Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky v roku 2022 (príklady z praxe)

Obľúbené ročníkové školenie s RNDr. Jankou Motyčkovou vám poskytne praktický návod, ako v praxi (z pohľadu mzdovej účtovníčky) zvládnuť zrážky zo mzdy a exekučné zrážky. Ozrejmiť si budete môcť všetky náležitosti spojené s vykonávaním zrážok, a to od ustanovení vyplývajúcich zo zákona cez uzavretie dohody o zrážkach až po výpočet a samotný výkon zrážok/exekúcií. Spoznáte tak nielen základné pravidlá, ale najmä samotné postupy s praktickými príkladmi.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Webinár 23.6.2022 70,00 € 84,00 €
+ -

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky v roku 2022 (príklady z praxe)

Obľúbené ročníkové školenie s RNDr. Jankou Motyčkovou vám poskytne praktický návod, ako v praxi (z pohľadu mzdovej účtovníčky) zvládnuť zrážky zo mzdy a exekučné zrážky. Ozrejmiť si budete môcť všetky náležitosti spojené s vykonávaním zrážok, a to od ustanovení vyplývajúcich zo zákona cez uzavretie dohody o zrážkach až po výpočet a samotný výkon zrážok/exekúcií. Spoznáte tak nielen základné pravidlá, ale najmä samotné postupy s praktickými príkladmi.
V závere školenia sa budete plne orientovať v tom, aké je poradie zrážok zo mzdy, aká je nová hranica nepostihnuteľnej sumy od januára 2022, či je potrebný súhlas zamestnanca pri zrážaní zo mzdy alebo ako postupovať v prípade použitia „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, prípadne pri vyhlásení konkurzu na zamestnanca.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas webinára

Videoškolenie k danej problematike

Obsah webinára

 • Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa
 • Dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka
 • Použitie „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky, PRÍKLADY od 1. 7. 2022
 • Nepostihnuteľné sumy po zmene v r. 2022 od 1. 7. 2022, vyživované osoby
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky
 • Možnosť nižších alebo vyšších zrážok
 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY
 • Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania
 • Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa
 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca
 • Diskusia 

Harmonogram webinára

8:30 – 9:00 - prezentácia účastníkov webinára
9:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou