Profivzdelávanie - konferencie, školenia, videoškolenia a webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Činnosť rady školy a jej spolupráca s riaditeľom školy v školskom roku 2023/2024

Na webinári s PhDr. Marekom Havrilom, PhD., si vysvetlíme, ako efektívne nastaviť spoluprácu rady školy a riaditeľa školy pre školský rok 2023/2024. Prakticky si popíšeme celú činnosť rady školy – od jej zostavenia cez jej kompetencie, povinnosti, rokovania až po vzťahy k riaditeľovi školy. Hovoriť budeme aj o kompetenciách a zodpovednosti riaditeľa voči rade školy. Dozviete sa tiež, čomu sa majú vyhýbať členovia rady školy pri výkone svojej činnosti, čo si nemôže nárokovať riaditeľ vo vzťahu k rade školy, ako odvolať riaditeľa školy v kontexte podania návrhu rady školy a mnohé ďalšie praktické informácie a návody.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Účtovanie, rozpočtovanie a kontrola pokladnice v roku 2023 – pre verejnú správu, samosprávu a školy

Potrebujete sa naučiť pracovať s pokladnicou? Predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková vám na webinári pomôže vytvoriť jednotný a efektívny systém riadenia, organizácie, kontroly stavu a pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti. Prakticky si ukážeme účtovanie a rozpočtovanie pokladnice, kontrolu pokladnice, ako aj kontrolu účtovných dokladov a účtovných záznamov. Povieme si, ako sa jednotlivé pokladničné operácie kontrolujú prostredníctvom základnej finančnej kontroly a na záver si zodpovieme vaše prípadné otázky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Nadobudnutie a dodanie tovaru do EÚ na praktických príkladoch

Každý pohyb tovaru v rámci Európskej únie je potrebné sledovať a zdaniť daňou z pridanej hodnoty v štáte, kde skončí jeho preprava. Všetko, čo z pohľadu platiteľa aj neplatiteľa DPH potrebujete vedieť o dodaní a nadobudnutí tovaru, vám na príkladoch z praxe priblíži daňová poradkyňa Ing. Soňa Ugróczy. Vysvetlí vám špecifiká miesta dodania tovaru – či už ide o dodanie s prepravou, bez prepravy alebo v rámci tzv. reťazových transakcií. Dozviete sa, aká daňová povinnosť vám vzniká pri nadobudnutí či dodaní tovaru, aké sú podmienky oslobodenia od dane, aké možnosti odpočítania dane legislatíva povoľuje a mnoho ďalšieho.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
12. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Soňa Ugróczy

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Konanie o stavebnom zámere od 1. 4. 2024 – ako sa budú povoľovať stavby po reforme?

Konanie o stavebnom zámere je základným procesným nástrojom povoľovania výstavby od 1. 4. 2024. Ako bude tento proces vyzerať, v čom bude odlišný od územného konania a konania o stavebnom povolení? Čo bude predmetom overenia projektu stavby a ako bude prebiehať kolaudácia? Bližšie nahliadnuť na to, aký bude mať priebeh celý povoľovací proces po reforme zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe, vám pomôže Mgr. Slavomíra Salajová z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
6. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Slavomíra Salajová

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Infozákon verzus GDPR – ako uplatniť právo na informácie

Pri povinnom zverejňovaní informácií a pri využívaní práva na informácie vzniká v súvislosti s infozákonom a GDPR mnoho otázok. Čo majú tieto dva právne predpisy spoločné a ako si s nimi poradiť v praxi? Zorientovať sa v tejto širokej spleti pravidiel vám pomôže Mgr. Kristína Szajkóová. Na webinári vám zrozumiteľne vysvetlí, kto má nárok na informácie, kto ich musí poskytovať, čo musí byť sprístupnené (resp. zverejnené), ako žiadať o informácie a ako ich poskytovať, ako aj to, aký je rozdiel medzi právom na informácie podľa infozákona a právom na prístup podľa GDPR.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
2. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Kristína Szajkóová

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Sociálna prevencia (2. časť) – úlohy sociálneho pracovníka, obce, sociálnych služieb a príslušných inštitúcií

Jednou z mnohých úloh sociálnych pracovníkov je prostredníctvom tzv. sociálnej prevencie predchádzať, prípadne zabrániť ďalšiemu prehlbovaniu narastajúcich sociálnych problémov. Na túto tému sme pre vás pripravili až 2 časti webinárov s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD. Pomôže vám uchopiť teoretické východiská a lepšie spoznať niektoré problémové okruhy, ktoré s uplatňovaním sociálnej prevencie úzko súvisia. V 2. časti webinára si vysvetlíme, aké sú úlohy sociálneho pracovníka, obce, sociálnych služieb a inštitúcií pôsobiacich v sociálnej prevencii.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ako sa pripraviť na kontrolu vo verejnej správe – pre kontrolórov, účtovníkov, hospodárov, rozpočtárov, vedúcich zamestnancov

Ak čakáte kontrolu alebo sa chcete lepšie pripraviť na jej proces a zároveň zistiť, čo všetko sa v praxi kontroluje, potom si nenechajte ujsť webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA. Dozviete sa, aké sú vaše práva a povinnosti pri kontrole; na čo si dať pozor pri obehu dokladov, pri finančnej kontrole či pri zverejňovaní; čo najčastejšie vytýkajú kontrolné orgány a v neposlednom rade, ako sa na kontrolu pripraviť. Zároveň si vysvetlíme, ako kontrola prebieha v praxi – a to od zahájenia kontroly cez jej priebeh, odovzdanie dokumentácie kontrolnému orgánu, podanie námietky a ukončenie kontroly.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
30. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Náležitosti účtovných dokladov vo verejnej správe v roku 2023

Ste subjektom verejnej správy a neviete, či musí obsahovať účtovný doklad dátum a podpis účtovníka, prípadne pečiatku od dodávateľa? Sú účtovné doklady aj pracovné príkazy a výpisy z bankových účtov? Ako správne uvádzať číslovanie dokladov? Ani vy nepoznáte odpoveď? Zorientovať sa v náležitostiach účtovných dokladov, v ich elektronickej podobe či v spôsobe ich podpisovania podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vám na webinári pomôže finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Protispoločenská činnosť pre hlavných kontrolórov – povinné zodpovedné osoby, ich úlohy a vzory do praxe

Novela zákona o protispoločenskej činnosti od r. 2023 zavádza jednoznačnú povinnosť určiť zodpovednú osobu, ktorá bude prijímať a preverovať oznámenia o protispoločenskej činnosti. Pre hlavných kontrolórov, prednostov úradov aj starostov prinášame jedinečnú príležitosť nahliadnuť na povinnosti zodpovedných osôb.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Prenos daňovej povinnosti a daňové rizika u dodávateľa a odberateľa

Narazili ste na omyl v účtovníctve? Ako ho môžete odstrániť v priebehu účtovného obdobia a po schválení účtovnej závierky? Ako na to v jednoduchom a podvojnom účtovníctve – vám na webinári poradí daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Pravidlá fakturácie a návod, ako opraviť chyby pri nej v roku 2023

Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým sa z pohľadu DPH, DzP aj účtovníctva prakticky oboznámite s pravidlami fakturácie, ako aj s opravnými postupmi pri nesprávne vyhotovených faktúrach a ďalších pochybeniach.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28. 9. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Predaj tovaru a služieb prostredníctvom internetu a digitálnych platforiem z pohľadu DPH

Predávate alebo sa chystáte predávať tovar či služby cez internet? Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým nájdete odpovede na široké spektrum otázok súvisiacich s podnikaním na internete – od právnej základne povinností e-shopu a digitálnych platforiem cez účtovné prípady až po špecifiká elektronického obchodu z hľadiska DPH. Pristavíme sa pri zľavových portáloch, povinnostiach zásielkového predaja v medzinárodnom meradle, pri osobitných schémach OSS (one-stop-shop), ako aj zmenách od 1. 1. 2024.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
18. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Medzinárodná kamiónová doprava a DPH v roku 2023

Prevádzkovanie dopravnej spoločnosti vyžaduje množstvo povolení, osvedčení či daňových registrácií. Každý dopravca navyše musí pozorne sledovať vyhlášky a nariadenia platné nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únií. Na webinári s daňovým poradcom vám preto prinášame komplexný prehľad o medzinárodnej kamiónovej doprave z pohľadu aktuálneho znenia zákona o DPH a tiež samotnej praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Daňová optimalizácia v roku 2023

Ako čo najefektívnejšie znížiť svoju daň, a to legálnym spôsobom a bez rizika? Overené optimalizačné triky vám v praktických príkladoch prináša Ing. Vladimír Ozimý. Na webinári vám poradí, ako vyťažiť čo najviac z daňových výdavkov, ako môže rozdelenie jedného subjektu na viacero výrazne znížiť daň z príjmov, ako na tvorbu opravných položiek k nezinkasovaným pohľadávkam alebo aj to, ako odpočítať od základu dane (resp. čiastkového základu dane) daňovú stratu dosiahnutú v uplynulých rokoch.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

2-dňový webinár: Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov v roku 2023

Na 2-dňovom webinári s Ing. Martinom Miklášom sa priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia domova naučíte viesť podvojné účtovníctvo. Prvý deň sa oboznámite s účtovými triedami, účtovnými prípadmi, účtovnými záznamami aj s digitalizáciou. Hlbšie pochopíte súvislosti medzi zásobami, finančnými účtami, zúčtovacími vzťahmi, kapitálovými účtami a dlhodobými záväzkami. Na príklade si vyskúšate účtovanie účt. triedy 0 – 4. Druhý deň budeme rozoberať náklady, výnosy, uzávierkové aj podsúvahové účty (účtové triedy 5 – 7). 

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 10. 2023 - 10. 10. 2023, 09:00 - 14:30
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martin Mikláš

168 € s DPH 140 € bez DPH

Vyberte variant

2-dňový webinár: Daň z príjmov fyzických osôb pre začiatočníkov v roku 2023

Na 2-dňovom webinári s Ing. Martinom Miklášom získate potrebné základy pre uplatňovanie dane z príjmov fyzických osôb. Prvý deň spoznáte sadzby dane z príjmov, vaše registračné a oznamovacie povinnosti a príjmy, ktoré nie sú zdaniteľné. Nevynecháme tému mikrodaňovníka – povieme si, kto sa považuje za neho a aké výhody z toho vyplývajú. Ukážeme si, ako vypočítať jednotlivé čiastkové základy dane, ako vyčísliť daň za zdaňovacie obdobie aj to, ako umorovať daňové straty. Rozoberať budeme tiež daňové bonusy, zamestnanecké benefity, príspevok na rekreáciu a preddavky na daň z príjmov FO s príkladmi.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27. 11. 2023 - 28. 11. 2023, 09:00 - 14:30
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martin Mikláš

168 € s DPH 140 € bez DPH

Vyberte variant

2-dňový webinár: Daň z príjmov právnických osôb pre začiatočníkov v roku 2023

Na 2-dňovom webinári s Ing. Martinom Miklášom získate potrebné základy pre uplatňovanie dane z príjmov právnických osôb. Prvý deň spoznáte sadzby dane z príjmov, vaše registračné a oznamovacie povinnosti a príjmy, ktoré nie sú zdaniteľné. Ukážeme si, ako vypočítať jednotlivé čiastkové základy dane a ako vyčísliť daň za zdaňovacie obdobie. Pochopíte pravidlá transferového oceňovania, dividend, predaja podniku či zlúčenia, alebo rozdelenia spoločností. Zároveň si vysvetlíme, ako odpočítať daňovú stratu alebo výdavky na výskum a vývoj.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19. – 20.10.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martin Mikláš

168 € s DPH 140 € bez DPH

Vyberte variant

Ako opraviť chyby v mzdovom účtovníctve v roku 2023

Nesprávny výpočet mzdy po uzatvorení mesiaca, nesprávne údaje v mzdových dokumentoch či chybné mesačné výkazy pre Sociálnu a zdravotnú poisťovňu. Ako opraviť tieto a ďalšie časté chyby v mzdovom účtovníctve? Ako na to, vám na konkrétnych príkladoch z praxe ukáže renomovaná lektorka Júlia Pšenková.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Odmeny a ich vplyv na priemerný zárobok v roku 2023

Zamestnanci môžu mať okrem základnej mzdy vyplácané od zamestnávateľa rôzne odmeny, ako je napríklad mesačná odmena, fixná odmena, výkonnostná odmena, mimoriadna odmena a podobne. Ako ovplyvňuje vyplatená odmena priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a ako sa priemerný zárobok vypočítava, resp. zaokrúhľuje, vám na príkladoch z praxe ukáže renomovaná lektorka Júlia Pšenková.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ako inventarizovať majetok, záväzky a rozdiely majetku a záväzkov – pre verejnú správu, samosprávu a školy

Zvládnite inventarizáciu ľavou zadnou. Na úvod tohto praktického webinára s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou si vysvetlíme, akú zodpovednosť má zamestnanec za ochranu majetku. Následne si prakticky prejdeme všetky kroky spojené s inventarizáciou majetku, záväzkov aj rozdielu majetku a záväzkov. Vysvetlíme si, ako postupovať v prípade inventarizačných rozdielov aj ich vyrovnania. V závere webinára si predstavíme najčastejšie nedostatky pri inventarizácii a odpovieme na vaše otázky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
3. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Druhy pracovných pomerov riaditeľa školy v roku 2023

S riaditeľom školy môžu byť uzatvárané rôzne druhy pracovných pomerov. Ich špecifiká vám priblíži na webinári doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Poradí vám, aký druh pracovného pomeru je najvýhodnejší pre riaditeľa školy ako zamestnanca a aký pre školu ako zamestnávateľa. Rozoberať budeme tiež dôvody a spôsoby skončenie pracovného pomeru riaditeľa školy, ako aj úpravy pracovných zmlúv iných pedagogických zamestnancov škôl, ku ktorým dochádza v súvislosti so zmenou úväzku.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: