Správa registratúry v roku 2019

Dňa 1. marca 2019 nadobudla účinnosť novela vyhlášky č. 410/2015 Z. z., ktorá prináša nové pravidlá pre orgány verejnej moci, štátnu správu, školy, školské zariadenia a ďalšie subjekty. Aké nariadenia musia podľa novely dotknuté organizácie zapracovať?

Rok vydania
7/2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
314 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Mária Munková
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Správa registratúry v roku 2019

Dňa 1. marca 2019 nadobudla účinnosť novela vyhlášky č. 410/2015 Z. z., ktorá prináša nové pravidlá pre orgány verejnej moci, štátnu správu, školy, školské zariadenia a ďalšie subjekty. Aké nariadenia musia podľa novely dotknuté organizácie zapracovať?
Vo videoškolení priamo so zamestnankyňou Štátneho archívu MV SR nájdete základné otázky z problematiky správy registratúry, ako aj prehľad zmien v právnych predpisoch, v zákone a vo vyhláškach, ktoré sa nám pomerne často v posledných rokoch aktualizujú. V nadväznosti na platné právne predpisy spoznáte aj povinnosti pôvodcov registratúry, zásady odbornej správy neelektronických i elektronických záznamov, systémy správy registratúry, zásady hodnotenia a vyraďovania záznamov, ako aj zásady tvorby interných smerníc pre správu registratúry (registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu).

Videoškolenie je zamerané na všetky činnosti, ktoré sú v praxi spojené so správou registratúry – od zabezpečovania evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim až po ich vyraďovanie.


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.