Zákazky s nízkou hodnotou po veľkej novele

Novinka

Ako v roku 2022 (po veľkej novele verejného obstarávania) obstarávať zákazky s nízkou hodnotou bude hlavnou témou ďalšieho zo série webinárov s JUDr. Jurajom Tkáčom, PhD. Webinár vám poskytne podrobný prehľad o nových limitoch aj ďalších zmenách v jednotlivých krokoch VO. Napr. sa posúva limit pre povinnosť obstarávania od 5-tisíc až na 10 000 EUR. Taktiež limit pre zákazky s nízkou hodnotou sa pri zákazkách na stavebné práce skoro zdvojnásobil. Zákonodarca predmetné vyvažuje zvýšením transparentnosti a povinnosťou zverejňovania zákaziek s nízkou hodnotou na novo-vzniknutej elektronickej platforme, ktorú však budeme využívať až od konca roka 2022.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Juraj Tkáč PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 7.12.2021 7.12.2021 50,00 € 60,00 €

Zákazky s nízkou hodnotou po veľkej novele

Ako v roku 2022 (po veľkej novele verejného obstarávania) obstarávať zákazky s nízkou hodnotou bude hlavnou témou ďalšieho zo série webinárov s JUDr. Jurajom Tkáčom, PhD. Webinár vám poskytne podrobný prehľad o nových limitoch aj ďalších zmenách v jednotlivých krokoch VO. Napr. sa posúva limit pre povinnosť obstarávania od 5-tisíc až na 10 000 EUR. Taktiež limit pre zákazky s nízkou hodnotou sa pri zákazkách na stavebné práce skoro zdvojnásobil. Zákonodarca predmetné vyvažuje zvýšením transparentnosti a povinnosťou zverejňovania zákaziek s nízkou hodnotou na novo-vzniknutej elektronickej platforme, ktorú však budeme využívať až od konca roka 2022.
V rámci programu si preto predstavíme, ako postupovať pri VO od začiatku až do konca roka 2022 – a to vrátane spôsobu predkladania ponúk, povinnosti zaslania výzvy na predkladanie ponúk verzus vypracovania súťažných podkladov, podmienok účasti, lehôt na predkladanie ponúk, posudzovania ponúk, akceptovania scanu a tzv. „super“ reverzu.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

  • Posun limitov – nová výška limitov, zmeny v súhrnných správach
  • „Malé“  zákazky s nízkou hodnotou – zákazky od 10-tisíc EUR do 70-tisíc EUR (tovary, služby), resp. do 180-tisíc  EUR (stavebné práce), využitie certifikovaných elektronických prostriedkov, je možné vôbec takéto zákazky zasielať mailom?
  • Spôsob predkladania ponúk, povinnosť zaslania výzvy na predkladanie ponúk verzus vypracovanie súťažných podkladov, povinný rozsah stanovených podmienok účasti, minimálna dĺžka lehoty na predkladanie ponúk
  • „Väčšie“ zákazky s nízkou hodnotou – povinné náležitosti výzvy na predkladanie ponúk, náležitosti súťažných podkladov,  min. dĺžka lehoty na predkladanie ponúk,
  • Iné zmeny v zákazkách s nízkou hodnotou: Zákaz predloženia ponúk pre verejných funkcionárov, možnosť obmedzenia uchádzačov z 3. krajín, cudzojazyčné zákazky s nízkou hodnotou, posudzovanie predloženia viacerých ponúk jedným uchádzačom, akceptovanie scanu pri zákazke s nízkou hodnotou, „super“reverz pre zákazky s nízkou hodnotou
  • Diskusia

Harmonogram webinára:
09:00 – 11:00 – prednáška + diskusia