• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Nakladanie s verejnými prostriedkami subjektmi mimo verejnej správy (grant, dotácia, transfer a pod.)

Nakladanie s verejnými prostriedkami subjektmi mimo verejnej správy (grant, dotácia, transfer a pod.)

Webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, je určený najmä občianskym združeniam, právnickým osobám, neziskovým organizáciám a iným spoločnostiam, ktoré nakladajú s verejnými prostriedkami, ako je napr. grant, dotácia, transfer a pod. Priblíži vám vaše povinnosti pri využívaní verejných prostriedkov, spôsob ich kontroly v roku 2022, ako aj najčastejšie zistené chyby pri kontrolách.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 27. 6. 2022 50,00 € 60,00 €
+ -

Nakladanie s verejnými prostriedkami subjektmi mimo verejnej správy (grant, dotácia, transfer a pod.)

Webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, je určený najmä občianskym združeniam, právnickým osobám, neziskovým organizáciám a iným spoločnostiam, ktoré nakladajú s verejnými prostriedkami, ako je napr. grant, dotácia, transfer a pod. Priblíži vám vaše povinnosti pri využívaní verejných prostriedkov, spôsob ich kontroly v roku 2022, ako aj najčastejšie zistené chyby pri kontrolách.

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Na základe modelových príkladov je účastníkom webinára prezentovaný spôsob nakladania s verejnými prostriedkami pri dodržaní zmlúv o poskytovaní prostriedkov či rozhodnutí o poskytnutí dotácie a podobne. Tiež sa pozrieme na spôsob, ako správne vyúčtovať dotáciu od obce alebo mesta, či vyššieho územného celku.

Bonus pre účastníkov

 • Účastníkom je ponúknutá možnosť zasielania svojich otázok a interných smerníc z praxe právnických osôb mimo verejnej správy pred konaním webinára,
 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu,
 • Videozáznam z webinára na 30 dní.

Cieľová skupina

zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári a pod.) a štatutári občianskych združení, neziskových organizácií, obchodných spoločností, samostatne hospodáriaci roľníci a iné právnické osoby mimo verejnej správy.

Program webinára

 • Objasnenie verejných prostriedkov
 • Ako zistíte, či ste subjektom verejnej správy?
 • Disponovanie s verejnými prostriedkami
 • Odporúčania pre prax
 • Verejné prostriedky a porušenie finančnej disciplíny právnickými osobami
 • Interné smernice subjektov pre účely nakladania s verejnými prostriedkami
 • Diskusia s lektorom a zhrnutie
 • Záver