Základná finančná kontrola v II. polroku 2022

Základnou finančnou kontrolou a finančnými operáciami, ktoré sa ňou overujú, vás prevedie kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA. Webinár je určený subjektom verejnej správy, štátnej správy aj samosprávy, ktoré sa zorientujú v aktuálnych povinnostiach a svoje prípadné otázky môžu konzultovať priamo s lektorom. Rozoberané budú všetky aktuálne problémy a otázky z praxe, medzi nimi napr. aj pravidlo „kontroly štyroch očí“ či overovanie formou pečiatok, krycích listov a podobne.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
25.10.2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 25.10.2022 50,00 € 60,00 €

Základná finančná kontrola v II. polroku 2022

Základnou finančnou kontrolou a finančnými operáciami, ktoré sa ňou overujú, vás prevedie kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA. Webinár je určený subjektom verejnej správy, štátnej správy aj samosprávy, ktoré sa zorientujú v aktuálnych povinnostiach a svoje prípadné otázky môžu konzultovať priamo s lektorom. Rozoberané budú všetky aktuálne problémy a otázky z praxe, medzi nimi napr. aj pravidlo „kontroly štyroch očí“ či overovanie formou pečiatok, krycích listov a podobne.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

 

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Webinár nadväzuje na aplikačnú prax po novele zákona o finančnej kontrole a audite od 1. marca 2022 a tiež nového Metodického usmernenia MF SR.

Oboznámení budete o jednotlivých finančných operáciách, ktoré sa overujú základnou finančnou kontrolou (napr. príjmy, výdavky, právne úkony a iné úkony majetkovej povahy).

Bližšie spoznáte zodpovednosti za výkon kontroly, konflikty pri overovaní finančných operácií a najčastejšie chyby pri:

 • nesprávnom uvedení náležitostí,
 • nesprávnych vyjadreniach pri overovaní,
 • nezákonnom zastupovaní zamestnancov alebo
 • nezákonných dátumoch a podobne.

Cieľová skupina:

Webinár je určený zamestnancom verejnej správy (štátna správa a územná samospráva, rozpočtové a príspevkové organizácie, školy, zariadenia), ktorí sú zodpovední za rozpočet, majetok, úhrady miezd a výdavkov, pokladnicu, koncipovanie zmlúv a iné finančné operácie v prostredí verejnej správy. Zároveň je prínosný pre vedúcich zamestnancov a štatutárov organizácií či starostov a prednostov úradov.

Obsah webinára

 1. Základná finančná kontrola
 2. Finančné operácie a ich praktické overovanie formou pečiatok, krycích listov a podobne
 3. Časté kontrolné zistenia
 4. Zodpovednosť za výkon finančnej kontroly, správne zastupovanie
 5. Interné smernice a odporúčania
 6. Diskusia
 7. Záver

Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou