• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Daňová závierka 2020 v čase koronakrízy – vyplnenie daňového priznania, odpisovanie majetku, daňové a nedaňové výdavky

Daňová závierka 2020 v čase koronakrízy – vyplnenie daňového priznania, odpisovanie majetku, daňové a nedaňové výdavky

Novinka

Spolu s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým si krok po kroku objasníme všetky pravidlá aj náležitosti spojené s daňovou závierkou za rok 2020. Prejsť si môžete všetko od legislatívnych pravidiel, cez položky vplývajúce na úpravu základu dane u právnickej osoby, dôležité lehoty, daňové a nedaňové výdavky, asignančnú daň, princípy odpisovania majetku, opravu základu dane, sankcie, až po samotné vyplnenie daňového priznania.
V rámci programu si tiež uvedieme príklad, ako „nesprávne“ viesť účtovníctvo právnickej osoby a s tým súvisiaci dopad na základ dane.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 3.3.2021 3.3.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Daňová závierka 2020 v čase koronakrízy – vyplnenie daňového priznania, odpisovanie majetku, daňové a nedaňové výdavky

Spolu s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým si krok po kroku objasníme všetky pravidlá aj náležitosti spojené s daňovou závierkou za rok 2020. Prejsť si môžete všetko od legislatívnych pravidiel, cez položky vplývajúce na úpravu základu dane u právnickej osoby, dôležité lehoty, daňové a nedaňové výdavky, asignančnú daň, princípy odpisovania majetku, opravu základu dane, sankcie, až po samotné vyplnenie daňového priznania.
V rámci programu si tiež uvedieme príklad, ako „nesprávne“ viesť účtovníctvo právnickej osoby a s tým súvisiaci dopad na základ dane.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Obsah webinára

 • Povinnosť podať daňové priznanie 
  • Kedy má povinnosť podať DP právnická osoba
  • Organizačná zložka zahraničnej osoby a povinnosť podať DP
 • Lehota na podanie daňového priznania u právnickej osoby
 • Komunikácia právnickej osoby pri podávaní daňového priznania
 • Nepodanie daňového priznania načas, riziká spojené so sankciami, výzva správcu dane
 • Asignančná daň a riziká spojené s tým, že správca dane nezašle daň na účet oprávneného príjemcu
 • Položky vplývajúce na úpravu základu dane u právnickej osoby
  • Základný princíp vychádzajúci z vedenia účtovníctva pri úprave základu dane
  • Základná definícia daňového a nedaňového výdavku podľa zákona o dani z príjmov
  • Daňovo uznané výdavky až po zaplatení
  • Úprava základu dane pri nesplácaní záväzkov
  • Neuhrádzané pohľadávky a vplyv na základ dane cez opravné položky a odpis pohľadávky
  • Nepeňažný vklad do inej spoločnosti a vplyv na základ dane
  • Daňový princíp odpisovania majetku, prerušenie odpisovania, porovnanie v daňovom priznaní
  • Pravidlo nízkej kapitalizácie pri poskytnutí úverov a pôžičiek medzi závislými osobami a vplyv na základ dane
  • Výdavky na reklamu, obchodné vzorky, reklamné predmety a reprezentačné výdavky a vplyv na základ dane
  • Oprava verzus technické zhodnotenie a vplyv na základ dane u právnickej osoby
  • Nesprávne vedenie účtovníctva a daňové dopady na základ dane u právnickej osoby
 • Odpovede na otázky

Harmonogram webinára:
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 14:00 - prednáška spojená s diskusiou