Riziká a povinnosti podnikateľov, konateľov a riaditeľov firiem v roku 2021

Manažéri, riaditelia, vedúci oddelení a pod. si častokrát neuvedomujú, aké následky môže mať ich konanie navonok a vo vnútri spoločnosti. Ich rozhodnutie o vedení/nevedený interných smerníc, podpísaní dokumentu, odsúhlasení transakcie a pod. môže viesť k trestu odňatia slobody, pokute, prehratému súdnemu sporu a pod. Na tomto webinári Vás prevedieme základnými povinnosťami, správnymi postupmi a vysvetlíme akému konaniu by ste sa mali určite vyhnúť. Poskytneme vzory s návodmi, aby ste minimalizovali možnosti trestného stíhania, pokuty, náhrady škody a pod.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 18.5.2021 18.5.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Riziká a povinnosti podnikateľov, konateľov a riaditeľov firiem v roku 2021

Manažéri, riaditelia, vedúci oddelení a pod. si častokrát neuvedomujú, aké následky môže mať ich konanie navonok a vo vnútri spoločnosti. Ich rozhodnutie o vedení/nevedený interných smerníc, podpísaní dokumentu, odsúhlasení transakcie a pod. môže viesť k trestu odňatia slobody, pokute, prehratému súdnemu sporu a pod. Na tomto webinári Vás prevedieme základnými povinnosťami, správnymi postupmi a vysvetlíme akému konaniu by ste sa mali určite vyhnúť. Poskytneme vzory s návodmi, aby ste minimalizovali možnosti trestného stíhania, pokuty, náhrady škody a pod.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • kedy sa v rámci podnikateľskej činnosti môžete dopustiť trestného konania
 • ako sa zmenil zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a ako môže byť spoločnosť trestnoprávne sankcionovaná
 • najčastejšie trestné činy štatutárov
 • tresty pre spoločnosti ako trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie a pod.,
 • nedostatky zmlúv a riziká uloženia pokuty od štátnych orgánov
 • správny postup pri uzatváraní zmlúv
 • základne rozdiely medzi zmluvami (obchodná/občianska/pracovná) a kedy ktorú uzatvárať
 • náhrada škody – kto a kedy za ňu zodpovedá
 • zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a konateľom/riaditeľom
 • akým chybám sa vyhnúť v pracovnoprávnych vzťahoch (sankcia/zaplatiť 36x náhrada mzdy)
 • štátne kontroly a povinnosti pri nich
 • ako postupovať pri kontrole štátneho orgánu
 • ako sa brániť/postupovať pri trestnom stíhaní
 • účastník webinára obdrží potrebnú vzorovú dokumentáciu vo vyššie uvedených oblastiach

Harmonogram webinára:
09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 13:30 – prednáška