Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 prináša novela zákona o dani z pridanej hodnoty výrazné zmeny v pojme obrat, do oblasti digitálnych služieb, v dodaní a prenájme stavieb a ich častí. Daňovníkov v tomto roku čaká aj niekoľko noviniek, medzi ktoré patrí nový pojem „poukaz pri dodaní tovaru a služieb“ či ďalšie zmeny pri zábezpeke, bezodplatne dodanom tovare, finančnom prenájme, v zákonnej a oneskorenej registrácii a jej lehote. Komplexný prehľad o aktuálnom znení novelizovaného zákona o DPH a jeho zmenách v roku 2019 vám v praktických príkladoch podrobne objasní dlhoročný daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Rok vydania
1/2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
106 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 prináša novela zákona o dani z pridanej hodnoty výrazné zmeny v pojme obrat, do oblasti digitálnych služieb, v dodaní a prenájme stavieb a ich častí. Daňovníkov v tomto roku čaká aj niekoľko noviniek, medzi ktoré patrí nový pojem „poukaz pri dodaní tovaru a služieb“ či ďalšie zmeny pri zábezpeke, bezodplatne dodanom tovare, finančnom prenájme, v zákonnej a oneskorenej registrácii a jej lehote. Komplexný prehľad o aktuálnom znení novelizovaného zákona o DPH a jeho zmenách v roku 2019 vám v praktických príkladoch podrobne objasní dlhoročný daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Obsah:

 • Zmena pojmu obrat od 1. 1. 2019 (§ 4 ods. 7)
 • Koeficient (§ 50)
 • Zákonná registrácia (§ 4 ods. 4)
 • Zmeny pri zábezpeke od 1. 1. 2019
 • Bezodplatne dodaný tovar (§ 8 ods. 3 zákona)
 • Základ dane pri bezodplatnom dodaní a krádeži (§ 22 ods. 5)
 • Finančný prenájom z pohľadu DPH (§ 8 zákona o DPH)
 • Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu (§ 9a ZoDPH, § 22 ZoDPH, § 19)
 • Digitálne služby (§ 16 ods. 14 a 15)
 • Dodanie stavby a prenájom (§ 38)
 • Nájom nehnuteľnosti (2019)
 • Pomerné odpočítanie dane (§ 54d)
 • Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku (§ 69 ods. 12 ZoDPH)
 • Záznamové povinnosti (§ 70 ZoDPH)
 • Povinnosť vyhotovenia faktúry (§ 72)
 • Zrušenie platiteľa a odvod DPH podľa § 81 ods. 6 a 7
 • Daň vrátená cestujúcemu z tretích štátov pri vývoze tovaru (§ 59, § 60)
 • Dodanie tovaru a služby osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi (§ 22 ods. 8 a 9)
 • Sadzba DPH na ubytovanie


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.