Zákony a vysvetlenia - Aktuálna situácia v súvislosti s koronavírusom COVID-19

Akcia -65% Akcia

Publikácia obsahuje zákony vydané v súvislosti s ochorením COVID-19. K jednotlivým zákonom sú pripojené informácie vysvetľujúce znenie týchto predpisov pre ich jednoduchšie použitie v praxi. Zákony boli vydané v období od 25. marca 2020 do 6. apríla 2020 a zavádzajú zákonné opatrenia v krízovej situácii. Ide o sériu opatrení, ktoré sa týkajú plynutia lehôt a tiež upravujú aktuálne postupy v sociálnej a pracovnoprávnej oblasti, v oblasti daní a účtovníctva, v oblasti zdravotníctva a školstva.

Ušetríte
65% = 15,40 €
Cena s DPH
23,79 € 8,39 €
Cena bez DPH
19,83 € 6,99 €
Rok vydania
2020
Počet strán
146
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
MUDr. Viliam Bršiak, MPH a ďalší.
+ -

Zákony a vysvetlenia - Aktuálna situácia v súvislosti s koronavírusom COVID-19

Publikácia obsahuje zákony vydané v súvislosti s ochorením COVID-19. K jednotlivým zákonom sú pripojené informácie vysvetľujúce znenie týchto predpisov pre ich jednoduchšie použitie v praxi. Zákony boli vydané v období od 25. marca 2020 do 6. apríla 2020 a zavádzajú zákonné opatrenia v krízovej situácii. Ide o sériu opatrení, ktoré sa týkajú plynutia lehôt a tiež upravujú aktuálne postupy v sociálnej a pracovnoprávnej oblasti, v oblasti daní a účtovníctva, v oblasti zdravotníctva a školstva.
Zákon č. 67/2020 Z. z. bol 9. 4. 2020 novelizovaný z. č. 75/2020 Z. z. a 25. 4. novelizovaný z. č. 96/2020 Z. z., v publikácii je uvedený v znení týchto noviel. Publikácia obsahuje tiež nariadenie vlády č. 76/2020 Z. z. vydané na základe splnomocňujúceho ustanovenia v z. č. 68/2020 Z. z.. Zákon č. 62/2020 Z. z. bol 25. 4. 2020 novelizovaný z. č. 92/2020 Z. z., v publikácii je uvedený v znení tejto novely.

V závere sa nachádza prehľad zákonov k téme COVID -19, ktoré boli vyhlásené 9. 4. 2020 a v 25. 4. 2020 s aktívnymi odkazmi na ich znenia.

Obsah publikácie:
1. Zákon č. 69/2020 Z. z.
2. Článok k výkladu zákona č. 69/2020 Z. z. (oblasť zdravotníctva)
3. Zákon č. 68/2020 Z. z. a nariadenie vlády č. 76/2020 Z. z.
4. Článok k výkladu zákona č. 68/2020 Z. z. (sociálne poistenie - odklad odvodov)
5. Zákon č. 67/2020 Z. z.v znení z. č.75/2020 Z. z.
6. Články k výkladu zákona č. 67/2020 Z. z. v znení z. č. 75/2020 Z. z. (finančná oblasť)
7. Zákon č. 66/2020 Z. z .
8. Článok k výkladu zákona č. 66/2020 Z. z. ( Zákonník práce)
9. Zákon č. 63/2020 Z. z.
10. Článok k výkladu zákona č. 63/2020 Z. z. ( sociálne poistenie, ZP...)
11. Zákon č. 62/2020 Z. z.
12. Článok k výkladu zákona č. 62/2020 Z. z. (lehoty, justícia)
13. Zákon č. 56/2020 Z. z.
14. Článok k výkladu zákona č. 56/2020 Z. z.(školy)

Publikácia obsahuje príspevky nasledovných autorov:
- MUDr. Viliam Bršiak, MPH
- Ing. Valéra Jarinkovičová a kol.
- JUDr. Mária Kevická, PhD.
- Ing. Ingrid Konečná-Veverková
- JUDr. Tatiana Mičudová
- Ing. Vladimír Pastierik
- Ing. Michaela Vidová
- JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.