Interné smernice – ich význam, povinné náležitosti a použitie v účtovnej praxi

Cieľom webinára je uviesť účastníka školenia do problematiky interných firemných predpisov z hľadiska právnej úpravy. Rovnako tak je účelom účastníkovi priblížiť význam interných firemných predpisov a ich nevyhnutnosť pri vedení účtovníctva účtovnej jednotky, dôsledky používania/nepoužívania interných smerníc, ako aj dosahy z hľadiska zákona o účtovníctve a dani z príjmov. Na webinári spoznáte taktiež všetky povinné náležitosti interných smerníc a zároveň si vypočujete odporúčaný postup pri ich zostavovaní.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Martin Mikláš
Bez DPH S DPH
Webinár 11.5.2021 11.5.2021 50,00 € 60,00 €

Interné smernice – ich význam, povinné náležitosti a použitie v účtovnej praxi

Cieľom webinára je uviesť účastníka školenia do problematiky interných firemných predpisov z hľadiska právnej úpravy. Rovnako tak je účelom účastníkovi priblížiť význam interných firemných predpisov a ich nevyhnutnosť pri vedení účtovníctva účtovnej jednotky, dôsledky používania/nepoužívania interných smerníc, ako aj dosahy z hľadiska zákona o účtovníctve a dani z príjmov. Na webinári spoznáte taktiež všetky povinné náležitosti interných smerníc a zároveň si vypočujete odporúčaný postup pri ich zostavovaní.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Ako bonus získa každý účastník:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Tento webinár je úvodom do série pripravovaných webinárov na tému interných firemných predpisov s lektorom Ing. Martinom Miklášom.

Obsah webinára

  1. Právna úprava a charakteristika interných firemných predpisov
  2. Význam interných firemných predpisov a  potreba ich zavedenia v účtovnej jednotke
  3. Povinné náležitosti interných smerníc pri ich zostavovaní
  4. Používanie interných smerníc vo vnútropodnikovej praxi z pohľadu daní a účtovníctva
  5. Odporúčaný postup pri zostavení interných smerníc pre vedenie účtovníctva v účtovnej jednotke

Harmonogram webinára
09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou