Vybrané rozhodnutia súdov

Viac ako 500 rozhodnutí súdov z unikátneho diela JUDr. Imricha Feketeho, CSc., autora Veľkého komentára k OBČIANSKEMU ZÁKONNÍKU.

Cena s DPH
20,57 €
Cena bez DPH
18,70 €
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Imrich Fekete
+ -

Vybrané rozhodnutia súdov

Viac ako 500 rozhodnutí súdov z unikátneho diela JUDr. Imricha Feketeho, CSc., autora Veľkého komentára k OBČIANSKEMU ZÁKONNÍKU.
Pre praktické a pohodlné používanie publikácia obsahuje aj aktuálne znenie Občianskeho zákonníka od § 1 po § 151v (všeobecná časť a vecné práva) , ku ktorým sú priradené súvisiace rozhodnutia súdov.