Zmeny v účtovníctve od 1. januára 2022 (aj s praktickými príkladmi)

Videoškolenie s Ing. Janou Acsovou vám na jednom mieste prináša súhrn kľúčových zmien účinných od 1. 1. 2022.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
76 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Jana Acsová
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25,00 € 30,00 €
+ -

Zmeny v účtovníctve od 1. januára 2022 (aj s praktickými príkladmi)

Videoškolenie s Ing. Janou Acsovou vám na jednom mieste prináša súhrn kľúčových zmien účinných od 1. 1. 2022.
Nájdete tu podrobne vysvetlené postupy účtovania pre nové kalendárne obdobie (aj s praktickými príkladmi). Spomedzi tém, ktoré si vo videoškolení môžete vypočuť, spomenieme novinky v digitalizácii, náležitosti účtovných dokumentov, verejnú a neverejnú časť registra účtovných závierok, rozšírenie okruhu účtovných jednotiek, omyly pri zverejnení účtovnej závierky, rozšírenie možnosti inventarizácie zásob či aktualizáciu sankcií za porušenie zákona.

Informácie k videoškoleniu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.