Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP

Aké povinnosti má zamestnávateľ alebo zamestnanec v oblasti BOZP a akých chýb sa najčastejšie obe strany dopúšťajú? Vo videoškolení vám Ing. Mária Krempaská objasní kompletný proces oboznamovania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od jeho prípravy, riadenia až po jeho samotnú realizáciu.

Rok vydania
5/2018
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
24 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Krempaská
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP

Aké povinnosti má zamestnávateľ alebo zamestnanec v oblasti BOZP a akých chýb sa najčastejšie obe strany dopúšťajú? Vo videoškolení vám Ing. Mária Krempaská objasní kompletný proces oboznamovania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od jeho prípravy, riadenia až po jeho samotnú realizáciu.

Obsah:

  • Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
  • Základné zásady riadenia a odbornej prípravy v oblasti BOZP
  • Oboznamovanie podľa cieľových skupín
  • Základné zásady riadenia a odbornej prípravy v oblasti BOZP
  • Oboznamovanie pri nástupe do zamestnania
  • Opakované oboznamovanie
  • Odborné a osobitné oboznamovanie zamestnancov
  • Inštruktáž pre pracovníkov dodávateľských organizácií
  • Inšpektorát práce kontroluje doklady o vykonaní školenia
  • Najčastejšie chyby pri školeniach – oboznamovaniach a odporučeniaSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.