Trestné a finančné následky konania štatutára a vedúceho zamestnanca

Videoškolenie mapuje najčastejšie trestné činy štatutárov/vedúcich zamestnancov, ktorým zároveň poskytuje praktický návod, ako postupovať pri trestnej zodpovednosti súvisiacej s pracovnoprávnymi vzťahmi, BOZP alebo GDPR. Spomenuté sú delikty, ako je napríklad neoprávnené podnikanie, nelegálne zamestnávanie, neoprávnené prepustenie zamestnanca či nevyplatenie mzdy.

Rok vydania
2021
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
66 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 30 € 36 €
+ -

Trestné a finančné následky konania štatutára a vedúceho zamestnanca

Videoškolenie mapuje najčastejšie trestné činy štatutárov/vedúcich zamestnancov, ktorým zároveň poskytuje praktický návod, ako postupovať pri trestnej zodpovednosti súvisiacej s pracovnoprávnymi vzťahmi, BOZP alebo GDPR. Spomenuté sú delikty, ako je napríklad neoprávnené podnikanie, nelegálne zamestnávanie, neoprávnené prepustenie zamestnanca či nevyplatenie mzdy.
V jednoduchosti tu nájdete zosumarizované aj to, za akých okolností zodpovedá za škodu štatutár/vedúci zamestnanec, aký finančný dosah môžu mať jednotlivé delikty na chod spoločnosti alebo aké sú predpoklady, aby mohla byť škoda vymáhaná. Videoškolenie navyše obsahuje i praktické odporúčania, ako by mal štatutár či vedúci zamestnanec postupovať v prípade štátnych kontrol či OČTK.

Informácie k videoškoleniu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.