Webinár: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Jozef Lukajka
Bez DPH S DPH
Webinár 28.2.2018 40,00 € 48,00 €

Webinár: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny

  • Možnosti skončenia pracovného pomeru
  • Postup zamestnávateľa pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny
  • Postup zamestnávateľa pri výpovedi pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny
  • Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny vs. neuspokojivé plnenie pracovných úloh
  • Postup zamestnávateľa pri závažnom porušení pracovnej disciplíny
  • Postup zamestnávateľa pri okamžitom skončení pracovného pomeru
  • Postup zamestnávateľa pri výpovedi za závažné porušenie pracovnej disciplíny
  • Nároky zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru
  • Obsahové náležitosti výpovede a oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru
  • Súdna prax

Harmonogram:
9,30 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,15 – prestávka
11,15 – 12,30 – prednáška