Vzdelávanie (školenia, videoškolenia, konferencie) - oblasť právo a legislatíva

Pravidelne organizujeme konferencie a školenia týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien, na ktorých okrem bohatého odborného programu v podaní renomovaných lektorov nechýbajú ani zvučné mená z najvyšších miest a príslušných orgánov. Okrem toho ponúkame aj možnosť online vzdelávania prostredníctvom praktických videoškolení


 

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Odpadové hospodárstvo 2023

Odpadová revolúcia je stále horúcou témou. Od roku 2023 vstúpili do platnosti viaceré legislatívne zmeny. Venovať sa im budeme aj na IX. ročníku EPI konferencie Odpadové hospodárstvo 2023. Nenechajte si ujsť tohtoročné exkluzívne témy, ktoré odprednášajú hostia z radov zástupcov obcí, tvorcov zákona či mnohí zaujímaví odborníci z praxe.
Pokiaľ sa nemôžete konferencie zúčastniť osobne, môžete sledovať priamy prenos z konferencie aj online.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Hotel Grand Jasná****, Demänovská dolina
Dátum konania:
21. - 22. 9. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

348,00 € s DPH 290,00 € bez DPH

Vyberte variant

Kybernetická bezpečnosť 2023

Mesiac október je vyhlásený za Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti. Radi by sme vás pozvali na otváracie podujatie, ktorým je V. ročník prestížnej EPI konferencie Kybernetická bezpečnosť 2023.

Naprieč celou kybernetickou bezpečnosťou – od základných požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy cez detekciu a ochranu pred rizikami až po globálne skúsenosti z praxe firiem, organizácií aj jednotlivcov. Tým všetkým sa bude už začiatkom októbra zaoberať tento ročník, ktorý sa tradične koná vo vychýrenom Hoteli Grand Jasná****.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Hotel Grand Jasná****, Demänovská dolina
Dátum konania:
2. - 3. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

348,00 € s DPH 290,00 € bez DPH

Vyberte variant

Stavebné právo 2023

Rok 2023 priniesol revolúciu v stavebnom zákone. Zmeny však ani z ďaleka nekončia. Aké sú aktuálne výzvy v stavebnej legislatíve? Získajte priestor pre mnohé inšpirácie, spoločnú diskusiu a networking – či už s tvorcami príslušných zákonov, zástupcami právnej obce či firmami z praxe.
Živý priebeh konferencie budeme súbežne vysielať i online, a preto si program môžete vypočuť aj doma na obrazovkách.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Hotel Grand Jasná****, Demänovská dolina
Dátum konania:
27. - 28. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

348,00 € s DPH 290,00 € bez DPH

Vyberte variant

Základná finančná kontrola pre školy a školské zariadenia v roku 2023

Čo všetko musí byť na školách alebo v školských zariadeniach overované základnou finančnou kontrolou? Musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly aj sumu a ako správne uviesť dátum a podpis? Aj vy si kladiete tieto otázky? Odpovede na najčastejšie otázky z praxe škôl a školských zariadení pre vás pripravil PhDr. Jozef Sýkora, MBA, na základe svojej dlhoročnej praxe z pozície kontrolóra. S ohľadom na novelu zákona od marca 2022 a nové Metodické usmernenie Ministerstva financií SR od septembra 2022 vás na webinári prakticky prevedie celým procesom výkonu základnej finančnej kontroly.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4.5.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Prechodné obdobie po reforme výstavby a územného plánovania od 1. apríla 2024

Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe od 1. apríla 2024 nahradia takmer polstoročný stavebný zákon z roku 1976. Ako bude vyzerať prechodné obdobie po nadobudnutí účinnosti nového zákona o výstavbe a nového zákona o územnom plánovaní, vám priblíži Mgr. Slavomíra Salajová z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Slavomíra Salajová

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny vo výstavbových projektoch v priebehu ich realizácie

Ste súčasťou prípravy či realizácie investičnej akcie a potrebujete odborne, ale zrozumiteľne vysvetliť zmeny vo výstavbových projektoch v priebehu ich realizácie? Webinár má za cieľ ozrejmiť vám zmeny v zmluvách a dielach. Sprevádzať vás nimi bude advokát JUDr. Peter Kotvan, ktorý vám objasní, čo je zmena predmetu diela, čo je variácia a čo je claim. Dozviete sa tiež, k akým zmenám dochádza v zmluvách, a to vrátane rozboru § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Správa registratúry vo verejnej správe v roku 2023

Ste subjektom verejnej správy a potrebujete sa naučiť pracovať so správou registratúry? Na webinári s lektorkou PhDr. Veronikou Novákovou sa zoznámite s aktuálnymi zákonitosťami, chybami aj trendmi na Slovensku. Lektorka vám poradí pri výbere vhodného informačného systému na správu registratúry a poskytne užitočné návody. Len za 4 hodiny sa naučíte vytvárať neelektronické/elektronické záznamy a kombinované spisy, zaraďovať spisy do vecných skupín, označovať a ukladať zmluvy, vyraďovať záznamy, vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán, ako aj pracovať v systéme e-Government.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
2.5.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Veronika Nováková PhD.

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Správa registratúry vo firmách v roku 2023 – elektronická a neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov

Ste podnikateľom a potrebujete sa naučiť pracovať so správou registratúry? Na webinári s lektorkou PhDr. Veronikou Novákovou sa zoznámite s povinnosťami právnických osôb, najčastejšími chybami, ako aj aktuálnymi trendmi na Slovensku. Lektorka vám poradí pri výbere vhodného informačného systému na správu registratúry a poskytne užitočné návody. Len za štyri hodiny sa naučíte vytvárať neelektronické/elektronické záznamy a kombinované spisy, zaraďovať spisy do vecných skupín, odovzdávať záznamy s trvalou hodnotou do archívov, vytvárať preberacie protokoly, vyraďovať záznamy, vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán, ako aj pracovať v systéme e-Government.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Veronika Nováková PhD.

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Základná finančná kontrola vo verejnej správe v zmysle novely MF SR v roku 2023

V septembri 2022 vydalo MF SR nové opatrenie, ktoré podstatným spôsobom upravuje pravidlá pre osoby vykonávajúce finančnú kontrolu, ďalej vzory, ako aj spôsob podpisovania. Zorientovať sa v samotnom postupe pri výkone finančnej kontroly, v súvisiacich finančných operáciách, v podpisoch, v interných smerniciach či v obehu účtovných dokladov vám pomôže na webinári finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, PhD..

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Významná novela Infozákona z januára 2023 – prvé praktické skúsenosti

Dňa 1. januára 2023 vstúpil do účinnosti zákon č. 428/2022 Z. z.,  t.j. dlhoočakávaná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novela Infozákona priniesla viacero významných zmien tak v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť, ako aj v oblasti povinného zverejňovania zmlúv. Novela reagovala aj na problémy aplikačnej praxe, osobitne na fenomén tzv. šikanóznych infožiadostí. Novela však zároveň obsahuje aj viacero nejasných, resp. neurčitých ustanovení, ktoré spôsobujú interpretačné nejasnosti.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Vladimír Pirošík

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

2 - dňový FIDIC seminár v Bratislave

Potrebujete sa zaškoliť do FIDIC zmluvných podmienok? Poradca podnikateľa v spolupráci s advokátskou kancelária KOTVAN organizuje na túto tému v dňoch 19. – 20. 4. 2023 školenie v Bratislave. O nevyhnutné know-how z tejto problematiky sa s vami podelí anglický právnik a certifikovaný tréner Taner Dedezade, ktorého tlmočenie do slovenčiny bude zabezpečené. Súčasťou seminára sú workshopy, na ktorých budeme pod dohľadom trénera riešiť rôzne praktické prípady. Lektor má bohaté skúsenosti z iných krajín a rovnako tak aj s rozhodovaním sporov.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava
Dátum konania:
19.4. - 20.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan, Taner Dedezade

840,00 € s DPH 700,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v stavebnom práve účinné od 1. 4. 2024

Na webinári s advokátom JUDr. Petrom Kotvanom sa za necelé 2 hodiny zorientujete v zmenách stavebného práva, ktoré od 1. 4. 2024 zavádza nový zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe. Na záver máte príležitosť konzultovať s lektorom individuálne otázky k danej problematike.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2023 a jeho uplatnenie v praxi

S účinnosťou od 1. 1. 2023 dochádza k ďalším zmenám v zákone č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zorientovať sa v jednotlivých zmenách vám pomôže na webinári Mgr. Jaroslava Antalová, ktorá už 20 rokov pôsobí vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy. Prakticky vás prevedie kvalifikačnými predpokladmi, zaraďovaním zamestnancov do platových tried a stupňov, odmeňovaním, tarifnými platmi, príplatkami a náhradami, ako aj odstupným a odchodným.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Jaroslava Antalová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zákon o štátnej službe po zmenách v roku 2023 a jeho uplatnenie v praxi

Počnúc 1. novembrom 2022 došlo k ďalším zmenám v zákone o štátnej službe a rovnako v Zákonníku práce. Ktoré zásadné zmeny zavádzajú jednotlivé novely v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov a riadenia ľudských zdrojov – vám priblíži Mgr. Jaroslava Antalová, ktorá už 20 rokov pôsobí vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy. Súčasťou jej prednášky sú praktické príklady, ktoré vám uľahčia aplikovať zmeny do každodennej praxe spojenej s celým životným cyklom štátneho zamestnanca.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
31.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Jaroslava Antalová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR v roku 2023

Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám prináša komplexný a ucelený pohľad na problematiku monitorovania priestorov z pohľadu GDPR. Okrem noviniek, ktoré len nedávno zaviedlo nové usmernenie EDBP ku kamerám, spoznáte tiež povinnosti prevádzkovateľov, lehoty uchovávania videozáznamov a taktiež situácie, na ktoré sa nariadenie GDPR nevzťahuje. Po absolvovaní webinára budete mať jasno v tom, ktoré priestory môžu byť monitorované kamerami, za akých podmienok a ktoré priestory by nemali byť monitorované vôbec. 

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

GDPR – legislatívne zmeny v roku 2023, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi

Nestíhate sledovať každoročné zmeny týkajúce sa ochrany osobných údajov? Nič sa nedeje. Pozývame vás na webinár s JUDr. Marcelou Marcelovou, PhD., ktorá sleduje legislatívu, aktuálne problémy i úradné rozhodnutia za vás. Na základe nich vám pomôže nastaviť interné nastavenia a dokumenty tak, aby boli v súlade s nariadením GDPR, inými osobitnými predpismi a najmä s novinkami v roku 2023. Na webinári si vypočujete množstvo praktických príkladov, vďaka čomu budete vedieť všetky legislatívne povinnosti jednoducho a efektívne aplikovať do svojej praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22.5.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Pripravte sa na kontrolu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2023

Úrad na ochranu osobných údajov doposiaľ uložil sankcie vo výške už viac ako 100 000 eur. Čo býva najčastejším pochybením komerčných firiem, verejnej správy a samosprávy, škôl, e-shopov a iných? Všetko, čo musíte poznať o kontrole zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR vám porozpráva JUDr. Marcela Macová, PhD. – bývalá zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov a vyhľadávaná poradkyňa pre danú problematiku. Priblíži vám, aké najčastejšie porušenia úrad zistil, koľko pokút úrad uložil, v akej výške a najmä to, ako postupovať v prípade ohlásenej/neohlásenej kontroly.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

GDPR pre školy v roku 2023

Na 2 - hodinovom webinári s JUDr. Marcelovou Macovou, PhD., si v praktických príkladoch rozoberieme dosah GDPR na každodennú prax škôl i najpálčivejšie problémy, ktoré školy aktuálne riešia v súvislosti s ochranou osobných údajov. Takisto si povieme, na čo sa úrad spravidla pri kontrolách na školách zameriava a aké boli doposiaľ udelené sankcie. Dozviete sa, čo bolo dôvodom cca 3 až 4 sankcií a ako postupovať, aby za takéto porušenie pokuta uložená nebola.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20.4.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

GDPR pre samosprávy 2023

Na webinári s JUDr. Marcelovou Macovou, PhD., si v praktických príkladoch rozoberieme dosah GDPR na každodennú prax samospráv i najpálčivejšie problémy, ktoré samosprávy aktuálne riešia v súvislosti s ochranou osobných údajov. Takisto si povieme, na čo sa úrad spravidla pri kontrolách v samospráve zameriava a aké boli doposiaľ udelené sankcie. Dozviete sa, čo bolo ich dôvodom a ako postupovať, aby za takéto porušenie pokuta uložená nebola.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
29.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2023

Na VI. ročníku prestížnej EPI konferencie, zástupcovia Úradu na ochranu osobných údajov SR, Inšpektorátu práce, advokátov a iných odborníkov, poskytnú svoje cenné skúsenosti z praxe naprieč celým procesom spracúvania osobných údajov.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Tatranská Lomnica, Grandhotel Praha****
Dátum konania:
5. - 6.6.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

348,00 € s DPH 290,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – výpočty od 1. 1. 2022

Videoškolenie s RNDr. Jankou Motyčkovou vás s ohľadom na legislatívne zmeny účinné od 1. 1. 2022 krok po kroku prevedie celým procesom výpočtu zrážok zo mzdy a exekučných zrážok.

Rok vydania:
2021
Forma produktu:
Videoškolenie
Dĺžka:
80 minút
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

30,00 € s DPH 25,00 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: