Mzdy a personalistika - webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:

Flexibilita pracovného času – limity, možnosti, riešenia pre zamestnávateľa a zmeny v roku 2024

Nemáme prácu pre zamestnanca, môžeme ho preradiť na inú prácu, ako je uvedená v zmluve? Náš odberateľ zrušil objednávku výroby, koľko máme platiť zamestnancom, keď pre nich nemáme prácu? Môžeme zmeniť zamestnancom zmluvu na kratší pracovný čas? Môžeme dať zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr? Na každú takúto otázku existuje viac možností a odpovedí. Súčasné možnosti zamestnávateľa pri nastavení pracovného času vám bližšie popíše advokát JUDr. Jozef Lukajka, PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil na inšpektoráte práce.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zamestnávateľ verzus zamestnanec v roku 2024 – disciplína, výpoveď, náhrada škody a vzory

Zamestnávateľ môže pri skončení pracovného pomeru spraviť naoko zanedbateľnú chybu, ktorá ho však v konečnom dôsledku môže stáť prehru v súdnom spore a náhradu mzdy zamestnancovi až za 36 mesiacov. Pri nedodržaní výpovednej doby zo strany zamestnanca môže naopak zamestnávateľ žiadať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla (napr. výrobná linka kvôli absencii v práci „stála“ a podobne). Na webinári vám advokát JUDr. Jozef Lukajka, PhD., poskytne návody, ako riešiť rôzne situácie z praxe, správne uložiť upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny, skončiť pracovný pomer, vymôcť náhradu škody a podobne tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám. Ako účastník navyše dostanete celú vzorovú dokumentáciu potrebnú pre pracovnoprávne vzťahy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8. 11. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Kolektívne vyjednávanie v roku 2024

Účelom webinára s JUDr. Martinom Vavrom je predovšetkým oboznámiť strany kolektívneho vyjednávania so základnou právnou úpravou, obsahom kolektívnej zmluvy a jednotlivými fázami a priebehom takéhoto vyjednávania. Spoznáte tu rovnako tak písané, ako i nepísané pravidlá pre kolektívne vyjednávanie v roku 2024, ktorého cieľom je úprava pracovných podmienok – vrátane mzdových podmienok, podmienok zamestnávania a tiež vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich organizáciami) a zamestnancami (alebo ich organizáciami). Lektor zároveň pôsobí ako odborný zamestnanec v jednej z najväčších odborových organizácií v Slovenskej republike, a preto sa môžete spoľahnúť na overené rady z praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 9. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Martin Vavro

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Mesačné spracovanie miezd pre zdravotnú a Sociálnu poisťovňu v roku 2024

Hľadáte praktický návod, ako postupovať pri mesačnom spracovaní miezd pre zdravotnú a Sociálnu poisťovňu? Potom si nenechajte ujsť náš webinár s Júliou Pšenkovou. Naučí vás správne vypočítať vymeriavací základ, poistné a vyplniť výkazy. Dozviete sa tiež, aké sú aktuálne sadzby poistného, aké sú vaše oznamovacie povinnosti a ako postupovať pri prerušení poistenia či jeho vylúčení.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
6. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zamestnanecké benefity – ako minimalizovať daňové a odvodové zaťaženie v roku 2024

Naučte sa efektívne využívať benefity pre vašich zamestnancov a minimalizujte daňové a odvodové zaťaženie. Na webinári s Júliou Pšenkovou sa dozviete, ako tieto a ďalšie benefity nastaviť v súlade s daňovými a odvodovými predpismi: príspevky na rekreáciu, odmeny, prémie, firemný automobil, odstupné a odchodné, firemný mobil a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia v roku 2024

Ak sa chystáte zamestnať cudzinca či vyslať svojho zamestnanca do zahraničia, potom si určite nenechajte ujsť webinár s Júliou Pšenkovou. Vo webinári vám poskytne všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete poznať skôr, ako začnete. Na webinári si predstavíme, ktoré rôzne formy vysielania legislatíva povoľuje a aké najčastejšie chyby zamestnávatelia robia. Dozviete sa viac o mzdových nárokoch, sociálnom a zdravotnom poistení, daniach a cestovných náhradách. Povieme si, aké sú práva a povinnosti zamestnanca, ale aj vás ako zamestnávateľa. Na webinári si navyše ukážeme, ako by mali správne vyzerať zmluvy a ako postupovať pri žiadaní o vystavenie PD A1 pre prácu v zahraničí.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant

Mzdy pre začiatočníkov v roku 2024

Ste nováčikom v mzdovej agende? Pripravili sme pre vás praktický 2-dňový webinár, v ktorom vás naučíme spracovať mzdy, viesť mzdovú evidenciu, spracovať dochádzku, komunikovať s úradmi či spracovať ročné zúčtovanie preddavkov. Oboznámite sa s príplatkami, nadčasmi, aktuálnymi sadzbami, prekážkami v práci, odstupným a odchodným, dohodami, povinnosťami voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, daňovými bonusmi a ďalšími oblasťami zo mzdovej oblasti. Lektorkou je vyhľadávaná odborníčka Júlia Pšenková, ktorá má pre vás pripravené vzory aj príklady z praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
2. 7. - 3. 7. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

216 € s DPH 180 € bez DPH

Vyberte variant

Cestovné náhrady v roku 2024

V roku 2024 nastalo viacero zmien v oblasti cestovných náhrad. Stúpli sumy stravného pre všetky časové pásma a zvýšila sa minimálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie. Okrem toho sa zvýšili aj limity pre preplatenie ubytovania či sadzby kilometrovného pre osobné motorové vozidlá. V tomto webinári vás Júlia Pšenková oboznámi s novými sumami cestovných náhrad a s ich aplikáciou v praxi. Na príkladoch vám ukáže, ako prepočítať kurz a ako správne vyplniť formulár A1 pre prácu v zahraničí.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
6. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant

Ako nastaviť GDPR správne a najčastejšie chyby podľa rozhodnutí Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2024 (1. časť)

Správne implementovať pravidlá GDPR do praxe je tvrdý oriešok pre každú zodpovednú osobu či organizáciu. Ako sa lepšie učiť, ak nie na konkrétnych chybách? V tomto webinári nahliadneme spolu s vyhľadávanou odborníčkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., na zistené pochybenia, ktoré viedli až k sankciám. Ide napr. o nepovolený prenos údajov, neoprávnené spracúvanie, nesprávne získanie súhlasu, nedostatočné zabezpečenie údajov a podobne. Práve tieto chyby vám pomôžu odhaliť chybné nastavenia u vás v organizácii. Dozviete sa, ako úradná kontrola prebieha, v akej výške boli udelené pokuty a prečo. V neposlednom rade si povieme, ako jednotlivé chyby opraviť, resp. ako im prechádzať.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Mzdy v kocke – mzdové nároky, zvýhodnenia, kompenzácia, stupne náročnosti práce a iné v roku 2024

Využite na webinári príležitosť poradiť sa v mzdových témach s Mgr. Miroslavou Mošonovou, ktorá profesionálne pôsobí v inšpekcii práce. Okrem toho, že zodpovie vaše otázky, v kocke vám priblíži zmenené pravidlá pre minimálne mzdové nároky, zvýhodnenia, kompenzácia či zmluvné pokuty v roku 2024. Vysvetlí vám tiež, ako zaraďovať do stupňov náročnosti práce, ako možno nastaviť pracovný čas, ako vykonať zrážky zo mzdy. Viac informácií sa dozviete aj o prekážkach v práci – povieme si, kedy musí zamestnanec dostať platené voľno a v akej výške.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako opraviť najčastejšie chyby voči zdravotným poisťovniam a zmeny k 1. 1. 2024

Pochybili ste v komunikácii so zdravotnou poisťovňou? Konkrétne návody, ako máte postupovať, vám prinášame vo webinári s Júliou Pšenkovou. Naučí vás vyrovnať zamestnancovi preplatok na poistnom z dôvodu spätne priznaného invalidného dôchodku, zaslať aditívne a opravné výkazy, opraviť uplatnenie polovičných odvodov, podať žiadosť o opravu výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia a mnohé ďalšie. Na webinári si navyše zrekapitulujeme zmeny voči zdravotným poisťovniam od 1. januára 2024.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Stravovanie zamestnancov v roku 2024 – všetko o odvodoch, nákladoch, účtovaní, zrážkach a práve na výber

Stravné v roku 2024 narastie. Spolu s ním narastie aj výška stravných lístkov, výška príspevku na stravu a tiež suma, ktorú si môžu dať živnostníci do výdavkov. V tomto webinári vám odborníčka Júlia Pšenková zhrnie všetko, čo potrebuje vedieť zamestnávateľ o zmenách, nákladoch, účtovaní, zrážkach, práve na výber, odvodoch, administratívnych povinnostiach, stravovacích poukážkach, stravovaní vo vlastnom zariadení a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, materská a prekážky v práci v roku 2024

Ste začiatočníkom v oblasti personalistiky alebo si len potrebujete rozšíriť vedomosti o pravidlách zamestnávania podľa Zákonníka práce v roku 2024? Všetky dôležité informácie vám prinášame vo webinári s renomovanou lektorkou RNDr. Jankou Motyčkovou. Dozviete sa, o čom ste písomne povinní informovať zamestnanca a ako nastaviť pracovný čas a jeho evidenciu správne (a to pre home office, prestávky, nadčasy, pracovnú pohotovosť, pracovné cesty, iné).

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – zmeny od 1. 7. 2024

Kedy zamestnávateľovi vzniká povinnosť vykonávať exekučné zrážky zo mzdy a aká bude nová suma, na ktorú exekútor nesmie siahnuť po 1. júli 2024? Na tomto webinári vám RNDr. Jana Motyčková prináša komplexné informácie o novinkách a o spôsobe vykonávania zrážok v tomto roku. Dozviete sa, aká je nová hranica nepostihnuteľnej sumy, aké je poradie zrážok zo mzdy, či je potrebný súhlas zamestnanca pri zrážaní zo mzdy, ako zrážky vykonať, ako postupovať pri vyhlásení konkurzu na zamestnanca a ako pri použití „tretinového systému“ pri výpočte zrážok.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant

Ako prepustiť zamestnanca v roku 2024 – spôsoby, lehoty a najčastejšie chyby

Či už zamestnávate na dohodu, alebo na trvalý pracovný pomer, na tomto webinári si vysvetlíme, ako skončiť pracovný pomer tak, aby boli splnené všetky práva zamestnancov a aj povinnosti vás ako zamestnávateľa. Lektorkou je vyhľadávaná odborníčka JUDr. Alena Huťanová, ktorá vám zhrnie spôsoby ukončenia pracovného pomeru, výpovedné dôvody a aj doby platné pre rok 2024. Dozviete sa, ako správne odhlásiť zamestnancov z príslušných úradov a poisťovní, kedy možno prepustiť zamestnanca okamžite, kedy je neprípustné dať zamestnancovi výpoveď, ako ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ako aj ďalšie praktické informácie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Alena Huťanová

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant