Právne minimum a správne postupy v personalistike a mzdovom účtovníctve

Tento webinár má za cieľ poskytnúť vám správne postupy pri trestnoprávnych súvislostiach zapríčinených nesprávnym výkonom účtovníctva a personalistiky, pri porušení disciplíny, pri skončení pracovného pomeru, pri náhrade a vymáhaní škody, ako aj pri plnení predpisov vyplývajúcich z BOZP a GDPR. Okrem základných povinností a pravidiel, ktoré musíte podľa Zákonníka práce a súvisiacich zákonov dodržiavať, nahliadneme aj na to, ako sa brániť v prípade, že došlo k ich porušeniu a vám je nariadená štátna kontrola napr. zo strany Inšpektorátu práce alebo Úradu na ochranu osobných údajov.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 1.7.2021 1.7.2021 70,00 € 84,00 €

Právne minimum a správne postupy v personalistike a mzdovom účtovníctve

Tento webinár má za cieľ poskytnúť vám správne postupy pri trestnoprávnych súvislostiach zapríčinených nesprávnym výkonom účtovníctva a personalistiky, pri porušení disciplíny, pri skončení pracovného pomeru, pri náhrade a vymáhaní škody, ako aj pri plnení predpisov vyplývajúcich z BOZP a GDPR. Okrem základných povinností a pravidiel, ktoré musíte podľa Zákonníka práce a súvisiacich zákonov dodržiavať, nahliadneme aj na to, ako sa brániť v prípade, že došlo k ich porušeniu a vám je nariadená štátna kontrola napr. zo strany Inšpektorátu práce alebo Úradu na ochranu osobných údajov.
Ako účastník navyše získate vzory pre jednotlivé dôležité právne oblasti personalistiky (pracovnoprávne vzťahy, štátne kontroly, GDPR a pod.).

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Trestnoprávne súvislosti spôsobené nesprávnym výkonom účtovníctva a personalistiky

 • Trestné činy a tresty
 • Podmienky zbavenia sa trestnej zodpovednosti
 • Náhrada škody spôsobenej trestným činom

 

Pracovnoprávne vzťahy a najčastejšie chyby

 • Chyby pri skončení pracovného pomeru
 • Správny postup pri porušení disciplíny
 • Správny postup pri skončení pracovného pomeru

 

Ako správne vybrať typ zmluvy

 • Rozdiely medzi obchodnou/občianskou/pracovnou zmluvou
 • Pozitívne a negatívne dosahy

 

Náhrada a vymáhanie škody 

 • Škoda spôsobená zamestnancom (štvornásobok alebo skutočná škoda)
 • Postup pri vymáhaní škody

 

BOZP a GDPR

 • Najdôležitejšie povinnosti pri BOZP a GDPR

 

 Štátne kontroly a OČTK

 • Ako sa brániť pri štátnej kontrole
 • Právne prostriedky pri štátnej kontrole
 • Inšpektorát práce
 • Úrad na ochranu osobných údajov

 

Vysvetlivky k poskytnutej vzorovej dokumentácii


Harmonogram webinára
09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 13:30 – prednáška