Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Bratislava 9.2.2018 70,00 € 84,00 €

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.
A tých je dosť. Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2018

 • zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní pri neskorom prihlásení zamestnanca
 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2018
 • nové príplatky podľa Zákonníka práce – za prácu v noci, za prácu v nedeľu...
 • trináste a štrnáste platy – Zákonník práce, oslobodenie od dane z príjmu a odvodov
 • zvýšenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v roku 2018
 • nová nezdaniteľná časť – kúpeľná liečba
 • nový daňový bonus – hypotéky pre mladých
 • príležitostné príjmy do 500 eur oslobodené od dane (závažná zmena!)
 • práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2018
 • odpustenie odvodov z dohôd pre dôchodcov
 • študenti v roku 2018
 • zmeny pri poistencoch štátu a dôchodkovom poistení, prihlasovacích povinnostiach
 • zmeny pri dávke v nezamestnanosti
 • úrazové poistenie od r. 2018
 • valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2018
 • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
 • odvody SZČO v roku 2018
 • zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2018, otec na materskej
 • ďalšie zmeny v sociálnom poistení, predbežné info o ročnom zúčtovaní od r. 2019
 • odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2018
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018
 • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

Ukončenie roka 2017 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017, termíny
 • vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2018
 • „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2017, popis zmien
 • „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017“
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2017 a „Prehľad“ pre rok 2018
 • venovanie 2% (3%) za rok 2017,
 • zamestnanecká prémia za rok 2017
 • nezdaniteľné časti za rok 2017 – daňovník, manžel(ka), III. pilier, príklady
 • tlačivá daňových priznaní FO za rok 2017

Diskusia

 • V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.
 • Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 HARMONOGRAM

08,30 –  9,00   prezentácia účastníkov školenia
09,00 – 11,00  prednáška
11,00 – 12,00  prestávka na občerstvenie
12,00 – 15,00  prednáška spojená s diskusiou

Účastníci školenia v Bratislave môžu využiť parkovanie v areáli hotela Saffron alebo na podzemnom parkovisku hotela za zľavnenú cenu 3 eur na celý deň a v Žiline môžu využiť parkovanie na parkovisku hotela Holiday Inn za zľavnenú cenu 3 eur na celý deň.

Účastnícky poplatok: obsahuje organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie (Košice 31.1. bageta). Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 4.1.2018, Trnava - Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava (mapa)
Miesto konania: 5.1.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 8.1.2018, Žilina - Hotel Holiday Inn, Športová 2 (mapa)
Miesto konania: 9.1.2018, Trenčín - Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Študentská 2 (mapa)
Miesto konania: 10.1.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 11.1.2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
Miesto konania: 15.1.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 17.1.2018, Košice - OBSADENÉ - DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, 040 01 Košice (mapa)
Miesto konania: 18.1.2018, Prešov - OBSADENÉ!!! - Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov (mapa)
Miesto konania: 19.1.2018, Žilina - Hotel Holiday Inn, Športová 2 (mapa)
Miesto konania: 22.1.2018, Martin - Martin, Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2 (mapa)
Miesto konania: 24.1.2018, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
Miesto konania: 25.1.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 31.1.2018, Košice - Aula Maxima, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9 (mapa)
Miesto konania: 2.2.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 5.2.2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
Miesto konania: 7.2.2018, Piešťany - Hotel Park, I. Krasku 2, Piešťany (mapa)
Miesto konania: 9.2.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)