Špeciality z daňovej kuchyne

Získajte aj tento rok tie najlepšie daňové recepty od Ing. Vladimíra Ozimého. Vo väzbe na princípy DPH, DzP a účtovníctva si tentoraz posvietime na tohtoročné novinky, ale aj aktuálne horúce témy ako: stavby (nehnuteľnosti), používanie majetku na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie, predaj, krádež a likvidácia majetku, registračná povinnosť pohľadávok a záväzkov, účtovanie dotácií v roku 2021, používanie luxusného osobného motorového vozidla, predaj podniku alebo predaj tovaru cez ESHOP z pohľadu dane z pridanej hodnoty od 1. 7. 2021.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 13.4.2021 13.4.2021 70,00 € 84,00 €

Špeciality z daňovej kuchyne

Získajte aj tento rok tie najlepšie daňové recepty od Ing. Vladimíra Ozimého. Vo väzbe na princípy DPH, DzP a účtovníctva si tentoraz posvietime na tohtoročné novinky, ale aj aktuálne horúce témy ako: stavby (nehnuteľnosti), používanie majetku na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie, predaj, krádež a likvidácia majetku, registračná povinnosť pohľadávok a záväzkov, účtovanie dotácií v roku 2021, používanie luxusného osobného motorového vozidla, predaj podniku alebo predaj tovaru cez ESHOP z pohľadu dane z pridanej hodnoty od 1. 7. 2021.
V rámci programu vám predostrieme tiež najčastejšie zistené chyby spolu s praktickými odporúčaniami, ako sa s nimi vyrovnať (napr. dodatočné daňové priznanie, zahrnutie v čase zistenia).

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

1. deň (12. 4. 2021)

Stavba (nehnuteľnosť) vo väzbe na princípy DPH a DzP a účtovníctva

 • Predaj stavby a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku (doba od prvej kolaudácie, rozlišovanie stavieb na bývanie) a vplyv na DPH
 • Predaj nehnuteľností a daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti (pomerné odpisy a zostatková cena)
 • Vyvolané investície a vplyv na základ dane a odpočet DPH (bezplatné odovzdanie)
 • Prenajímateľ a povinnosť krátiť odpisy, riziká nepeňažného príjmu pri vykonaní technického zhodnotenia nájomcu alebo opravy a údržby, vplyv na základ dane a DPH (prenájom s DPH alebo bez DPH?)
 • Nájomca, ktorý vykonal technické zhodnotenie, právo na daňový odpis, skončenie nájmu vplyv na základ dane a DPH pri skončení nájmu
 • Ubytovacie služby z pohľadu DPH

Používanie majetku na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie (účtovníctvo, daň z príjmov a DPH)

 • Poskytovanie benefitov pre zamestnancov a vplyv na daňovú uznateľnosť u zamestnávateľa, právo na odpočítanie dane a pomerné odpočítanie dane pri používaní majetku aj na iný účel ako podnikanie
 • Paušalizácia majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a vplyv na základ dane a DPH
 • Povinnosti viažuce sa k úprave odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach a hnuteľnom investičnom majetku (napr. autá)


Predaj, krádež a likvidácia majetku z pohľadu  účtovníctva, dane z príjmov a DPH

 • Predaj majetku – odvod DPH a daňovo uznaná zostatková cena (predaj nezávislej osobe a závislej osobe)
 • Krádež majetku z pohľadu dane z príjmov a DPH
 • Likvidácia majetku
 • Bezplatne dodaný majetok podľa nových princípov DPH 
 • Vyvolaná investícia z pohľadu účtovníctva, DPH a daň z príjmov (bezplatné dodanie)

Jednoúčelové a viacúčelové poukazy na predaj služieb a tovaru, princípy DPH, DzP a ERP (zľavomaty, ticket portál atď.)

Novinky v oblasti mimoriadnej situácie v roku 2021 do momentu konania webinára

2. deň (13. 4. 2021)

Registračné povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH

 • Registrácia na daň  z príjmov
 • Registrácia na daň z pridanej hodnoty (zmeny od 1.1.2019)
 • Sankcie a pokuty
 • Elektronická komunikácia 

Pohľadávky a záväzky z pohľadu daní

 • Opravné položky k pohľadávkam
 • Odpis pohľadávky
 • Postúpenie pohľadávok
 • Dobropisy a ťarchopisy, vplyv na základ dane a DPH, nevymožiteľné pohľadávky, odvod dane z investičnej služby pri bezodplatnom dodaní
 • Rezervy na daňové účely (princípy tvorby, použitia a rozpustenia)
 • Dodanenie neuhradených záväzkov

Účtovanie dotácií v roku 2021 a vplyv na základ dane, princípy a zásady dotácií z účtovného, daňového hľadiska

Luxusné osobné motorové vozidlá používané subjektom, princípy DPH a dane z príjmov

 • Odpisovanie v majetku daňovníka
 • Prenajaté na operatívny lízing
 • Používané na prenájom

Predaj podniku z pohľadu dane z príjmov a DPH 

Zistenie chýb a vyrovnanie z pohľadu DPH a dane z príjmov (dodatočné daňové priznanie, zahrnutie v čase zistenia), možné riziká a pokuty

Predaj tovaru cez ESHOP z pohľadu dane z pridanej hodnoty od 1.7.2021 – porovnanie modelu zásielkového predaja do 30.6. a predaja tovaru na diaľku v rámcu EÚ od 1.7.

 • Kde vzniká daňová povinnosť
 • Ako vyrovnať daň, ktorá patrí štátu spotreby
 • Daňové priznanie a daň
 • Registrácia do osobitnej úpravy alebo registrácia v štáte spotreby


Harmonogram webinára:
09:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 11:30 - obedňajšia prestávka
11:30 – 14:00 - prednáška spojená s diskusiou