Vzdelávanie (školenia, videoškolenia, konferencie) - oblasť právo a legislatíva

Pravidelne organizujeme konferencie a školenia týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien, na ktorých okrem bohatého odborného programu v podaní renomovaných lektorov nechýbajú ani zvučné mená z najvyšších miest a príslušných orgánov. Okrem toho ponúkame aj možnosť online vzdelávania prostredníctvom praktických videoškolení


 

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Kybernetická bezpečnosť 2023

Mesiac október je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Radi by sme vás pozvali na jeho otváracie podujatie, ktorým je prestížna EPI konferencia Kybernetická bezpečnosť 2023. V. ročník sa bude venovať širokému spektru tém – od zdôraznenia reálneho presahu notácie informačnej architektúry a kybernetickej bezpečnosti, resp. riadenia kybernetických rizík, cez odolnosť v kyberpriestore založenú na každodennej realite, bilancii auditu a posudzovania kyberbezpečnosti až po ľudské zdroje v kyberbezpečnosti a ochrane údajov.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Hotel Grand Jasná****, Demänovská dolina
Dátum konania:
2. - 3. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

348 € s DPH 290 € bez DPH

Vyberte variant

Stavebné právo 2023

Rok 2023 priniesol revolúciu v stavebnom zákone. Zmeny však ani z ďaleka nekončia. Aké sú aktuálne výzvy v stavebnej legislatíve? Získajte priestor pre mnohé inšpirácie, spoločnú diskusiu a networking – či už s tvorcami príslušných zákonov, zástupcami právnej obce či firmami z praxe.
Živý priebeh konferencie budeme súbežne vysielať i online, a preto si program môžete vypočuť aj doma na obrazovkách.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Hotel Grand Jasná****, Demänovská dolina
Dátum konania:
27. - 28. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

348 € s DPH 290 € bez DPH

Vyberte variant

Konanie o stavebnom zámere od 1. 4. 2024 – ako sa budú povoľovať stavby po reforme?

Konanie o stavebnom zámere je základným procesným nástrojom povoľovania výstavby od 1. 4. 2024. Ako bude tento proces vyzerať, v čom bude odlišný od územného konania a konania o stavebnom povolení? Čo bude predmetom overenia projektu stavby a ako bude prebiehať kolaudácia? Bližšie nahliadnuť na to, aký bude mať priebeh celý povoľovací proces po reforme zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe, vám pomôže Mgr. Slavomíra Salajová z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
6. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Slavomíra Salajová

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Infozákon verzus GDPR – ako uplatniť právo na informácie

Pri povinnom zverejňovaní informácií a pri využívaní práva na informácie vzniká v súvislosti s infozákonom a GDPR mnoho otázok. Čo majú tieto dva právne predpisy spoločné a ako si s nimi poradiť v praxi? Zorientovať sa v tejto širokej spleti pravidiel vám pomôže Mgr. Kristína Szajkóová. Na webinári vám zrozumiteľne vysvetlí, kto má nárok na informácie, kto ich musí poskytovať, čo musí byť sprístupnené (resp. zverejnené), ako žiadať o informácie a ako ich poskytovať, ako aj to, aký je rozdiel medzi právom na informácie podľa infozákona a právom na prístup podľa GDPR.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
2. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Kristína Szajkóová

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

2 - dňový webinár: Zákonník práce pod lupou v roku 2023

Na obľúbenom školení s JUDr. Alenou Huťanovou si vezmeme pod lupu nielen najdôležitejšie legislatívne zmeny Zákonníka práce, ale si detailne popíšeme tiež celý životný cyklus zamestnanca – od jeho prijatia až po rozviazanie pracovného pomeru. Ľudskou rečou si bližšie popíšeme druhy pracovných pomerov, obsah pracovných zmlúv, možnosti nastavenia pracovného času, dovolenky, prekážky v práci, spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru, ako aj mnohé ďalšie zákutia, ktoré prax prináša.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 11. 2023 - 24. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Alena Huťanová

216 € s DPH 180 € bez DPH

Vyberte variant

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v roku 2023 – možnosti, výhody aj riziká pre zamestnávateľa

Za akých podmienok môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne? Aké výhody a nevýhody má takéto zavedenie na strane zamestnávateľa a zamestnanca? Čo sa započítava do pracovného času a ako ošetriť nočnú prácu, prácu nadčas či prácu vo sviatok pracovného pokoja? Aktuálne možnosti zamestnávateľa, benefity aj riziká, ktoré prax prináša, vám bližšie popíše renomovaná odborníčka JUDr. Alena Huťanová.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Alena Huťanová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako prepustiť zamestnanca v roku 2024 – spôsoby, lehoty a najčastejšie chyby

Či už zamestnávate na dohodu, alebo na trvalý pracovný pomer, na tomto webinári si vysvetlíme, ako skončiť pracovný pomer tak, aby boli splnené všetky práva zamestnancov a aj povinnosti vás ako zamestnávateľa. Lektorkou je vyhľadávaná odborníčka JUDr. Alena Huťanová, ktorá vám zhrnie spôsoby ukončenia pracovného pomeru, výpovedné dôvody a aj doby platné pre rok 2024. Dozviete sa, ako správne odhlásiť zamestnancov z príslušných úradov a poisťovní, kedy možno prepustiť zamestnanca okamžite, kedy je neprípustné dať zamestnancovi výpoveď, ako ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ako aj ďalšie praktické informácie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Alena Huťanová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Pripravované GDPR novinky účinné od roku 2024

V roku 2023 nastalo opäť niekoľko významných zmien pri spracúvaní osobných údajov. Zmeny sa týkajú bezpečnostných incidentov a prinášajú aj celý rad ďalších povinností. Bez zmien sa nezaobíde ani rok 2024. Čo budú najväčšie novinky? Ak ste zodpovední za túto náročnú oblasť, nenechajte si ujsť webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. Jednoducho vám vysvetlí, aké sú posledné a chystané novinky, aké bezpečnostné opatrenia a dokumenty musíte mať zabezpečené, ako prebieha kontrola, čo úrad kontroluje, aké sú najčastejšie chyby a ktoré z nich viedli k sankciám. Ak potrebujete overiť vaše súčasné nastavenia, prípadne si nie ste istý niektorým z vašich interných procesov, neváhajte sa na ne opýtať lektorky naživo prostredníctvom online chatu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Monitorovanie zamestnancov na pracovisku v roku 2023

Zavádzate na pracovisku monitorovací systém a potrebujete poradiť, aké všetky procesy a dokumenty ste povinní zabezpečiť podľa nariadenia GDPR, Zákonníka práce a ďalších osobitných predpisov? Vo webinári s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám prinášame postup, ako na to. Dozviete sa, za akých podmienok môžete monitorovať zamestnancov, kedy a ako získať súhlas zamestnanca, kedy postačuje oprávnený záujem, kedy nemôžete monitorovať zamestnancov, akú dokumentáciu ste povinní vypracovať, ako záznamy uchovávať, a mnohé ďalšie. Vlastné nastavenia, problémy či otázky môžete navyše konzultovať s lektorkou priamo počas webinára.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
18. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Pripravte sa na kontrolu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2023

Najvyššia sankcia, ktorú Úrad na ochranu osobných údajov SR doposiaľ uložil, presiahla sumu viac ako 100 000 €. Čo býva najčastejším pochybením komerčných firiem, e-shopov, samospráv, škôl a ostatných subjektov verejnej správy? Čo úrad spravidla kontroluje, aké sú vaše práva počas kontroly a aké kroky je treba podniknúť, ak bola zistená chyba? Odpovede nájdete na webinári s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dlhé roky pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov SR a v súčasnosti je renomovanou poradkyňou pre danú problematiku. Na webinári si overíte, či spĺňate všetky pravidlá GDPR, dozviete sa, ako prebieha kontrola a poradíte sa v individuálnych otázkach.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – výpočty od 1. 1. 2022

Videoškolenie s RNDr. Jankou Motyčkovou vás s ohľadom na legislatívne zmeny účinné od 1. 1. 2022 krok po kroku prevedie celým procesom výpočtu zrážok zo mzdy a exekučných zrážok.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
80 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Základná finančná kontrola pre rozpočtové a príspevkové organizácie

Finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, v tomto videoškolení prevádza rozpočtové a príspevkové organizácie základnou finančnou kontrolou.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
48 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Na čo si dať pozor, ak čakáte kontrolu vo verejnej správe?

Videoškolenie s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA (kontrolór vo verejnej správe), vám prináša praktický návod, ako v praxi zvládnuť kontrolu.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
57 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Pripravujeme dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

V praxi sa občasne môžu vyskytnúť situácie, kedy zamestnanec svojím konaním spôsobí zamestnávateľovi hmotnú škodu.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
51 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Trestné a finančné následky konania štatutára a vedúceho zamestnanca

Videoškolenie mapuje najčastejšie trestné činy štatutárov/vedúcich zamestnancov, ktorým zároveň poskytuje praktický návod, ako postupovať pri trestnej zodpovednosti súvisiacej s pracovnoprávnymi vzťahmi, BOZP alebo GDPR. Spomenuté sú delikty, ako je napríklad neoprávnené podnikanie, nelegálne zamestnávanie, neoprávnené prepustenie zamestnanca či nevyplatenie mzdy.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
66 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

36 € s DPH 30 € bez DPH

Vyberte variant

Vymáhanie pohľadávok v praxi z pohľadu podnikateľa (zabezpečenie, postup a možnosti)

Videoškolenie s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., vám poskytne konkrétne postupy, ako najjednoduchšie zabezpečiť pohľadávku, zabrániť omeškaniu so splatnosťou, resp. prípadnou nevymožiteľnosťou dlhu a ako správne a efektívne postupovať pri vymáhaní pohľadávky/dlhu.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
56 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Pravidlá a fakty GDPR v online marketingu

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., vás v tomto videoškolení oboznámi s tým, čo všetko musíte mať z pohľadu GDPR zabezpečené pri spracúvaní osobných údajov v online marketingu.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
59 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Pozemkové úpravy poľnohospodárskej a lesnej pôdy z právneho hľadiska

V úvode videoškolenia sa oboznámite so základnou charakteristikou a významom pozemkových úprav.
Vo videoškolení s JUDr. Marekom Maslákom, PhD., si nielen optikou legislatívy, ale najmä očami praxe predstavíme pravidlá, ktoré nám umožňujú vykonať pozemkové úpravy a postupne tak riešiť výraznú rozdrobenosť vlastníckeho práva k poľnohospodárskej a lesnej pôde v extravilánoch obcí.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
57 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marek Maslák, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a VÚC

V prvej časti videoškolenia s JUDr. Marekom Maslákom, PhD., sa dozviete, na aké stavby a pozemky sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, aké sú spôsoby usporiadania vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ako prebieha riešenie formou zámennej zmluvy, formou jednoduchých pozemkových úprav alebo formou zákonného vecného bremena v prospech obcí a VÚC k pozemkom.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
51 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marek Maslák, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Postavenie a činnosti obce pri pozemkových úpravách na urbárskej pôde

Vo videoškolení s JUDr. Marekom Maslákom, PhD., vám prinášame praktický pohľad na to, ako by mala obec postupovať vo vzťahu s urbármi (pozemkovými spoločenstvami) či už pri výstavbe inžinierskych sietí, alebo pri inom type stavby na pozemkoch, ktoré sú v ich vlastníctve. V druhej časti sa zameriame na prax týkajúcu sa postavenia a činnosti obce v jednotlivých etapách konania o pozemkových úpravách.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
73 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marek Maslák, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant

Postavenie a činnosti pozemkových spoločenstiev (urbárov)

S JUDr. Marekom Maslákom, PhD., vám prinášame legislatívny aj praktický pohľad na úlohy a činnosti pozemkových spoločenstiev (urbárov).

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
66 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marek Maslák, PhD.

30 € s DPH 25 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: