DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2021 a ich aplikácia do praxe

Novinka

O tom, aké zmeny nadobúdajú účinnosť v oblasti DPH počnúc rokom 2021 už väčšina z nás vie. Na uvedenom webinári si však spolu s obľúbeným daňovým poradcom – Ing. Vladimírom Ozimým ozrejmíme to, ako jednotlivé legislatívne novinky poňať v účtovnej praxi.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 2.2.2021 2.2.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2021 a ich aplikácia do praxe

O tom, aké zmeny nadobúdajú účinnosť v oblasti DPH počnúc rokom 2021 už väčšina z nás vie. Na uvedenom webinári si však spolu s obľúbeným daňovým poradcom – Ing. Vladimírom Ozimým ozrejmíme to, ako jednotlivé legislatívne novinky poňať v účtovnej praxi.
Po úvodnom prehľade o zmenách, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. 1. 2021 a následne od 1. 7. 2021, nahliadneme po zvyšok webinára na témy, ako je dodanie tovaru, oprava základu dane, prenos daňovej povinnosti či osobný režim systému MOSS, najmä z praktickej stránky problematiky. Dozvedieť sa môžete napr. aj to, ako je to s vrátením dane z investičnej služby pri bezodplatnom dodaní alebo s vrátením dane pri bezodplatnom dodaní, ak ide o vyvolanú investíciu.

Chýbať nebude ani priestor na vaše otázky, či už k legislatívnym zmenám alebo k opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19. Do pozornosti by sme vám tiež radi dali, že školenie je určené rovnako pre fyzické, ako aj právnické osoby.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Obsah webinára

Zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť 

Dodanie tovaru (všeobecné princípy)

 • Dodanie tovaru v režime zásielkového predaja (zmeny od 1.7.2021 - predaj tovaru na diaľku)
 • Dodanie tovaru do EU a nadobudnutie tovaru z EU (povinnosti zdaniteľnej osoby)
 • Predaj tovaru do EU v režime call of stock

Dodanie služby a správne určenie miesta dodania

Základ dane 

 • Oprava základu dane s novinkou nevymožiteľnej pohľadáky od 1.1.2021
 • Vrátenie dane z investičnej služby pri bezodplatnom dodaní
 • Vrátenie dane pri bezodplatnom dodaní ak ide o vyvolanú investíciu

Osoba povinná platiť daň

 • Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku
 • Prenos daňovej povinnosti zo zahraničnej osoby na tuzemskú zdaniteľnú osobu
 • Oneskorená registrácia a vplyv na daňovú povinnosť v prípade tuzemských plnení s prenosom daňovej povinnosti

Osobitný režim systému MOSS v prípade predaja tovaru na diaľku v EU a služieb s miestom dodania podľa § 16 v inom členskom štáte pre nezdaniteľnú osobu

 • Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie
 • Vstup a výstup zo systému a s tým spojené povinnosti

Diskusia


Harmonogram webinára
9:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 12:00 prestávka
12:00 – 14:00 prednáška spojená s diskusiou