• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Zamestnávateľ vs. zamestnanec v roku 2021- disciplína, výpoveď a náhrada škody + VZORY

Zamestnávateľ vs. zamestnanec v roku 2021- disciplína, výpoveď a náhrada škody + VZORY

Zákonná úprava pracovnoprávnych vzťahoch sa v posledných mesiacoch viackrát zmenila aj v súvislosti s ochorením COVID-19. Zamestnávatelia častokrát upozorňovali zamestnancov na porušenie pracovnej disciplíny a končili pracovný pomer z dôvodov, ktoré nemajú oporu v zákonoch a naopak v situáciách, kde to bolo možné, tak neučinili. Aj na prvý pohľad zanedbateľná chyba pri skončení pracovného pomeru, môže v konečnom dôsledku stáť prehru v súdnom spore a náhradu mzdy zamestnancovi za 36 mesiacov. Vedeli ste, že zamestnávateľ môže vymáhať škodu, ak zamestnanec nezotrvá u zamestnávateľa počas výpovednej doby?

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 4.5.2021 4.5.2021 70,00 € 84,00 €

Zamestnávateľ vs. zamestnanec v roku 2021- disciplína, výpoveď a náhrada škody + VZORY

Zákonná úprava pracovnoprávnych vzťahoch sa v posledných mesiacoch viackrát zmenila aj v súvislosti s ochorením COVID-19. Zamestnávatelia častokrát upozorňovali zamestnancov na porušenie pracovnej disciplíny a končili pracovný pomer z dôvodov, ktoré nemajú oporu v zákonoch a naopak v situáciách, kde to bolo možné, tak neučinili. Aj na prvý pohľad zanedbateľná chyba pri skončení pracovného pomeru, môže v konečnom dôsledku stáť prehru v súdnom spore a náhradu mzdy zamestnancovi za 36 mesiacov. Vedeli ste, že zamestnávateľ môže vymáhať škodu, ak zamestnanec nezotrvá u zamestnávateľa počas výpovednej doby?
Vo webinári si vysvetlíme správne postupy zamestnávateľa a poskytneme vzory s návodmi napr. ako správne uložiť upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny, skončiť pracovný pomer, vymôcť náhradu škody a pod. tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám od štátnych orgánov.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • porušenie pracovnej disciplíny a vzor upozornenia
 • správny a nesprávny postup ako uložiť upozornenie o porušení disciplíny
 • spôsoby skončenia pracovného pomeru a vzory
 • najčastejšie chyby vo výpovediach zamestnávateľov a spôsob ako ich nespraviť a odstrániť
 • čo musí predchádzať skončeniu pracovného pomeru z dôvodu porušenia disciplíny
 • forma, spôsob a výška škody, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca vymáhať
 • rozhodnutie zamestnávateľa vs. dohoda o homeoffice so zamestnancom
 • správny a nesprávny postup kedy nahradiť zamestnancovi mzdu 100% , 80%, 60% a 0%
 • ako sa správať v konaní na inšpektoráte práce a súde v prípade sťažnosti alebo žaloby zamestnanca
 • účastník školenia obdrží celú vzorovú dokumentáciu potrebnú pre pracovnoprávne vzťahy
na 30 dní

Harmonogram webinára:
09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 13:30 – prednáška