2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Špeciality z daňovej kuchyne

Zažite život bežnej firmy z pohľadu DPH a DzP v netradičnom šate. Pozývame vás na 2-dňové zážitkové školenie do najznámejších kúpeľoch Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach. Čakajú vás dva dni prednášok s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým, v rámci ktorých do detailu nazriete na každodennú daňovú prax. Po odbornej časti si môžete dopriať komfort a zážitky na jednom mieste. Ako je už tradíciou, aj na tomto pobytovom školení vás čaká celý rad atraktívnych možností, ako stráviť voľný čas.

Forma produktu
Školenie
Miesto konania
SPA Aphrodite Rajecké Teplice ****
Dátum konania
2. - 3. 10. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
2 - dňové školenie v Spa Aphrodite 2. - 3. 10. 2023 240 € 288 €
+ -

2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Špeciality z daňovej kuchyne

Zažite život bežnej firmy z pohľadu DPH a DzP v netradičnom šate. Pozývame vás na 2-dňové zážitkové školenie do najznámejších kúpeľoch Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach. Čakajú vás dva dni prednášok s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým, v rámci ktorých do detailu nazriete na každodennú daňovú prax. Po odbornej časti si môžete dopriať komfort a zážitky na jednom mieste. Ako je už tradíciou, aj na tomto pobytovom školení vás čaká celý rad atraktívnych možností, ako stráviť voľný čas.

Pre milovníkov prírodných krás  má Rajecká dolina prichystaných mnoho skvostov. Na mieste si môžete požičať bicykle, vyberte sa na vychádzku po „vlastných“ alebo posilnite imunitu a načerpajte energiu v kúpeľoch. Tešíme sa na vás.

Bonus

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Obsah školenia

1. deň (2. 10. 2023)

Stavba (nehnuteľnosť) vo väzbe na princípy DPH a DzP od 1. 1. 2023

 • Predaj stavby a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku (doba od prvej kolaudácie, rozlišovanie stavieb na bývanie) a vplyv na DPH
 • Predaj nehnuteľnosti a daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti (pomerné odpisy a zostatková cena)
 • Vyvolané investície a vplyv na základ dane a odpočet DPH (bezplatné odovzdanie)
 • Prenajímateľ a povinnosť krátiť odpisy, riziká nepeňažného príjmu pri vykonaní technického zhodnotenia nájomcu alebo opravy a údržby, vplyv na základ dane a DPH (prenájom s DPH alebo bez DPH?)
 • Nájomca, ktorý vykonal technické zhodnotenie, právo na daňový odpis, skončenie nájmu, vplyv na základ dane a DPH pri skončení nájmu
 • Nájmy a ubytovacie služby z pohľadu DPH, dane z príjmov a cestovných náhrad
 

Používanie majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie v roku 2023

 • Poskytovanie benefitov pre zamestnancov a vplyv na daňovú uznateľnosť u zamestnávateľa, právo na odpočítanie dane a pomerné odpočítanie dane pri používaní majetku aj na iný účel ako podnikanie
 • Paušalizácia majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a vplyv na základ dane a DPH a pohľad na tento spôsob výdavkov zavedením § 5 ods. 7 písm. o) ZDP
 • Povinnosti viažuce sa k úprave odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach a hnuteľnom investičnom majetku (napr. autá)
 

Poukazy na predaj služieb a tovaru od 1. 10. 2019, princípy DPH, DzP a ERP (zľavomaty, Ticketportal atď.)

 • Platby v hotovosti od 1. 7. 2023
 • Ako vylepšiť vlastné imanie firmy bez vplyvu na základ dane
 • Záväzky z pohľadu dane z príjmov a DPH – neplatenie záväzku, odpis záväzku, premlčanie záväzku, prevzatie záväzku
 • Zmeny v oblasti CFC spoločnosti od 1. 8. 2023
 

2. deň (3. 10. 2023)

Registračné povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH

 • Registrácia na daň z príjmov vrátane zrušenia(od 1. 1. 2023)
 • Registrácia na daň z pridanej hodnoty vrátane zrušenia (zmeny od 1. 1. 2023)
 • Sankcie a pokuty
 • Elektronická komunikácia 
 

Pohľadávky z pohľadu daní a účtovníctva

 • Opravné položky k pohľadávkam
 • Odpis pohľadávky
 • Postúpenie pohľadávok
 • Dobropisy a ťarchopisy, vplyv na základ dane a DPH
 • Nevymožiteľná pohľadávka
 

Luxusné osobné motorové vozidlá používané subjektom, princípy DPH a dane z príjmov

 • Odpisovanie v majetku daňovníka
 • Prenajaté na operatívny lízing
 • Používané na prenájom
 

Zistenie chýb a vysporiadanie z pohľadu DPH a dani z príjmov a účtovníctva (dodatočné daňové priznanie, zahrnutie v čase zistenia), možné riziká a pokuty

Pravidlá fakturácie a chyby pri nej. Ako sa vysporiadať u vyhotoviteľa a ako u príjemcu.

Zmeny v oblasti stravného a náhrad za používanie MV v roku 2023 a vplyv na stravovanie zamestnancov

Zmeny v oblasti obchodovania s virtuálnou menou a cennými papiermi u FO od 1. 1. 2024

 

Harmonogram školenia

08:30 – 09:00 - prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 12:00 - prednáška
12:00 – 13:00 - obedňajšia prestávka
13:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou

Kúpou vstupenky získate:
 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • 2 x Obed, večeru a ďalšie občerstvenie počas školenia
 

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne priamo voči hotelu.

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať emailom na adrese spa@spa.sk alebo na tel.č.: 00421 41 549 42 56.

Cena jednolôžkovej izby Comfort  za noc

153,00 €/osoba

Cena dvojlôžkovej izby Comfort za noc

201,60 €/pri obsadení 2 osobami

Cena dvojlôžkovej izby Deluxe za noc

228,30 €/pri obsadení 2 osobami

 

Ubytovaní hostia majú nárok na:

 • Raňajky
 • Wellness 
 • Ubytovanie od 14:00 hod.
 • Skončenie ubytovania do 11:00 hod.

 

Dôležité upozornenie

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi školenia spoločnosti Poradca podnikateľa.
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.