Novela infozákona – 10 najväčších problémov a praktické rady na rok 2024

Získajte praktické rady, ako riešiť či úplne sa vyhnúť 10 najčastejším problémom pri uplatňovaní infozákona v praxi. Lektorom je advokát Mgr. Vladimír Pirošík, ktorý vám priblíži, ako efektívne chrániť citlivé informácie či obchodné tajomstvo, ako efektívne vybaviť infožiadosti, ako požiadať o nazretie do administratívneho spisu a ktoré informácie sú tajné, ako správne sprístupňovať opakované použitie informácií (OPI) podľa novely, ako sa brániť v prípade šikanóznych infožiadostí a mnoho ďalšieho.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
24. 5. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Mgr. Vladimír Pirošík
Bez DPH S DPH
Webinár 24. 5. 2024 70 € 84 €
+ -

Novela infozákona – 10 najväčších problémov a praktické rady na rok 2024

Získajte praktické rady, ako riešiť či úplne sa vyhnúť 10 najčastejším problémom pri uplatňovaní infozákona v praxi. Lektorom je advokát Mgr. Vladimír Pirošík, ktorý vám priblíži, ako efektívne chrániť citlivé informácie či obchodné tajomstvo, ako efektívne vybaviť infožiadosti, ako požiadať o nazretie do administratívneho spisu a ktoré informácie sú tajné, ako správne sprístupňovať opakované použitie informácií (OPI) podľa novely, ako sa brániť v prípade šikanóznych infožiadostí a mnoho ďalšieho.

Predstavíme si navyše aj novinky, ku ktorým dochádza v záujme ochrany pred ujmou v hospodárskej súťaži a takisto pravidlá pre vyhotovovanie podobizní, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Cieľová skupina: 

 • Povinné osoby podľa infozákona (štátne orgány, samosprávy, verejné inštitúcie)
 • Zodpovedné osoby za sprístupňovanie informácií
 • Osoby, ktoré sa v praxi stretávajú s aplikáciou infozákona
 

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Najčastejšie aplikačné problémy súvisiace s novelou zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií
 • Zmeny v sprístupňovaní informácií na žiadosť od 1. 1. 2023
 • Novinky v záujme ochrany pred ujmou v hospodárskej súťaži
 • Šikanózne infožiadosti a zneužívanie práva na informácie – možnosti právnej obrany
 • Procesnoprávne postupy pri vybavovaní infožiadostí
 • Informačný filibustering (zahlcovanie samoúčelnými infožiadosťami) a súvisiace rozhodnutia súdov
 • Vzťah infozákona a GDPR legislatívy
 • Sprístupňovanie citlivých dát a informácií o platoch, odmenách, odstupnom
 • Ochrana obchodného tajomstva
 • Autorskoprávna ochrana, projektová dokumentácia a právo duševného vlastníctva
 • Bankové tajomstvo, daňové tajomstvo
 • Ochrana dát v rámci doručovania písomností v správnom konaní
 • Nazeranie do administratívneho spisu  – tajné verzus verejné informácie
 • Vyhotovovanie podobizní, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov – pravidlá
 • Prístup k záznamom z kamerových systémov
 • Opakované použitie informácií (OPI) – ozrejmenie opomínanej povinnosti podľa novely infozákona
 • Sankcie za nedodržanie infozákona – prokuratúra, priestupkové konanie, súd
 • Diskusia  
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou