Školský zákon a nové vykonávacie predpisy účinné v šk. r. 2022/2023

Potrebujete sa zorientovať v sérii prijatých zmien, ktoré boli zavedené pre materské, základné či stredné školy a rovnako tak školské zariadenia? Pozývame vás zrekapitulovať si všetky podstatné zmeny na webinár s PhDr. Marekom Havrilom, PhD., ktorý vám zároveň poskytne priestor konzultovať individuálne otázky k novým povinnostiam.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
13.10.2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 13.10.2022 50,00 € 60,00 €

Školský zákon a nové vykonávacie predpisy účinné v šk. r. 2022/2023

Potrebujete sa zorientovať v sérii prijatých zmien, ktoré boli zavedené pre materské, základné či stredné školy a rovnako tak školské zariadenia? Pozývame vás zrekapitulovať si všetky podstatné zmeny na webinár s PhDr. Marekom Havrilom, PhD., ktorý vám zároveň poskytne priestor konzultovať individuálne otázky k novým povinnostiam.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

V rámci prednášky budú prezentované všetky povinnosti škôl vyplývajúce z nových vykonávacích predpisov účinných v roku 2022 a ďalších dokumentov, ktoré sú pre činnosť škôl záväzné.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

 1. Novela vyhlášky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení – účinná od 01.01.2022
 2. Vyhláška č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii – účinná od 01.02.2022 a následne novelizovaná s účinnosťou od 15.03.2022
 3. Novela vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov – účinná od 01.02.2022
 4. Vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie – účinná od 01.01.2023
 5. Novela vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole – účinná od 01.01.2022
 6.  Vyhláška č. 541/2021 Z. z. o materskej škole – účinná od 01.01.2022
 7. Novela vyhlášky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach – účinná od 01.1.2022
 8. Vyhláška č. 527/2021 Z. z. o edukačných publikáciách – účinná od 01.01.2022
 9. Vyhláška č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach – účinná od 01.02.2022
 10. Novela vyhlášky č. 361/2019 Z. z. o profesijnom rozvoji – účinná od 01.06.2022
 11. Vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole – účinná od 01.07.2022
 12. Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole – účinná od 01.07.2022
 13. Vyhláška č. 202/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl – účinná od 07.06.2022

Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou