Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Bez DPH S DPH
Prešov 19.10.2017 75,00 € 90,00 €
+ -
Trenčín 23.10.2017 75,00 € 90,00 €
+ -
Banská Bystrica 10.11.2017 75,00 € 90,00 €
+ -
Bratislava 14.11.2017 75,00 € 90,00 €
+ -
Nitra 15.11.2017 75,00 € 90,00 €
+ -
Trnava 20.11.2017 75,00 € 90,00 €
+ -
Martin 18.12.2017 75,00 € 90,00 €
+ -
Košice 19.12.2017 75,00 € 90,00 €
+ -
Bardejov 27.2.2018 75,00 € 55,00 € 90,00 € 66,00 €
+ -

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhnete, a pripraví vás na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Poradíme vám, na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte „odložiť" na neskôr. Pripravte sa tiež na to, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.

Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a novému návrhu zákona o ochrane osobných údajov a nariadeniu GDPR.

Viete, že:


 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?

 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?

 • bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?

 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?

 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?

 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?

 • Zmeny v doterajšej právnej úprave ochrany osobných údajov

 • Povinnosti prevádzkovateľov podľa ešte platného zákona o ochrane osobných údajov a podľa nového zákona a nariadenia GDPR – komparácia

 • Čo sa ručí a čo zostáva?

 • Novinky podľa nového zákona a nariadenia GDPR

 • Diskusia. Otázky a odpovede


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
16. 8. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
17. 8. 2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
5. 9. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
6. 9. 2017, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (mapa)
7. 9. 2017, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
13. 9. 2017, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
14. 9. 2017, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
29. 9. 2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
17. 10. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
18. 10. 2017, Poprad - Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad (mapa)
19. 10. 2017, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14 (mapa)
23. 10. 2017, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (mapa)
10. 11. 2017, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
14. 11. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
15. 11. 2017, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
20. 11. 2017, Trnava - Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13 (mapa)
18. 12. 2017, Martin - Martin, Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2 (mapa)
19. 12. 2017, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
27. 2. 2018, Bardejov - Hotel Alexander, BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s., 086 31 Bardejovské Kúpele (mapa)