Profivzdelávanie - konferencie, školenia, videoškolenia a webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

2 - dňový webinár: DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii v roku 2024

Tento komplexný 2-dňový webinár vám poskytne ucelený prehľad o dani z pridanej hodnoty (DPH), a to od základných pojmov až po praktické uplatňovanie v rôznych situáciách. Dozviete sa, ako definovať základné pojmy DPH a správne ich používať, aké sú povinnosti platiteľa DPH a ako sa registrovať, ako rozlíšiť dodanie tovaru či služby a určiť miesto ich dodania, ako vypočítať základ dane a vystaviť správnu faktúru, kedy vzniká daňová povinnosť a ako uplatniť odpočítanie DPH, i to, aké sú osobitné pravidlá DPH pre rôzne typy platiteľov a transakcií. Lektorom je Ing. Vladimír Ozimý, absolútna špička medzi daňovými poradcami na Slovensku.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 7. 2024 - 17. 7. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

216 € s DPH 180 € bez DPH

Vyberte variant

Kontrolný výkaz a údaje v jednotlivých oddieloch (lehota, sankcie, uvádzanie faktúr do správnych oddielov) v roku 2024

Naučte sa od Ing. Vladimíra Ozimého, absolútnej špičky medzi daňovými poradcami na Slovensku, ako bezchybne vyplniť a podať kontrolný výkaz DPH. V tomto praktickom webinári sa dozviete všetko o lehotách spojených s kontrolným výkazom DPH, ako správne uvádzať faktúry do jednotlivých oddielov, ako sa vyhnúť najčastejším chybám a predísť tak zbytočným sankciám. A to nie je všetko. Počas webinára budete mať k dispozícii chatovacie okno, vďaka ktorému sa môžete pána Ozimého opýtať na akúkoľvek otázku, ktorá vás ohľadom kontrolného výkazu DPH zaujíma.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Oprava základu dane od A po Z z pohľadu DPH a dane z príjmov a účtovníctva v roku 2024

Nie ste si istý, ako správne opraviť základ dane a daň v DPH, DzP a účtovníctve v roku 2024? Spolu s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým sme pre vás zostavili špeciálny webinár, ktorý vám bude slúžiť ako praktický návod k oprave základu dane. Vo webinári sa oboznámite s dôležitými pojmami, naučíte sa identifikovať prípady opravy, vyplňovať opravné doklady, zaúčtovať opravu na príslušných účtoch v účtovníctve a tiež zohľadniť všetky opravy základu dane v účtovnej uzávierke.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Požiadavky na transparentnosť odmeňovania mužov a žien v roku 2024

Od roku 2023 je účinná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/970 o rovnakom odmeňovaní mužov aj žien. Aké povinnosti by mala priniesť zamestnávateľom transpozícia tejto smernice do slovenských právnych predpisov a aké dočasné vyrovnávacie opatrenia môžete zaviesť, aby ste dosiahli rodovú rovnosť? Využite príležitosť získať overené informácie a návody do praxe priamo od Mgr. Miroslavy Mošonovej, ktorá profesionálne pôsobí na inšpektoráte práce. Dozviete sa, ako nastaviť transparentné odmeňovanie v súlade s novou legislatívou, kedy je rozdielne zaobchádzanie so zamestnancami prípustné a kedy nie, ako riešiť najčastejšie prípady diskriminácie na pracovisku a mnoho ďalšieho.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
30. 7. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Pracovná činnosť pedagogického asistenta v školskom roku 2024/2025

Vedenie škôl, hľadáte komplexný prehľad o pracovnej činnosti pedagogického asistenta? Všetko, čo potrebujete vedieť vám prinášame vo webinári s jedným z našich top lektorov PhDr. Marekom Havrilom, PhD. Podrobne s vami rozoberie všetky pracovné aspekty pôsobenia pedagogického asistenta v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Zameriame sa na jeho kvalifikačné predpoklady, úlohy a zodpovednosti, spôsob zaradenia do platových a pracovných tried, výkon 1. atestácie, spoluprácu s učiteľom a členmi školského podporného tímu, podporné opatrenia a oveľa viac.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Objednávky vo verejnej správe – ako ich správne vystaviť a zverejniť po zmenách od roku 2024

Zamestnanci verejnej správy, trápia vás otázky ohľadom vystavovania, obehu a zverejňovania objednávok? Alebo si neviete poradiť s novelou, ktorá v roku 2024 zaviedla nové termíny, upravila rozsah zverejňovaných údajov a priniesla tiež zmeny pri zverejňovaní dodatkov, objednávok v centrálnom portáli a podobne? Potom si nenechajte ujsť náš webinár s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, DSc., ktorý pôsobí ako kontrolór vo verejnej správe. Z prvej ruky tak získate overené informácie, postupy a odpovede na vaše otázky. Naučíte sa, ako správne zverejňovať objednávky, aké sú povinné údaje, ako kontrolovať ich vystavovanie a ako zabezpečiť obeh dokladov aj finančnú kontrolu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Úprava stravného a jej vplyv na cestovné náhrady od 1. 9. 2024

Mzdoví účtovníci a personalisti, pozývame vás na webinár, kde sa dozviete o dôležitých zmenách v stravnom a cestovnom od 1. septembra 2024. Lektorkou je odborníčka Júlia Pšenková, ktorá vám priblíži, ako sa zmeny v stravovaní vo vlastnom zariadení premietnu do mzdy zamestnanca a aké administratívne úkony s tým súvisia. Dozviete sa, aká je minimálna hodnota stravovacej poukážky a ako sa to dotkne zamestnancov a zamestnávateľov. Informácie získate aj k zmene v príspevkoch na stravovanie – povieme si, z akých dvoch častí sa skladá, aká je ich nová výška a aké sú s tým spojené daňové a odvodové dôsledky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zmena životného minima a jej vplyv na exekúcie od 1. 7. 2024

Od 1. júla 2024 vstupuje do platnosti nová výška životného minima. Ako ovplyvní daňové limity, nezdaniteľné časti mzdy a odvody? Ako sa zmení výpočet rodičovského príspevku? Aké sú nové nepostihnuteľné časti mzdy a ako to ovplyvní exekúcie vedené voči zamestnancom? Ako sa v praxi upravia exekučné zrážky zo mzdy v súlade s novými pravidlami? Aj vy hľadáte odpovede na tieto či iné otázky súvisiace s novým životným minimom? Potom si nenechajte ujsť náš webinár s renomovanou odborníčkou Júliou Pšenkovou.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako úspešne vymáhať pohľadávky v roku 2024 (vzory do praxe)

Nezaplatenie faktúry, meškanie so splatnosťou, žiadosť o odklad a podobne sú pravidelnou súčasťou podnikania. Čím dlhší čas je pohľadávka neuhradená, tým je menší predpoklad jej vymoženia. Ako čo najjednoduchšie zabezpečiť pohľadávku, zabrániť omeškaniam so splatnosťou či prípadnou nevymožiteľnosťou dlhu? Na našom webinári získate všetky potrebné zručnosti, ako to dosiahnuť. Lektorom je renomovaný advokát JUDr. Jozef Lukajka, PhD. Ako bonus navyše získate vzory na stiahnutie, a to ručiteľský záväzok, predžalobnú výzvu, splátkový kalendár a ďalšie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11. 10. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako sa pripraviť na kontrolu BOZP zo strany Národného inšpektorátu práce

Hrozí vám kontrola BOZP od Národného inšpektorátu práce? Pripravte sa na ňu spolu s nami. S advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., sme pre vás pripravili webinár, ktorý vám pomôže nielen vyznať sa vo svojich právach, ale vám poskytne tiež účinné stratégie, ako sa uchrániť pred sankciami a zbaviť sa zodpovednosti. Dozviete sa, aké sú dôvody, čas a miesto začatia inšpekcie práce, kto je oprávnený ju vykonávať a v akom rozsahu. Získate prehľad o jednotlivých štádiách a postupe kontroly, ako aj o tom, čo inšpektorát spravidla kontroluje. To všetko si vysvetlíme na praktických príkladoch a ukážkach z reálnej súdnej praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
29. 11. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ochráňte svoje podnikanie v roku 2024 – ako vám pomôže ochranná známka, ochrana loga, dizajnu a autorstva

Nepodliehajte nekalým praktikám konkurentov. Zúčastnite sa webinára s advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., a naučte sa, ako ochrániť svoje podnikanie pred klamlivou reklamou, podplácaním, krádežou obchodného tajomstva a ďalšími nekalými praktikami. Získajte vzory predžalobnej výzvy, výzvy na zaplatenie škody, autorskej zmluvy a licenčnej zmluvy. Ochráňte si značku, logo, dizajn a autorské práva. Ušetrite peniaze a vyhnite sa drahým súdnym sporom. Náš webinár vám prináša všetky zručnosti – ako na to.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
6. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Prekážky v práci v roku 2024 – praktické rady a postupy

Aké okolnosti sa považujú za prekážky v práci? Kedy musí zamestnanec dostať platené voľno a v akej výške? V tomto 2-hodinovom webinári s lektorkou Ing. Martinou Švaňovou sa dozviete všetko dôležité o prekážkach v práci z pohľadu personalistu, zamestnávateľa i mzdára. Vysvetlíme si, aké sú vaše povinnosti voči zamestnancom v prípade prekážok v práci, ako správne posúdiť typ prekážky a jej mzdový vplyv, akú dokumentáciu vyžadovať od zamestnanca pri prekážke v práci, ako vypočítať náhradu mzdy, aké sú vaše povinnosti v súvislosti s materskou či rodičovskou dovolenkou a mnoho ďalšieho.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
18. 10. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martina Švaňová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Reklama a reklamné výdavky z pohľadu dane z príjmov a DPH a účtovníctva v roku 2024

Aké podmienky musí spĺňať reklama, aby bola daňovým výdavkom z pohľadu dane z príjmov? Ako preukázať daňovú uznateľnosť reklamných výdavkov a ako sa reklama dotýka DPH? Získajte komplexný prehľad o problematike reklamy z hľadiska DzP, DPH a účtovníctva na našom webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým. Dozviete sa, aké podmienky musí spĺňať reklama, aby bola daňovým výdavkom, a zároveň si vypočujete overené tipy, ako minimalizovať daňové zaťaženie svojej firmy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

2 - dňové školenie v Permone: Daňová optimalizácia a vybrané problémy DPH v praxi v roku 2024

Čo by ste povedali na optimalizačné triky dvoch aktuálne najpopulárnejších daňových poradcov Ing. Sone Ugróczy a Ing. Vladimíra Ozimého, a to navyše priamo v Tatrách? Pozývame vás na 2-dňové školenie s pobytovým zážitkom, ktoré ulahodí aj náročnejším turistom. Okrem toho, že kompletne nahliadnete na prax DPH uplynulých dní, oddýchnete si zároveň v obľúbenom Grand hoteli Permon****, ktorý je skutočným rajom wellnessu. Na školení vás navyše oboznámime so zmenami v DPH od roku 2025, ktoré majú zásadne ovplyvniť ďalšiu daňovú sezónu.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
Grandhotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry
Dátum konania:
28. 10. - 29. 10. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy

336 € s DPH 280 € bez DPH

Vyberte variant

2-dňové školenie v Spa Aphrodite: Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2024

Na obľúbené školenie Špeciality z daňovej kuchyne s Ing. Vladimírom Ozimým sa môžete tešiť aj tento rok – kde inde, ako v známych a obľúbených kúpeľoch Spa Aphrodite. Pridajte sa k nám a diskutujte celé dva dni o najpálčivejších témach z oblasti DPH, DzP a účtovníctva. K nim získate tradične aj overené daňové a odvodové tipy. Od roku 2025 nastanú zásadné zmeny v DPH, viete aké? Predstavíme si ich. Rajecké Teplice sú obľúbenou turistickou voľbou, a to aj vďaka kúpeľom, ktoré sú postavené v nevídanej antickej architektúre. Doprajte si preto tento príjemný vzdelávací zážitok a načerpajte tak sily na zvyšok daňovej sezóny.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
SPA Aphrodite Rajecké Teplice **** , Osloboditeľov 131, 013 13 Rajecké Teplice
Dátum konania:
30. 9. - 1. 10. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

336 € s DPH 280 € bez DPH

Vyberte variant

2 - dňové školenie na Kaskádach: Najaktuálnejšie daňové témy pred koncom roka a pripravované zmeny pre rok 2025

Účtovníci, daňovníci a majitelia firiem, rok 2025 zavedie zásadné novinky do oblasti DPH. Príďte sa s nimi oboznámiť už v predstihu do vychýreného Wellness & Spa Hotel Kaskady **** na Sliači. Očakávať môžete zmeny v uplatňovaní odpočtu dane, v režime pre malé podniky, v pravidlách pre opravy základu dane (najmä pri nedobytných pohľadávkach) a mnoho ďalšieho. Lektormi školenia sú špičkoví daňoví poradcovia Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy. Rozoberať budeme tiež koncoročné povinnosti daňovníka a aplikačné problémy, ktoré práve riešite. Po odbornej časti vám odporúčame navštíviť unikátny hotelový wellness či kúpeľné mestečko Sliač.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
Hotel Kaskády****, Letecká 19, Sliač
Dátum konania:
11. 11. - 12. 11. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy

336 € s DPH 280 € bez DPH

Vyberte variant

Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých v roku 2024

Chcete sa naučiť samostatne vykonávať základné činnosti v personálnej agende? Pripravili sme pre vás 2-dňový webinár s Ing. Martinou Švaňovou, ktorá vás zorientuje v dôležitých paragrafoch a poskytne k nim praktické návody. Z pohodlia domova či kancelárie sa dozviete, ako správne zvládnuť nábor zamestnancov, ako uzatvoriť pracovnú zmluvu, aká je vaša informačná povinnosť, ako monitorovať zamestnancov, čo musí obsahovať osobný spis zamestnanca, ako nastaviť pracovný čas, ako skončiť pracovný pomer, ako riešiť disciplinárne spory a mnoho ďalšieho. Ak budete mať otázky, neváhajte ich položiť lektorke pomocou chatovacieho okna.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 9. - 27. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martina Švaňová

216 € s DPH 180 € bez DPH

Vyberte variant

9 najčastejších otázok a odpovedí v štatistike INTRASTAT v roku 2024

Naučte sa s istotou zvládať INTRASTAT. Na tomto webinári sa zameriame na 9 najčastejších otázok a odpovedí, s ktorými sa stretávajú firmy pri vykazovaní vnútroúniového obchodu s tovarom. Dozviete sa, ako správne colne zatriediť tovar, aké dodacie podmienky INCOTERMS používať, ako sa vykazujú trojstranné a reťazové obchody, ako sa vykazuje tovar na call-off stock sklad, ako vykázať tovar s inštaláciou a montážou, kto je spravodajská jednotka pri viacerých subjektoch a mnoho ďalšieho. Súčasne upozorníme na najčastejšie chyby a povieme si, ako sa im vyhnúť.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Monika Šašalová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Flexibilita pracovného času – limity, možnosti, riešenia pre zamestnávateľa a zmeny v roku 2024

Nemáme prácu pre zamestnanca, môžeme ho preradiť na inú prácu, ako je uvedená v zmluve? Náš odberateľ zrušil objednávku výroby, koľko máme platiť zamestnancom, keď pre nich nemáme prácu? Môžeme zmeniť zamestnancom zmluvu na kratší pracovný čas? Môžeme dať zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr? Na každú takúto otázku existuje viac možností a odpovedí. Súčasné možnosti zamestnávateľa pri nastavení pracovného času vám bližšie popíše advokát JUDr. Jozef Lukajka, PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil na inšpektoráte práce.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Kolektívne vyjednávanie v roku 2024

Účelom webinára s JUDr. Martinom Vavrom je predovšetkým oboznámiť strany kolektívneho vyjednávania so základnou právnou úpravou, obsahom kolektívnej zmluvy a jednotlivými fázami a priebehom takéhoto vyjednávania. Spoznáte tu rovnako tak písané, ako i nepísané pravidlá pre kolektívne vyjednávanie v roku 2024, ktorého cieľom je úprava pracovných podmienok – vrátane mzdových podmienok, podmienok zamestnávania a tiež vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich organizáciami) a zamestnancami (alebo ich organizáciami). Lektor zároveň pôsobí ako odborný zamestnanec v jednej z najväčších odborových organizácií v Slovenskej republike, a preto sa môžete spoľahnúť na overené rady z praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Martin Vavro

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zamestnávateľ verzus zamestnanec v roku 2024 – disciplína, výpoveď, náhrada škody a vzory

Zamestnávateľ môže pri skončení pracovného pomeru spraviť naoko zanedbateľnú chybu, ktorá ho však v konečnom dôsledku môže stáť prehru v súdnom spore a náhradu mzdy zamestnancovi až za 36 mesiacov. Pri nedodržaní výpovednej doby zo strany zamestnanca môže naopak zamestnávateľ žiadať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla (napr. výrobná linka kvôli absencii v práci „stála“ a podobne). Na webinári vám advokát JUDr. Jozef Lukajka, PhD., poskytne návody, ako riešiť rôzne situácie z praxe, správne uložiť upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny, skončiť pracovný pomer, vymôcť náhradu škody a podobne tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám. Ako účastník navyše dostanete celú vzorovú dokumentáciu potrebnú pre pracovnoprávne vzťahy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8. 11. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: