným incidentom a podobne.

Obsah školenia

 • Nové usmernenia EDPB a zákony, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov
 • Zásady spracúvania osobných údajov na konkrétnych príkladoch
 • Čo si predstaviť pod pojmom dokumentácia podľa Nariadenia GDPR a čo všetko ste povinný mať vypracované
 • Ako má byť správne vypracovaná informácia o spracúvaní osobných údajov?
 • Ako má vyzerať správny právny základ na spracúvanie osobných údajov
 • Ako legislatívne ošetriť a nastaviť vzťahy vašim sprostredkovateľom a aké novinky pribudli
 • Najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov (vybrané pokuty, ktoré uložil Úrad na ochranu osobných údajov SR)
 • Spracúvanie osobných údajov pri nahrávaní prostredníctvom MS TEAMS, využívanie emailovej adresy zamestnanca  po skončení pracovného pomeru a podobne
 • Aké novinky sa chystajú v oblasti ochrany osobných údajov
 • Ďalšie
 • Priestor na otázky

Harmonogram školenia

8:30 - 9:00 - prezentácia účastníkov školenia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 - 14:00 - prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň. 
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.