Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia v praxi - zmeny od 1. 1. 2019

Dňa 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Právna úprava od nového roka, okrem iného, pozmeňuje aj postup vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Ako od nového roka správne postupovať v prípade výberového konania, aké sú činnosti rady školy, ako poradného orgánu v školách pri výberovom konaní a aké ďalšie zmeny od 1. januára 2019 nastali sa dozviete vo videoškolení s lektorkou Annou Böhmerovou. Vo videoškolení nájdete aj prehľad všetkých aktivít a činností, ktoré vymedzuje aktualizovaný legislatívny rámec – doplnený odporúčaniami založenými na praktických skúsenostiach s realizovanými výberovými ...

Rok vydania
2/2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
50 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Anna Böhmerová
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia v praxi - zmeny od 1. 1. 2019

Dňa 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Právna úprava od nového roka, okrem iného, pozmeňuje aj postup vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Ako od nového roka správne postupovať v prípade výberového konania, aké sú činnosti rady školy, ako poradného orgánu v školách pri výberovom konaní a aké ďalšie zmeny od 1. januára 2019 nastali sa dozviete vo videoškolení s lektorkou Annou Böhmerovou. Vo videoškolení nájdete aj prehľad všetkých aktivít a činností, ktoré vymedzuje aktualizovaný legislatívny rámec – doplnený odporúčaniami založenými na praktických skúsenostiach s realizovanými výberovými konaniami.

Obsah:

 • § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o
 • Vymenovanie riaditeľa na základe výberového konania podľa osobitného predpisu
 • Výberové konanie
 • Vyhlásenie VK
 • Iné požiadavky
 • Bezúhonnosť
 • Doklady
 • Kvalifikačné predpoklady
 • Pozastavenie členstva v RŠ
 • Povinnosti RŠ – výberovej komisie
 • Rada školy pred VK
 • Vymenovanie riaditeľa
 • Lehoty pri VK


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.