Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2019

Počas jediného dňa sa na školení dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2018/2019 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a všetky potrebné legislatívne zmeny.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Prešov -OBSADENÉ 24.1.2019 65,00 € 78,00 €

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2019

Počas jediného dňa sa na školení dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2018/2019 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a všetky potrebné legislatívne zmeny.

Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2019

 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2019
 • zvýšenie príplatkov podľa Zákonníka práce od 1.1.2019 a od 1.5.2019
 • trináste a štrnáste platy v roku 2019
 • nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy za rok 2018 a v roku 2019
 • práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2019
 • dohody študenti a dôchodcovia v roku 2019, prihlasovanie do SP
 • valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2019
 • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
 • odvody SZČO v roku 2019
 • zmeny pri materskej od roku 2019, otec na materskej
 • odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2019
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019
 • zavedenie ročného zúčtovania v zákone o sociálnom poistení
 • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018
 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018, termíny
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2018, zmeny v tlačivách
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2018 a „Prehľad“ pre rok 2019
 • venovanie 2% (3%) za rok 2018,
 • novinky pri RZ – NČ na kúpele, DB na hypoúvery pre mladých
 • ďalšie zmeny a novinky tak ako budú schválené v NRSR, resp. Fin. správou

 • Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.30 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci školena v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Parkovné v hotely Holiday Inn Žilina - prvé dve hodiny zdarma a každá ďalšia hodina s 50 % zlavou.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 3.12.2018, Žilina - Hotel Holiday Inn, Športová 2 (mapa)
Miesto konania: 5.12.2018, Bratislava - OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 13.12.2018, Bojnice - Hotel Regia, Zámok a okolie 941/3, Bojnice (mapa)
Miesto konania: 14.12.2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
Miesto konania: 17.12.2018, Košice - OBSADENÉ - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
Miesto konania: 18.12.2018, Prešov -OBSADENÉ - Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov (mapa)
Miesto konania: 19.12.2018, Trenčín -OBSADENÉ - Hotel Elizabeth Trenčín, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín (mapa)
Miesto konania: 20.12.2018, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 7.1.2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 9.1.2019, Martin -OBSADENÉ - Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, Martin (mapa)
Miesto konania: 14.1.2019, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava (mapa)
Miesto konania: 15.1.2019, Žilina - Hotel Holiday Inn, Športová 2 (mapa)
Miesto konania: 16.1.2019, Košice -OBSADENÉ - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
Miesto konania: 18.1.2019, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
Miesto konania: 23.1.2019, Košice - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
Miesto konania: 24.1.2019, Prešov - Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov (mapa)
Miesto konania: 25.1.2019, Poprad - Hotel SATEL*** Poprad, Mnoheľova 825/3, Poprad (mapa)
Miesto konania: 28.1.2019, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 29.1.2019, Trenčín - Hotel Elizabeth Trenčín, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín (mapa)
Miesto konania: 30.1.2019, Trnava - Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava (mapa)
Miesto konania: 1.2.2019, Banská Bystrica - OBSADENÉ - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
Miesto konania: 4.2.2019, Žilina - Hotel Holiday Inn, Športová 2 (mapa)
Miesto konania: 5.2.2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 6.2.2019, Piešťany - OBSADENÉ - Hotel Park, I. Krasku 2, Piešťany (mapa)
Miesto konania: 12.2.2019, Prešov-ZRUŠENÉ - Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov (mapa)