Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky v roku 2021

Novinka

Webinár s RNDr. Jankou Motyčkovou vám poskytne praktický návod, ako z pohľadu mzdovej účtovníčky v praxi zvládnuť problematiku zrážok zo mzdy a exekučných zrážok. Ozrejmiť si budete môcť všetky náležitosti spojené s vykonávaním zrážok, a to od ustanovení vyplývajúcich zo zákona cez uzavretie dohody o zrážkach až po výpočet a samotný výkon zrážok/exekúcií. Spoznáte tak nielen základné pravidlá, ale najmä samotné postupy s praktickými príkladmi. V závere webinára sa tak budete plne orientovať v tom, aké je poradie zrážok zo mzdy, aká je hranica nepostihnuteľnej sumy, či je potrebný súhlas zamestnanca pri zrážaní zo mzdy alebo ako postupovať v prípade použitia „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, prípadne pri vyhlásení konkurzu na ...

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Webinár 18.5.2021 18.5.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky v roku 2021

Webinár s RNDr. Jankou Motyčkovou vám poskytne praktický návod, ako z pohľadu mzdovej účtovníčky v praxi zvládnuť problematiku zrážok zo mzdy a exekučných zrážok. Ozrejmiť si budete môcť všetky náležitosti spojené s vykonávaním zrážok, a to od ustanovení vyplývajúcich zo zákona cez uzavretie dohody o zrážkach až po výpočet a samotný výkon zrážok/exekúcií. Spoznáte tak nielen základné pravidlá, ale najmä samotné postupy s praktickými príkladmi. V závere webinára sa tak budete plne orientovať v tom, aké je poradie zrážok zo mzdy, aká je hranica nepostihnuteľnej sumy, či je potrebný súhlas zamestnanca pri zrážaní zo mzdy alebo ako postupovať v prípade použitia „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, prípadne pri vyhlásení konkurzu na zamestnanca.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky

 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa

 • Dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka

 • Použitie „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky, PRÍKLADY

 • Nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby

 • Prednostné a neprednostné pohľadávky

 • Možnosť nižších alebo vyšších zrážok

 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY

 • Postup zamestnávateľa, zodpovednosť zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania

 • Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa

 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca


Harmonogram webinára
9:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou