• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Whistleblowing v praxi – zodpovedné osoby, prešetrovanie oznámení a možnosti ochrany v roku 2024

Whistleblowing v praxi – zodpovedné osoby, prešetrovanie oznámení a možnosti ochrany v roku 2024

Novinka

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowing, sa podstatne rozšíril v uplynulom roku 2023. Ďalšie významné zmeny má záujem zaviesť aj nová vláda. V tomto webinári vám vysvetlíme legislatívne požiadavky ľudskou rečou, vďaka čomu budete vedieť jednoduchšie nastaviť efektívny systém oznamovania vo vašej organizácii. Naučíte sa, ako sa postaviť k prijatému oznámeniu a kvalifikovať oznámené skutočnosti, koho vybrať za zodpovednú osobu a aké má kompetencie.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
20. 5. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 20. 5. 2024 70 € 84 €
+ -

Whistleblowing v praxi – zodpovedné osoby, prešetrovanie oznámení a možnosti ochrany v roku 2024


Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowing, sa podstatne rozšíril v uplynulom roku 2023. Ďalšie významné zmeny má záujem zaviesť aj nová vláda. V tomto webinári vám vysvetlíme legislatívne požiadavky ľudskou rečou, vďaka čomu budete vedieť jednoduchšie nastaviť efektívny systém oznamovania vo vašej organizácii. Naučíte sa, ako sa postaviť k prijatému oznámeniu a kvalifikovať oznámené skutočnosti, koho vybrať za zodpovednú osobu a aké má kompetencie.
Získate informácie o možnostiach ochrany oznamovateľa, sankciách za odvetu, ako aj tipy pre efektívny systém whistleblowingu a budovanie dôvery zamestnancov vo váš vnútorný systém oznamovania. Lektorom bude špičkový odborník na whistleblowing JUDr. Filip Petrinec, PhD., a preto sa neváhajte pýtať na všetko, čo vás zaujíma.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Cieľová skupina: verejný sektor, komerčné firmy, vedúci zamestnanci, personalisti a iní.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

1. Aktuálny stav legislatívy a predstavenie noviniek prinášaných novelou zákona

2. Pôvod regulácie whistleblowingu v práve EÚ a inšpirácia jeho výkladom v praxi

3. Aké subjekty sú povinné implementovať reguláciu whistleblowingu a aké sú ich povinnosti?

4. Vnútorný systém oznamovania                

 • Čo to je?
 • Ako ho zaviesť?
 • Ako evidovať oznámenia?
 • Konflikty záujmov 
 • Utajenie identity oznamovateľa
 

5. Ako sa postaviť k prijatému oznámeniu?

6. Ako kvalifikovať oznámené skutočnosti?

 • Je alebo nie je potrebné oznámiť každý trestný čin na polícii?
 

7. Čo ak je oznámenie zjavne nedôvodné?

8. Zodpovedná osoba

 • Koho vybrať do tejto funkcie?
 • Nakoľko rozsiahle má kompetencie?
 • Má vedenie organizácie právo usmerňovať zodpovednú osobu?
 

9. Čo ak zamestnanci nemajú dôveru vo váš vnútorný systém oznamovania alebo v zodpovednú osobu?

10. Ochrana oznamovateľa (whistleblowera)

 • Aké druhy ochrany zákon poskytuje?
 • Čo je to odveta zo strany zamestnávateľa?
 • Aké kompetencie majú štátne orgány?
 

11. Odporúčané tipy pre efektívny vnútorný systém whistleblowingu

12. Otázky a diskusia

 •  

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou