Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky v roku 2021

Aké je poradie zrážok zo mzdy? Aká je hranica nepostihnuteľnej sumy? Je potrebný súhlas zamestnanca pri zrážaní zo mzdy? Tieto a ďalšie skutočnosti si prejdeme na školení s RNDr. Jankou Motyčkovou, ktorá vám prináša praktický prierez problematikou zrážok zo mzdy a exekučných zrážok z pohľadu mzdovej účtovníčky. Napriek tomu, že ide o náročnú tému, nemusíte sa obávať. Počas jediného dňa spoznáte základné pravidlá, ako aj samotné postupy s praktickými príkladmi.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Bratislava 17.5.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Žilina 18.5.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky v roku 2021

Aké je poradie zrážok zo mzdy? Aká je hranica nepostihnuteľnej sumy? Je potrebný súhlas zamestnanca pri zrážaní zo mzdy? Tieto a ďalšie skutočnosti si prejdeme na školení s RNDr. Jankou Motyčkovou, ktorá vám prináša praktický prierez problematikou zrážok zo mzdy a exekučných zrážok z pohľadu mzdovej účtovníčky. Napriek tomu, že ide o náročnú tému, nemusíte sa obávať. Počas jediného dňa spoznáte základné pravidlá, ako aj samotné postupy s praktickými príkladmi.
Pozornosť venujeme všetkým náležitostiam spojeným s vykonávaním zrážok – od ustanovení vyplývajúcich zo zákona, cez uzavretie dohody o zrážkach až po výpočet a samotný výkon zrážok či exekúcií. V závere školenia sa tak budete plne orientovať v povinnostiach zamestnávateľa aj zamestnanca, a zároveň pochopíte i ďalšie súvislosti, ako je napríklad použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, prípadne vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Obsah školenia

 • Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky

 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa

 • Dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka

 • Použitie „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky, PRÍKLADY

 • Nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby

 • Prednostné a neprednostné pohľadávky

 • Možnosť nižších alebo vyšších zrážok

 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY

 • Postup zamestnávateľa, zodpovednosť zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania

 • Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa

 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca


Harmonogram školenia:
8:30 – 9:00 - prezentácia účastníkov školenia
9:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 € na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Organizačné školenia:
Miesto konania: 17.5.2021, Bratislava- Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 18.5.2021, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)