Povinnosti a úlohy hlavného kontrolóra v roku 2024 (konzultačný webinár)

Ste novo začínajúcim alebo dlhoročným hlavným kontrolórom miest, obcí a vyšších územných celkov? Prinášame vám na jednom mieste zrekapitulované všetky legislatívne zmeny aj povinnosti pre rok 2024. Tento konzultačný webinár bude viesť PhDr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý už 13 rokov vykonáva kontroly v územnej samospráve. Neváhajte preto konzultovať s lektorom vlastné kontrolné zistenia, nezrovnalosti či výstupy z kontrol. Bez čítania paragrafov vám lektor priblíži, aké náležitosti majú mať výstupy z kontrol, ako spracovať a predložiť čiastkové správy a záznamy o skončení kontroly, ako spracovať kontrolu na požiadanie starostom obce nad rámec plánu kontrolnej činnosti a mnohé ďalšie.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
15. 4. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 15. 4. 2024 70 € 84 €

Povinnosti a úlohy hlavného kontrolóra v roku 2024 (konzultačný webinár)

Ste novo začínajúcim alebo dlhoročným hlavným kontrolórom miest, obcí a vyšších územných celkov? Prinášame vám na jednom mieste zrekapitulované všetky legislatívne zmeny aj povinnosti pre rok 2024. Tento konzultačný webinár bude viesť PhDr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý už 13 rokov vykonáva kontroly v územnej samospráve. Neváhajte preto konzultovať s lektorom vlastné kontrolné zistenia, nezrovnalosti či výstupy z kontrol. Bez čítania paragrafov vám lektor priblíži, aké náležitosti majú mať výstupy z kontrol, ako spracovať a predložiť čiastkové správy a záznamy o skončení kontroly, ako spracovať kontrolu na požiadanie starostom obce nad rámec plánu kontrolnej činnosti a mnohé ďalšie.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Je tiež autorom komentára k zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a súčasne komentára k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Na základe týchto skúseností vám na príkladoch odprezentuje spôsob, ako podľa dobrej praxe vykonávať úlohy hlavného kontrolóra.

Cieľová skupina:

  • Novo začínajúci aj dlhoroční hlavní kontrolóri miest, obcí a vyšších územných celkov
  • Zamestnanci útvarov hlavného kontrolóra
  • Miestni kontrolóri mestských častí Bratislavy a mesta Košice
  • Zamestnanci útvarov hlavného kontrolóra

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  • aké náležitosti majú mať výstupy z kontrol
  • ako spracovať a predložiť čiastkové správy a záznamy o skončení kontroly
  • ako spracovať kontrolu na požiadanie starostom obce nad rámec plánu kontrolnej činnosti
  • a mnohé ďalšie.
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou