Mzdy a personalistika - webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:

Zmeny v dôchodkoch v II. polroku 2023 a od roku 2024

Dôchodkový systém prešiel v druhom polroku 2023 opäť viacerými zmenami. Aké sú aktuálne podmienky nároku na dôchodok a aké zmeny nastali v predčasnom starobnom dôchodku od 1. júla? Aké sú platné sumy od 1. októbra a ako sa zvýšia od r. 2024? Je výhodnejšie žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo až v roku 2024? Sledujte webinár s RNDr. Janou Motyčkovou a získajte podrobný prehľad o dôchodkoch a zmenách, ktoré nastali tento rok.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Pracovné pomery – ich vznik, skončenie a novinky v sociálnom poistení v 3. štvrťroku 2023

Aký typ pracovného pomeru je pre vás najvýhodnejší a čo má po novom obsahovať pracovná zmluva? Aká odvodová záťaž vzniká pri jednotlivých druhoch pracovných pomerov, aké možnosti rozvrhnutia pracovného času legislatíva umožňuje a za akých okolností možno rozviazať pracovný pomer? Na webinári s RNDr. Janou Motyčkovou si podrobne objasníme špecifiká všetkých typov pracovných pomerov. Chýbať nebude ani rekapitulácia zmien, ktoré nastali v sociálnom poistení v 3. štvrťroku 2023, vrátane zmien v materskom či novej povinnosti pre zamestnávateľov v súvislosti s nepodaním mesačného výkazu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako opraviť chyby v mzdovom účtovníctve v roku 2023

Nesprávny výpočet mzdy po uzatvorení mesiaca, nesprávne údaje v mzdových dokumentoch či chybné mesačné výkazy pre Sociálnu a zdravotnú poisťovňu. Ako opraviť tieto a ďalšie časté chyby v mzdovom účtovníctve? Ako na to, vám na konkrétnych príkladoch z praxe ukáže renomovaná lektorka Júlia Pšenková.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Odmeny a ich vplyv na priemerný zárobok v roku 2023

Zamestnanci môžu mať okrem základnej mzdy vyplácané od zamestnávateľa rôzne odmeny, ako je napríklad mesačná odmena, fixná odmena, výkonnostná odmena, mimoriadna odmena a podobne. Ako ovplyvňuje vyplatená odmena priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a ako sa priemerný zárobok vypočítava, resp. zaokrúhľuje, vám na príkladoch z praxe ukáže renomovaná lektorka Júlia Pšenková.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Monitorovanie zamestnancov na pracovisku v roku 2023

Zavádzate na pracovisku monitorovací systém a potrebujete poradiť, aké všetky procesy a dokumenty ste povinní zabezpečiť podľa nariadenia GDPR, Zákonníka práce a ďalších osobitných predpisov? Vo webinári s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám prinášame postup, ako na to. Dozviete sa, za akých podmienok môžete monitorovať zamestnancov, kedy a ako získať súhlas zamestnanca, kedy postačuje oprávnený záujem, kedy nemôžete monitorovať zamestnancov, akú dokumentáciu ste povinní vypracovať, ako záznamy uchovávať, a mnohé ďalšie. Vlastné nastavenia, problémy či otázky môžete navyše konzultovať s lektorkou priamo počas webinára.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
18. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Pripravte sa na kontrolu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2023

Najvyššia sankcia, ktorú Úrad na ochranu osobných údajov SR doposiaľ uložil, presiahla sumu viac ako 100 000 €. Čo býva najčastejším pochybením komerčných firiem, e-shopov, samospráv, škôl a ostatných subjektov verejnej správy? Čo úrad spravidla kontroluje, aké sú vaše práva počas kontroly a aké kroky je treba podniknúť, ak bola zistená chyba? Odpovede nájdete na webinári s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dlhé roky pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov SR a v súčasnosti je renomovanou poradkyňou pre danú problematiku. Na webinári si overíte, či spĺňate všetky pravidlá GDPR, dozviete sa, ako prebieha kontrola a poradíte sa v individuálnych otázkach.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Pripravované GDPR novinky účinné od roku 2024

V roku 2023 nastalo opäť niekoľko významných zmien pri spracúvaní osobných údajov. Zmeny sa týkajú bezpečnostných incidentov a prinášajú aj celý rad ďalších povinností. Bez zmien sa nezaobíde ani rok 2024. Čo budú najväčšie novinky? Ak ste zodpovední za túto náročnú oblasť, nenechajte si ujsť webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. Jednoducho vám vysvetlí, aké sú posledné a chystané novinky, aké bezpečnostné opatrenia a dokumenty musíte mať zabezpečené, ako prebieha kontrola, čo úrad kontroluje, aké sú najčastejšie chyby a ktoré z nich viedli k sankciám. Ak potrebujete overiť vaše súčasné nastavenia, prípadne si nie ste istý niektorým z vašich interných procesov, neváhajte sa na ne opýtať lektorky naživo prostredníctvom online chatu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v roku 2023 – možnosti, výhody aj riziká pre zamestnávateľa

Za akých podmienok môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne? Aké výhody a nevýhody má takéto zavedenie na strane zamestnávateľa a zamestnanca? Čo sa započítava do pracovného času a ako ošetriť nočnú prácu, prácu nadčas či prácu vo sviatok pracovného pokoja? Aktuálne možnosti zamestnávateľa, benefity aj riziká, ktoré prax prináša, vám bližšie popíše renomovaná odborníčka JUDr. Alena Huťanová.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Alena Huťanová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

2 - dňový webinár: Zákonník práce pod lupou v roku 2023

Na obľúbenom školení s JUDr. Alenou Huťanovou si vezmeme pod lupu nielen najdôležitejšie legislatívne zmeny Zákonníka práce, ale si detailne popíšeme tiež celý životný cyklus zamestnanca – od jeho prijatia až po rozviazanie pracovného pomeru. Ľudskou rečou si bližšie popíšeme druhy pracovných pomerov, obsah pracovných zmlúv, možnosti nastavenia pracovného času, dovolenky, prekážky v práci, spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru, ako aj mnohé ďalšie zákutia, ktoré prax prináša.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 11. 2023 - 24. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Alena Huťanová

216 € s DPH 180 € bez DPH

Vyberte variant

Ako prepustiť zamestnanca v roku 2024 – spôsoby, lehoty a najčastejšie chyby

Či už zamestnávate na dohodu, alebo na trvalý pracovný pomer, na tomto webinári si vysvetlíme, ako skončiť pracovný pomer tak, aby boli splnené všetky práva zamestnancov a aj povinnosti vás ako zamestnávateľa. Lektorkou je vyhľadávaná odborníčka JUDr. Alena Huťanová, ktorá vám zhrnie spôsoby ukončenia pracovného pomeru, výpovedné dôvody a aj doby platné pre rok 2024. Dozviete sa, ako správne odhlásiť zamestnancov z príslušných úradov a poisťovní, kedy možno prepustiť zamestnanca okamžite, kedy je neprípustné dať zamestnancovi výpoveď, ako ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ako aj ďalšie praktické informácie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Alena Huťanová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Mzdy pre pokročilých v roku 2023

2-dňové školenie s Júliou Pšenkovou je určené pre tých, ktorí sa potrebujú naučiť zvládať náročnejšie činnosti zo mzdovej agendy. Rozoberať budeme 5 dlhodobo najproblematickejších oblastí: zamestnávanie štatutárov, zamestnávanie dohodárov, cestovné náhrady, zrážky zo mzdy a benefity. V súvislosti so zamestnávaním dohodárov a štatutárov rozoberieme okrem zmien v Zákonníku práce od 1. 1. 2023 a od 1. 6. 2023 aj zmluvy, výšku odvodov, výkazy, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov a ročné zúčtovanie dane.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 10. 2023 - 24. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

168 € s DPH 140 € bez DPH

Vyberte variant

Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Potrebujete sa naučiť vykonávať základné činnosti v personálnej agende? Potom si nenechajte ujsť 2-dňový webinár s vyhľadávanou lektorkou Ing. Martinou Švaňovou. Z pohodlia domova či kancelárie získate nevyhnutný prehľad o legislatíve a osvojíte si taktiež praktické postupy, ktoré vám uľahčia zvládať jednotlivé povinnosti. Počas 2 dní sa budeme detailne zaoberať náborom zamestnancov a uzatvorením pracovného pomeru, monitorovaním zamestnancov, osobným spisom zamestnanca, pracovným časom, skončením pracovného pomeru, ako aj riešením disciplinárnych sporov. Po celý čas môžete navyše neobmedzene využívať chatové poradenstvo a pýtať sa na nejasnosti.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28. 9. 2023 - 29. 9. 2023, 09:00 - 15:00
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martina Švaňová

168 € s DPH 140 € bez DPH

Vyberte variant