Modernizovaný INTRASTAT – ako podať hlásenie po zmenách v roku 2022

Novinka

Od 1. 1. 2022 dochádza k viacerým zmenám v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK. Viac informácií o tom, čo všetko sa mení a ako po novom postupovať pri vykazovaní transakcií medzi členskými aj nečlenskými krajinami, ktoré sú predmetom INTRASTAT hlásení, vám na tomto webinári predstaví Monika Šašalová. Webinár je praktickým návodom pre spravodajské jednotky a ich zástupcov, ktorí sa kompletne oboznámia s novou terminológiou, zjednodušeným vykazovaním dovozu a vývozu, ako aj so zmenami kódov v druhoch obchodu – a to všetko s pomocou praktických príkladov a ukážok.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Monika Šašalová
Bez DPH S DPH
Webinár 6.12.2021 6.12.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Modernizovaný INTRASTAT – ako podať hlásenie po zmenách v roku 2022

Od 1. 1. 2022 dochádza k viacerým zmenám v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK. Viac informácií o tom, čo všetko sa mení a ako po novom postupovať pri vykazovaní transakcií medzi členskými aj nečlenskými krajinami, ktoré sú predmetom INTRASTAT hlásení, vám na tomto webinári predstaví Monika Šašalová. Webinár je praktickým návodom pre spravodajské jednotky a ich zástupcov, ktorí sa kompletne oboznámia s novou terminológiou, zjednodušeným vykazovaním dovozu a vývozu, ako aj so zmenami kódov v druhoch obchodu – a to všetko s pomocou praktických príkladov a ukážok.
Seminár je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť so zmenami a novinkami vo vykazovaní štatistických hlásení INTRASTAT v roku 2022 vyplývajúcich z nariadenia EÚ a Rady č. 2152/2019 o podnikových štatistikách.
Cieľom seminára je pripraviť spravodajské jednotky a ich zástupcov na zmeny pre INTRASTAT-SK hlásenia v roku 2022 a poskytnúť návod, ako uvedené zmeny aplikovať do praxe.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

  • Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu
  • Právny základ štatistiky INTRASTAT-SK – predpisy EÚ a SR
  • Zmeny v INTRASTAT-SK hláseniach účinné od 1. 1. 2022
  • Nová terminológia
  • Povinné vykazovanie údajov
  • Zjednodušené vykazovanie dovozu a vývozu
  • Zmeny kódov v druhoch obchodu s praktickými príkladmi a ukážkami
  • Otázky a odpovede
  • Diskusia

Harmonogram
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 14:30 - prednáška