Ako spracovať smernicu k základnej finančnej kontrole?

Na tomto 3-hodinovom webinári vám kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, poradí, ako zostaviť smernicu o finančnej kontrole v prostredí verejnej správy a samosprávy. Vzor tejto smernice spolu s prehľadom o častých finančných operáciách si navyše odnesiete aj do praxe. Oboznámení budete tiež o správnom zastupovaní zamestnancov a o spôsobe realizovania prílohovej časti k smernici. Po praktickej stránke nahliadnete krok po kroku aj na samotný priebeh finančnej kontroly, najmä na prvé skúsenosti po novele zákona od 1. 3. 2022.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 20.6.2022 50,00 € 60,00 €
+ -

Ako spracovať smernicu k základnej finančnej kontrole?

Na tomto 3-hodinovom webinári vám kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, poradí, ako zostaviť smernicu o finančnej kontrole v prostredí verejnej správy a samosprávy. Vzor tejto smernice spolu s prehľadom o častých finančných operáciách si navyše odnesiete aj do praxe. Oboznámení budete tiež o správnom zastupovaní zamestnancov a o spôsobe realizovania prílohovej časti k smernici. Po praktickej stránke nahliadnete krok po kroku aj na samotný priebeh finančnej kontroly, najmä na prvé skúsenosti po novele zákona od 1. 3. 2022.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Na webinári sa budeme bližšie venovať  dodržaniu zásady „kontroly štyroch očí“, zastupovaniu zamestnancov a prípadom konfliktov  pri výkone finančnej kontroly. 

Účastníci sa dozvedia viac o:

1.     správnosti zostavenia základnej finančnej kontroly,

2.     vzoroch pečiatok, krycích listov či súhrnných listov a  ako ich spracovať  podľa veľkosti organizácie,

3.     pohľade na novelizované ustanovenia finančnej kontroly na mieste,

4.     častých kontrolných zisteniach z praxe lektora z roku 2021 a 2022 a tiež

5.     vzoroch smerníc do praxe k predmetnej téme.


Cieľová skupina:

Zamestnanci zodpovední za overenie finančných operácií z prostredia štátnej správy a územnej samosprávy, štátne fondy a poisťovne, zriadené a založené organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie (ekonómovia, mzdári, zamestnanci zodpovední za zverený majetok, zásoby či finančnú hotovosť, personalisti, účtovníci, kontrolóri, štatutári a riaditelia, prednostovia, vedúci zamestnanci).

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

1.     Novelizácia zákona a pohľad na interné smernice

2.     Základné zásady finančnej kontroly

3.     Finančné operácie vo verejnej správe

4.     Postup spracovania smernice

5.     Konzultácie s lektorom

6.     Preverenia smerníc podľa vyžiadania účastníkov

7.     Záver


Harmonogram webinára
09:00 - 12:00 - prednáška spojená s diskusiou