Zložky vlastného imania a daňové dosahy pre spoločnosť a spoločníkov

Na webinári s Ing. Vladimírom Ozimým sa nielenže zorientujete v štruktúre vlastného imania, ale zároveň poznáte, kedy sa vám svoje základné imanie oplatí zvýšiť, znížiť, resp. kedy tieto úkony zákon vôbec nepovoľuje. S pomocou praktických príkladov získate hlbšie poznatky o kapitálových fondoch, pohľadávkach, nerozdelených ziskoch, neuhradených stratách, rezervných fondoch, predaji obchodného podielu aj výdavkoch spoločníkov.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 12.11.2021 12.11.2021 50,00 € 60,00 €

Zložky vlastného imania a daňové dosahy pre spoločnosť a spoločníkov

Na webinári s Ing. Vladimírom Ozimým sa nielenže zorientujete v štruktúre vlastného imania, ale zároveň poznáte, kedy sa vám svoje základné imanie oplatí zvýšiť, znížiť, resp. kedy tieto úkony zákon vôbec nepovoľuje. S pomocou praktických príkladov získate hlbšie poznatky o kapitálových fondoch, pohľadávkach, nerozdelených ziskoch, neuhradených stratách, rezervných fondoch, predaji obchodného podielu aj výdavkoch spoločníkov.
Zavedenie mechanizmu opravy základu dane, ak sa pohľadávka stane nevymožiteľnou, je novou možnosťou, ako si prinavrátiť DPH, ak platiteľ dane (dodávateľ) nedostal zaplatené.
Využite novú úpravu zákona o DPH (od 1. 1. 2021) na vrátenie dane v prípade, ak vám nebola protihodnota za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zaplatená. Aké sú dosahy na odberateľa, ktorý neuhradil pohľadávky a odpočítal si DPH.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

  • štruktúra vlastného imania spoločnosti
  • spoločnosť v kríze a riešenia krízy
  • zvyšovanie a znižovanie základného imania a daňové dosahy pre spoločníka a spoločnosť
  • kapitálové fondy z účtovno-daňového hľadiska, kapitalizácia pohľadávok, nerozdelených ziskov
  • nerozdelené zisky spoločnosti a nárok spoločníka na dividendu
  • neuhradené straty 
  • rezervný fond
  • predaj obchodného podielu a výdavok spoločníka z daňového a účtovného hľadiska

Harmonogram webinára
09:00 – 11:00 – prednáška spojená s diskusiou