Mzdy a personalistika - webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:

Požiadavky na transparentnosť odmeňovania mužov a žien v roku 2024

Od roku 2023 je účinná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/970 o rovnakom odmeňovaní mužov aj žien. Aké povinnosti by mala priniesť zamestnávateľom transpozícia tejto smernice do slovenských právnych predpisov a aké dočasné vyrovnávacie opatrenia môžete zaviesť, aby ste dosiahli rodovú rovnosť? Využite príležitosť získať overené informácie a návody do praxe priamo od Mgr. Miroslavy Mošonovej, ktorá profesionálne pôsobí na inšpektoráte práce. Dozviete sa, ako nastaviť transparentné odmeňovanie v súlade s novou legislatívou, kedy je rozdielne zaobchádzanie so zamestnancami prípustné a kedy nie, ako riešiť najčastejšie prípady diskriminácie na pracovisku a mnoho ďalšieho.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
30. 7. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Úprava stravného a jej vplyv na cestovné náhrady od 1. 9. 2024

Mzdoví účtovníci a personalisti, pozývame vás na webinár, kde sa dozviete o dôležitých zmenách v stravnom a cestovnom od 1. septembra 2024. Lektorkou je odborníčka Júlia Pšenková, ktorá vám priblíži, ako sa zmeny v stravovaní vo vlastnom zariadení premietnu do mzdy zamestnanca a aké administratívne úkony s tým súvisia. Dozviete sa, aká je minimálna hodnota stravovacej poukážky a ako sa to dotkne zamestnancov a zamestnávateľov. Informácie získate aj k zmene v príspevkoch na stravovanie – povieme si, z akých dvoch častí sa skladá, aká je ich nová výška a aké sú s tým spojené daňové a odvodové dôsledky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zmena životného minima a jej vplyv na exekúcie od 1. 7. 2024

Od 1. júla 2024 vstupuje do platnosti nová výška životného minima. Ako ovplyvní daňové limity, nezdaniteľné časti mzdy a odvody? Ako sa zmení výpočet rodičovského príspevku? Aké sú nové nepostihnuteľné časti mzdy a ako to ovplyvní exekúcie vedené voči zamestnancom? Ako sa v praxi upravia exekučné zrážky zo mzdy v súlade s novými pravidlami? Aj vy hľadáte odpovede na tieto či iné otázky súvisiace s novým životným minimom? Potom si nenechajte ujsť náš webinár s renomovanou odborníčkou Júliou Pšenkovou.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Prekážky v práci v roku 2024 – praktické rady a postupy

Aké okolnosti sa považujú za prekážky v práci? Kedy musí zamestnanec dostať platené voľno a v akej výške? V tomto 2-hodinovom webinári s lektorkou Ing. Martinou Švaňovou sa dozviete všetko dôležité o prekážkach v práci z pohľadu personalistu, zamestnávateľa i mzdára. Vysvetlíme si, aké sú vaše povinnosti voči zamestnancom v prípade prekážok v práci, ako správne posúdiť typ prekážky a jej mzdový vplyv, akú dokumentáciu vyžadovať od zamestnanca pri prekážke v práci, ako vypočítať náhradu mzdy, aké sú vaše povinnosti v súvislosti s materskou či rodičovskou dovolenkou a mnoho ďalšieho.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
18. 10. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martina Švaňová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých v roku 2024

Chcete sa naučiť samostatne vykonávať základné činnosti v personálnej agende? Pripravili sme pre vás 2-dňový webinár s Ing. Martinou Švaňovou, ktorá vás zorientuje v dôležitých paragrafoch a poskytne k nim praktické návody. Z pohodlia domova či kancelárie sa dozviete, ako správne zvládnuť nábor zamestnancov, ako uzatvoriť pracovnú zmluvu, aká je vaša informačná povinnosť, ako monitorovať zamestnancov, čo musí obsahovať osobný spis zamestnanca, ako nastaviť pracovný čas, ako skončiť pracovný pomer, ako riešiť disciplinárne spory a mnoho ďalšieho. Ak budete mať otázky, neváhajte ich položiť lektorke pomocou chatovacieho okna.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 9. - 27. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martina Švaňová

216 € s DPH 180 € bez DPH

Vyberte variant

Flexibilita pracovného času – limity, možnosti, riešenia pre zamestnávateľa a zmeny v roku 2024

Nemáme prácu pre zamestnanca, môžeme ho preradiť na inú prácu, ako je uvedená v zmluve? Náš odberateľ zrušil objednávku výroby, koľko máme platiť zamestnancom, keď pre nich nemáme prácu? Môžeme zmeniť zamestnancom zmluvu na kratší pracovný čas? Môžeme dať zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr? Na každú takúto otázku existuje viac možností a odpovedí. Súčasné možnosti zamestnávateľa pri nastavení pracovného času vám bližšie popíše advokát JUDr. Jozef Lukajka, PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil na inšpektoráte práce.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zamestnávateľ verzus zamestnanec v roku 2024 – disciplína, výpoveď, náhrada škody a vzory

Zamestnávateľ môže pri skončení pracovného pomeru spraviť naoko zanedbateľnú chybu, ktorá ho však v konečnom dôsledku môže stáť prehru v súdnom spore a náhradu mzdy zamestnancovi až za 36 mesiacov. Pri nedodržaní výpovednej doby zo strany zamestnanca môže naopak zamestnávateľ žiadať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla (napr. výrobná linka kvôli absencii v práci „stála“ a podobne). Na webinári vám advokát JUDr. Jozef Lukajka, PhD., poskytne návody, ako riešiť rôzne situácie z praxe, správne uložiť upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny, skončiť pracovný pomer, vymôcť náhradu škody a podobne tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám. Ako účastník navyše dostanete celú vzorovú dokumentáciu potrebnú pre pracovnoprávne vzťahy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8. 11. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Kolektívne vyjednávanie v roku 2024

Účelom webinára s JUDr. Martinom Vavrom je predovšetkým oboznámiť strany kolektívneho vyjednávania so základnou právnou úpravou, obsahom kolektívnej zmluvy a jednotlivými fázami a priebehom takéhoto vyjednávania. Spoznáte tu rovnako tak písané, ako i nepísané pravidlá pre kolektívne vyjednávanie v roku 2024, ktorého cieľom je úprava pracovných podmienok – vrátane mzdových podmienok, podmienok zamestnávania a tiež vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich organizáciami) a zamestnancami (alebo ich organizáciami). Lektor zároveň pôsobí ako odborný zamestnanec v jednej z najväčších odborových organizácií v Slovenskej republike, a preto sa môžete spoľahnúť na overené rady z praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Martin Vavro

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako nastaviť GDPR správne a najčastejšie chyby podľa rozhodnutí Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2024 (1. časť)

Správne implementovať pravidlá GDPR do praxe je tvrdý oriešok pre každú zodpovednú osobu či organizáciu. Ako sa lepšie učiť, ak nie na konkrétnych chybách? V tomto webinári nahliadneme spolu s vyhľadávanou odborníčkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., na zistené pochybenia, ktoré viedli až k sankciám. Ide napr. o nepovolený prenos údajov, neoprávnené spracúvanie, nesprávne získanie súhlasu, nedostatočné zabezpečenie údajov a podobne. Práve tieto chyby vám pomôžu odhaliť chybné nastavenia u vás v organizácii. Dozviete sa, ako úradná kontrola prebieha, v akej výške boli udelené pokuty a prečo. V neposlednom rade si povieme, ako jednotlivé chyby opraviť, resp. ako im prechádzať.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant