Zabezpečovacie a neodkladné opatrenia prakticky v CSP

Novinka

Prijatím novej právnej úpravy v sporovom konaní sa od roku 2016 mení dlhodobo používaný právny inštitút „predbežného opatrenia“. Ak je daná obava, že exekúcia bude ohrozená, môže veriteľ ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Juraj Kotrusz
Bez DPH S DPH
Bratislava 29.11.2018 80,00 € 96,00 €
+ -

Zabezpečovacie a neodkladné opatrenia prakticky v CSP

Prijatím novej právnej úpravy v sporovom konaní sa od roku 2016 mení dlhodobo používaný právny inštitút „predbežného opatrenia“. Ak je daná obava, že exekúcia bude ohrozená, môže veriteľ (navrhovateľ) po novom ochrániť svoje právo prostredníctvom zabezpečovacieho a neodkladného opatrenia. Aký je medzi nimi vzťah? Kto a za akých podmienok podáva takýto návrh? Na školení s renomovaným odborníkom JUDr. Jurajom Kotruzsom si podrobne prejdeme jednotlivé inštitúty a bližšie špecifikujeme, aké náležitosti musí obsahovať návrh alebo podanie. V rámci programu vám tiež objasníme, čo skúma súd z obsahu nariadenia a aké sú predpoklady pre schválenie. Zo školenia si odnesiete okrem kompletného prehľadu o danej problematike aj odpovede na najčastejšie otázky vyplývajúce z aplikačnej praxe.
 •  Nová koncepcia dočasnej úpravy pomerov

 • intertemporálna úprava predbežných opatrení
 • označenie sporových strán a náležitosti návrhu
 • vzťah k súdnemu konaniu vo veci samej

 • Neodkladné opatrenia

 • typy neodkladných opatrení a porovnanie s Občianskym súdnym poriadkom
 • podmienky pre nariadenie neodkladného opatrenia a postup po jeho nariadení
 • možnosť zrušenia neodkladného opatrenia a konanie vo veci samej

 • Zabezpečovacie opatrenie

 • dôvody pre nariadenie zabezpečovacieho opatrenia a typy chránených nárokov
 • postup pri nariadení a účinky nariadeného zabezpečovacieho opatrenia
 • výkon zabezpečovacieho opatrenia a jeho zrušenie

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiouÚčastnícky poplatok obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci školenia v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
29. 11. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)