Veľká novela zákona o obecnom zriadení účinná od 1.4.2018

Čo prináša veľká novela zákona o obecnom zriadení od 1. 4. 2018? Aké aplikačné problémy vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, s ktorými sme sa doposiaľ mohli stretnúť, rieši táto novela? Vo videoškolení sa zameriame na najzásadnešie zmeny, ktoré prináša nová právna úprava a zároveň si povieme, ako sú jednotlivé ustanovenia uplatniteľné v praxi.

Rok vydania
5/2018
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
31 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL. M.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Veľká novela zákona o obecnom zriadení účinná od 1.4.2018

Čo prináša veľká novela zákona o obecnom zriadení od 1. 4. 2018? Aké aplikačné problémy vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, s ktorými sme sa doposiaľ mohli stretnúť, rieši táto novela? Vo videoškolení sa zameriame na najzásadnešie zmeny, ktoré prináša nová právna úprava a zároveň si povieme, ako sú jednotlivé ustanovenia uplatniteľné v praxi.

Obsah:

 • Nefunkčná obec
 • Pričlenenie obce k susednej obci
 • Nová definícia verejného priestranstva
 • Označovanie budov
 • Vyhlasovanie verejnej zbierky
 • Nová definícia oprávnení na vydávanie VZN
 • Opatrenia v prípade nečinnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy
 • Zverejňovanie na internete
 • Nadobudnutie účinnosti VZN
 • Zmeny v obecných zastupiteľstvách
 • Informovanie o miestnom referende
 • Zhromaždenie obyvateľov obce
 • Odvolanie starostu
 • Hlavný kontrolór obce
 • Spoločné obecné úrady
 • Kronika obce
 • Legislatívno-technické zásahySúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.