Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Odporúčame

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhnete, a pripraví vás na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Poradíme vám, na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte „odložiť" na neskôr. Pripravte sa tiež na to, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Bez DPH S DPH
Bratislava 13.6.2018 75,00 € 90,00 €

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhnete, a pripraví vás na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Poradíme vám, na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte „odložiť" na neskôr. Pripravte sa tiež na to, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.

Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a novému návrhu zákona o ochrane osobných údajov a nariadeniu GDPR.

Viete, že:

 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?

 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?

 • bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?

 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?

 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?

 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov? • Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)

 • Pojmy (osobný údaj, novinkou sú online identifikátory, rodné číslo po 25. 5. 2018, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)

 • Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ

 • Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy

 • Právne základy spracúvania osobných údajov (niektoré zaniknú a niektoré sa upravia)

 • Monitorovanie priestorov kamerovým systémom – aké zmeny nastanú po 25. 5. 2018?

 • Povinnosť informovania dotknutej osoby – od 25. 5. 2018 je nová povinnosť informovania o spracúvaní osobných údajov napr. aj zamestnancov

 • Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania]

 • Bezpečnostné opatrenia – ako bude vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018

 • Štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje)

 • Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných  údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)

 • Záznamy o spracovateľských činnostiach (niečo ako teraz evidencia). Ktorí prevádzkovatelia sú povinní ich vypracovať? Viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?

 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Predtým bezpečnostný projekt, teraz posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty)

 • Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?

 • Cezhraničný prenos osobných údajov 

 • Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu

 • Kódex správania, certifikát a akreditácia

 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 • Diskusia


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
16. 8. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
17. 8. 2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
5. 9. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
6. 9. 2017, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (mapa)
7. 9. 2017, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
13. 9. 2017, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
14. 9. 2017, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
29. 9. 2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
17. 10. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
18. 10. 2017, Poprad - Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad (mapa)
19. 10. 2017, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14 (mapa)
23. 10. 2017, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (mapa)
10. 11. 2017, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
14. 11. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
15. 11. 2017, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
20. 11. 2017, Trnava - OBSADENÉ - Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13 (mapa)
18. 12. 2017, Martin - Martin, Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2 (mapa)
19. 12. 2017, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
20. 12. 2017, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14 (mapa)
9. 1. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
10. 1. 2018, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (mapa)
16. 1. 2018, Pieštany - Nálepkova 1, 921 01 Pieštany (mapa)
17. 1. 2018, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
18. 1. 2018, Trnava - Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13 (mapa)
22. 1. 2018 - POZOR!!! Zmena termínu na 1. 2. 2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
2. 2. 2018, Poprad - Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad (mapa)
7. 2. 2018, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14 (mapa)
8. 2. 2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
27. 2. 2018, Bardejov - Hotel Alexander, BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s., 086 31 Bardejovské Kúpele (mapa)
8. 3. 2018, Martin - Martin, Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2 (mapa)
22. 3. 2018, Banská Bystrica - OBSADENÉ!!! - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
27. 3. 2018, Trnava - Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13 (mapa)
4. 4. 2018, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (mapa)
5. 4. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
6. 4. 2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
2. 5. 2018, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
9. 5. 2018, Trnava -OBSADENÉ - Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13 (mapa)
10. 5. 2018, Poprad - OBSADENÉ!!! - Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad (mapa)
17. 5. 2018, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
21. 5. 2018, Banská Bystrica - OBSADENÉ!!! - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
29. 5. 2018, Žilina - OBSADENÉ - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
4. 6. 2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
5. 6. 2018, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14 (mapa)
13. 6. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)