• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Odborné školenia
 • >>
 • Zákonník práce II. - Vysielanie zamestnancov, zamestnávanie cudzincov, agentúrne zamestnávanie, minimálna mzda a ďalšie zmeny pre rok 2020

Zákonník práce II. - Vysielanie zamestnancov, zamestnávanie cudzincov, agentúrne zamestnávanie, minimálna mzda a ďalšie zmeny pre rok 2020

Na seminári s lektorom Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne témy v pracovnoprávnej oblasti.

Od júla 2020 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorou sa do našej legislatívy zapracuje nová smernica EÚ 957/2018 – podstatou je zavedie princípu „rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste“. Zamestnávatelia, ktorí vysielajú zamestnancov na práce do iných členských štátov, tak budú mať nové povinnosti a zvýšia sa mzdové náklady v spojení s vysielaním.

Od roku 2019 sa zjednodušilo zamestnávanie cudzincov v okresoch s nižšou nezamestnanosťou.

Pre mnohých zamestnávateľov je stále atraktívne zamestnávanie agentúrnych zamestnancov.

Nová minimálna mzda pre rok 2020 znamená ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Nitra 21.11.2019 70,00 € 84,00 €

Zákonník práce II. - Vysielanie zamestnancov, zamestnávanie cudzincov, agentúrne zamestnávanie, minimálna mzda a ďalšie zmeny pre rok 2020

Na seminári s lektorom Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne témy v pracovnoprávnej oblasti.

Od júla 2020 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorou sa do našej legislatívy zapracuje nová smernica EÚ 957/2018 – podstatou je zavedie princípu „rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste“. Zamestnávatelia, ktorí vysielajú zamestnancov na práce do iných členských štátov, tak budú mať nové povinnosti a zvýšia sa mzdové náklady v spojení s vysielaním.

Od roku 2019 sa zjednodušilo zamestnávanie cudzincov v okresoch s nižšou nezamestnanosťou.

Pre mnohých zamestnávateľov je stále atraktívne zamestnávanie agentúrnych zamestnancov.

Nová minimálna mzda pre rok 2020 znamená ďalšie zvýšenie mzdových nákladov na mzdy a odvody a znamená automatické zvýšenie príplatkov, na ktoré má zamestnanec nárok.

Od 1.1.2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Na seminári sa k tejto téme stručne vrátime. Od roku 2020 by sa príspevky na rekreáciu mali povinne týkať aj menších zamestnávateľov.

Stručne budeme hovoriť o ďalších zmenách legislatívy týkajúcich sa mzdového účtovníctva a personalistiky, schválených v NR SR pre rok 2020.


Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní.

Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

 • rekapitulácia pravidiel podľa Zákonníka práce a smerníc EÚ pri vysielaní slovenských zamestnancov do iných členských štátov
 • vysielanie zamestnancov do SR zamestnávateľmi z iných členských štátov
 • nová smernica EÚ č. 957/2018 účinná od 30.7.2020 – princíp „rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste“
 • daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní zamestnancov (PD A1)

Zamestnávanie cudzincov v rokoch 2019/2020

 • zmeny od 1.1.2019, zjednodušenie a zrýchlenie procesu
 • okresy s nižšou ako 5 % mierou nezamestnanosti
 • zamestnania s nedostatkom pracovnej sily
 • zamestnávanie cudzincov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania
 • nahlasovanie voľných pracovných miest na úrad práce

Agentúrne zamestnávanie

 • pravidlá pri zamestnávaní agentúrnych zamestnancov
 • tzv. skryté dočasné pridelenie

Minimálna mzda a príplatky v roku 2020

 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • výška príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci

Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy

 • stručný návrat k príspevkom na rekreáciu a rekreačným poukazom (diskusia)

Ďalšie zmeny pre rok 2020

 • ... výklad legislatívnych zmien pre rok 2020 tak, ako budú schválené v NR SR

Zmeny a doplnenia programu vyhradené.

 

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.30 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Pozor, prípadné poplatky za parkovanie nie sú zahrnuté v cene.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
15.11.2019, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava (mapa)
18.11.2019, Trenčín -OBSADENÉ - Hotel Elizabeth Trenčín, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín (mapa)
19.11.2019, Žilina -OBSADENÉ - Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina (mapa)
20.11.2019, Košice -OBSADENÉ - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
21.11.2019, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)