Profivzdelávanie - konferencie, školenia, videoškolenia a webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Zamestnávanie cudzincov v roku 2023

Chystáte sa zamestnať cudzinca a potrebujete sa poradiť: ako na to? O praktické informácie aj postupy v rámci zamestnávania občanov EÚ a tretích krajín sa s vami na webinári podelí Júlia Pšenková. Objasní vám, ktorých cudzincov môžete zamestnať automaticky a kedy sa naopak vyžaduje povolenie, ktorým orgánom ste povinní zamestnanca ohlásiť a v akej lehote, kde a dokedy má byť podaný formulár Informačnej karty cudzincov, aké sú povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni, ako vyrovnať príjmy zo závislej činnosti u cudzinca a mnohé ďalšie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Prijímanie, vzdelávanie a výchova žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa individuálneho vzdelávacieho programu v roku 2023

PhDr. Marek Havrila, PhD., vám pomôže na webinári pochopiť proces prijímania a následne vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), osobitne so zdravotným znevýhodnením. Z pohľadu materskej, základnej a strednej školy si odprezentujeme, ako postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny vo výstavbových projektoch v priebehu ich realizácie

Ste súčasťou prípravy či realizácie investičnej akcie a potrebujete odborne, ale zrozumiteľne vysvetliť zmeny vo výstavbových projektoch v priebehu ich realizácie? Webinár má za cieľ ozrejmiť vám zmeny v zmluvách a dielach. Sprevádzať vás nimi bude advokát JUDr. Peter Kotvan, ktorý vám objasní, čo je zmena predmetu diela, čo je variácia a čo je claim. Dozviete sa tiež, k akým zmenám dochádza v zmluvách, a to vrátane rozboru § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Správa registratúry vo verejnej správe v roku 2023

Ste subjektom verejnej správy a potrebujete sa naučiť pracovať so správou registratúry? Na webinári s lektorkou PhDr. Veronikou Novákovou sa zoznámite s aktuálnymi zákonitosťami, chybami aj trendmi na Slovensku. Lektorka vám poradí pri výbere vhodného informačného systému na správu registratúry a poskytne užitočné návody. Len za 4 hodiny sa naučíte vytvárať neelektronické/elektronické záznamy a kombinované spisy, zaraďovať spisy do vecných skupín, označovať a ukladať zmluvy, vyraďovať záznamy, vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán, ako aj pracovať v systéme e-Government.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
2.5.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Veronika Nováková PhD.

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Správa registratúry vo firmách v roku 2023 – elektronická a neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov

Ste podnikateľom a potrebujete sa naučiť pracovať so správou registratúry? Na webinári s lektorkou PhDr. Veronikou Novákovou sa zoznámite s povinnosťami právnických osôb, najčastejšími chybami, ako aj aktuálnymi trendmi na Slovensku. Lektorka vám poradí pri výbere vhodného informačného systému na správu registratúry a poskytne užitočné návody. Len za štyri hodiny sa naučíte vytvárať neelektronické/elektronické záznamy a kombinované spisy, zaraďovať spisy do vecných skupín, odovzdávať záznamy s trvalou hodnotou do archívov, vytvárať preberacie protokoly, vyraďovať záznamy, vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán, ako aj pracovať v systéme e-Government.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Veronika Nováková PhD.

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ako prepustiť zamestnanca v roku 2023 – spôsoby, lehoty a najčastejšie chyby

Či už zamestnávate na dohodu alebo na trvalý pracovný pomer, na tomto webinári sa naučíte skončiť pracovný pomer tak, aby boli splnené všetky práva zamestnancov a aj povinnosti vás ako zamestnávateľa. Webinárom vás bude sprevádzať vyhľadávaná lektorka JUDr. Alena Huťanová, ktorá vám zhrnie možné spôsoby ukončenia pracovného pomeru, výpovedné dôvody a aj doby platné pre rok 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Alena Huťanová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Základná finančná kontrola vo verejnej správe v zmysle novely MF SR v roku 2023

V septembri 2022 vydalo MF SR nové opatrenie, ktoré podstatným spôsobom upravuje pravidlá pre osoby vykonávajúce finančnú kontrolu, ďalej vzory, ako aj spôsob podpisovania. Zorientovať sa v samotnom postupe pri výkone finančnej kontroly, v súvisiacich finančných operáciách, v podpisoch, v interných smerniciach či v obehu účtovných dokladov vám pomôže na webinári finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, PhD..

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Najčastejšie chyby pri používaní pravidiel INCOTERMS

Ste podnikateľom, zamestnancom logistiky alebo pracujete na oddelení nákupu? Pozor na najčastejšie chyby, ku ktorým dochádza v súvislosti s pravidlami INCOTERMS. O ktoré chyby ide a ako im predísť, vám porozpráva Marian Šašala, ktorý má viac ako 25-ročné skúsenosti v colnej problematike. Poskytne vám niekoľko overených rád, ako sa vo firme popasovať s jedenástimi najčastejšie používanými pravidlami INCOTERMS.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Marian Šašala

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci v roku 2023

RNDr. Janka Motyčková vám priblíži, aké pravidlá stanovuje Zákonník práce pre pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky a prekážky v roku 2023. Podrobne rozoberie novú písomnú informáciu o pracovnom čase od 1. 11. 2022 a poradí vám, ako nastaviť pracovný čas a jeho evidenciu správne (home office, prestávky, nadčasy, pracovnú pohotovosť, pracovné cesty). Zároveň informuje, ako sa od 1. 6. 2023 zvýšia príplatky za prácu cez víkendy, v noci a počas sviatkov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2023 a jeho uplatnenie v praxi

S účinnosťou od 1. 1. 2023 dochádza k ďalším zmenám v zákone č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zorientovať sa v jednotlivých zmenách vám pomôže na webinári Mgr. Jaroslava Antalová, ktorá už 20 rokov pôsobí vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy. Prakticky vás prevedie kvalifikačnými predpokladmi, zaraďovaním zamestnancov do platových tried a stupňov, odmeňovaním, tarifnými platmi, príplatkami a náhradami, ako aj odstupným a odchodným.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Jaroslava Antalová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zákon o štátnej službe po zmenách v roku 2023 a jeho uplatnenie v praxi

Počnúc 1. novembrom 2022 došlo k ďalším zmenám v zákone o štátnej službe a rovnako v Zákonníku práce. Ktoré zásadné zmeny zavádzajú jednotlivé novely v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov a riadenia ľudských zdrojov – vám priblíži Mgr. Jaroslava Antalová, ktorá už 20 rokov pôsobí vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy. Súčasťou jej prednášky sú praktické príklady, ktoré vám uľahčia aplikovať zmeny do každodennej praxe spojenej s celým životným cyklom štátneho zamestnanca.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
31.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Jaroslava Antalová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Najčastejšie chyby voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni - zmeny od 1. 1. 2023

Pozor na nesprávne zadané údaje pri e-PN v registri, na nesprávne zaplatené odvody či nesprávne zaevidovanie invalidného dôchodku. Ide len o časť z radu chýb, na ktoré upozorňuje Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne. Ako im prechádzať, resp. ich opraviť – vám poradí Júlia Pšenková. Zrekapituluje vám všetky zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení od 1. 1. 2023 a zároveň poskytne praktické návody, ako správne opraviť e-PN, uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku, registrovať dohody o prácach mimo pracovného pomeru, opraviť invaliditu a dni v mesačnom výkaze či mnohé iné.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
30.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zamestnávanie dohodárov – novinky a špecifiká v roku 2023

Od 1. 11. 2022 a 1. 1. 2023 nastávajú rôzne dôležité zmeny v dohodách mimo pracovného pomeru. V rámci tzv. minimálnej predvídateľnosti práce vzniká zamestnávateľovi nová informačná povinnosť, zavádza sa nový typ dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a v súvislosti s ňou taktiež nová odvodová výnimka z platenia poistného. Ktoré ďalšie zmeny pribudli a ako správne uzatvoriť v roku 2023 dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti či dohodu o brigádnickej práci študenta? Všetko podstatné vám zhrnie na webinári renomovaná lektorka RNDr. Jana Motyčková.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Elektronická schránka a práca v nej – ako zverejniť povinné dáta a dokumenty (pre mestá, obce a školy)

Potrebujete sa zorientovať v tom, čo, kde, dokedy a ako ste z pozície samosprávy povinný zverejniť podľa infozákona? Ing. Erika Kusyová vám detailne objasní platné štandardy pre zverejňovanie dokumentov v elektronickej podobe, rovnako tak štandardy pre publikovanie datasetov, informácie o pripravovanom zverejňovaní publikačného minima štátnej správy. Ako povinné dáta a dokumenty zverejniť (faktúry, zmluvy, objednávky) vám ukáže priamo na konkrétnych portáloch. Na webinári nájdete aj niekoľko ďalších užitočných návodov, napr. ako správne podpísať dokumenty, ako zverejňovať na Centrálnom registri zmlúv a iné.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17.5.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Erika Kusyova

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Elektronická schránka a práca v nej – ako jednoducho a rýchlo vytvoriť listinný rovnopis rozhodnutia

Ako z pohľadu orgánu verejnej moci vytvoriť listinný rovnopis rozhodnutia v elektronickej schránke inštitúcie? Pozrite si webinár s Ing. Erikou Kusyovou, ktorá vám celý proces ukáže priamo na portáli slovensko.sk. Vysvetlí vám, akú má mať rozhodnutie štruktúru, ako ho autorizovať podpisom či pečaťou, ako ho správne doručiť do schránky aktivovanej/neaktivovanej na doručovanie, prípadne ako rozhodnutie doručiť zverejnením na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli (CUET).

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
18.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Erika Kusyova

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Pravidlá účtovných dokladov vo verejnej správe v roku 2023

Ste subjektom verejnej správy a neviete, či musí obsahovať účtovný doklad podpis a dátum účtovníka, prípadne pečiatku od dodávateľa? Sú účtovné doklady aj pracovné príkazy a výpisy z bankových účtov? Ako správne uvádzať číslovanie dokladov? Ani vy nepoznáte odpoveď? Zorientovať sa v náležitostiach účtovných dokladov, v ich elektronickej podobe či v spôsobe ich podpisovania podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vám na webinári pomôže finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA..

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Významná novela Infozákona z januára 2023 – prvé praktické skúsenosti

Dňa 1. januára 2023 vstúpil do účinnosti zákon č. 428/2022 Z. z.,  t.j. dlhoočakávaná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novela Infozákona priniesla viacero významných zmien tak v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť, ako aj v oblasti povinného zverejňovania zmlúv. Novela reagovala aj na problémy aplikačnej praxe, osobitne na fenomén tzv. šikanóznych infožiadostí. Novela však zároveň obsahuje aj viacero nejasných, resp. neurčitých ustanovení, ktoré spôsobujú interpretačné nejasnosti.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Vladimír Pirošík

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

2 - dňový FIDIC seminár v Bratislave

Potrebujete sa zaškoliť do FIDIC zmluvných podmienok? Poradca podnikateľa v spolupráci s advokátskou kancelária KOTVAN organizuje na túto tému v dňoch 19. – 20. 4. 2023 školenie v Bratislave. O nevyhnutné know-how z tejto problematiky sa s vami podelí anglický právnik a certifikovaný tréner Taner Dedezade, ktorého tlmočenie do slovenčiny bude zabezpečené. Súčasťou seminára sú workshopy, na ktorých budeme pod dohľadom trénera riešiť rôzne praktické prípady. Lektor má bohaté skúsenosti z iných krajín a rovnako tak aj s rozhodovaním sporov.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava
Dátum konania:
19.4. - 20.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan, Taner Dedezade

840,00 € s DPH 700,00 € bez DPH

Vyberte variant

2 - dňové školenie v Bešeňovej: Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2023

Získajte aj tento rok tie najlepšie recepty na daňovú problematiku. Po minuloročnom úspechu vás opäť pozývame na netradičné dvojdňové školenie s pobytovým zážitkom priamo v areály vodného parku Bešeňová. Výnimočné dvojdňové menu, plné overených optimalizačných trikov, vám naservíruje váš obľúbený daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý. V rámci prednášok prediskutujeme všetky nové legislatívne zmeny, ako aj najproblematickejšie oblasti v DPH a dani z príjmov na Slovensku. Nezabúdame ani na vaše individuálne otázky či problémy. Príďte ich prediskutovať s lektorom naživo a vychutnajte si výnimočnú atmosféru, ktorú Bešeňová ponúka.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
Bešeňová, Hotel Bešeňová****
Dátum konania:
13 - 14.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

288,00 € s DPH 240,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v stavebnom práve účinné od 1. 4. 2024

Na webinári s advokátom JUDr. Petrom Kotvanom sa za necelé 2 hodiny zorientujete v zmenách stavebného práva, ktoré od 1. 4. 2024 zavádza nový zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe. Na záver máte príležitosť konzultovať s lektorom individuálne otázky k danej problematike.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Opatrovateľská služba pre mestá, obce a zariadenia sociálnych služieb – žiadosť, posudzovanie, poskytovanie služieb a iné

Ako postupovať pri poskytovaní opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.? Tejto téme a rovnako tak prechádzajúcim súvislostiam, ako je posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu a v závere samotné zabezpečenie opatrovateľskej služby, sa bude venovať PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. Objasní vám, ako celý proces funguje v praxi a poskytne tiež príležitosť  odborne sa poradiť priamo na webinári.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: