• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Vybrané problémy zo Zákonníka práce a sociálneho poistenia v súvislosti s aktuálnou situáciou

Vybrané problémy zo Zákonníka práce a sociálneho poistenia v súvislosti s aktuálnou situáciou

Webinár s RNDr. Jankou Motyčkovou má za cieľ poskytnúť vám konkrétne riešenia i odpovede na najčastejšie otázky, ktoré v týchto dňoch vznikajú v súvislosti s pracovným časom, s domáckou prácou, home-office a stravovaním od 1. 3. 2021, so zmenami v nemocenských dávkach od apríla 2021, s predĺžením poberania dávky v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie, so zmenami v minimálnom dôchodku u sporiteľov od mája 2021, s tehotenským a tehotenským štipendiom od 1. 4. 2021, ako aj so zmenami v ošetrovnom a dlhodobom ošetrovnom od 1. 4. 2021.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Webinár 25.5.2021 25.5.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/vybrane-problemy-zo-zakonnika-prace-a-socialneho-poistenia-v-suvislosti-s-aktualnou-situaciou/p-1572061.xhtml" target="_blank">Školenie</a> 0,00 € 0,00 €

Vybrané problémy zo Zákonníka práce a sociálneho poistenia v súvislosti s aktuálnou situáciou

Webinár s RNDr. Jankou Motyčkovou má za cieľ poskytnúť vám konkrétne riešenia i odpovede na najčastejšie otázky, ktoré v týchto dňoch vznikajú v súvislosti s pracovným časom, s domáckou prácou, home-office a stravovaním od 1. 3. 2021, so zmenami v nemocenských dávkach od apríla 2021, s predĺžením poberania dávky v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie, so zmenami v minimálnom dôchodku u sporiteľov od mája 2021, s tehotenským a tehotenským štipendiom od 1. 4. 2021, ako aj so zmenami v ošetrovnom a dlhodobom ošetrovnom od 1. 4. 2021.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Pracovný čas v čase mimoriadnej situácie
  • Definícia pojmov zmena, nadčas, odpracovaný čas, rozvrhovanie pracovného času
  • Určenie pracovného času v čase mimoriadnej situácie
  • Prekážka v práci na strane zamestnávateľa verzus sviatok
  • Evidencia pracovného času

 • Domácka práca po novele od 1.3.2021 verzus home-office
  • Home-office počas mimoriadnej situácie, pracovný čas, odmeňovanie, prekážky, stravovanie
  • Pracovný čas pri domáckej práci, odmeňovanie
  • Prekážky v práci pri domáckej práci

 • Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
  • Formy poskytovania stravovania
  • Okruh zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje stravovanie
  • Stravovanie počas pracovnej zmeny verzus nadčas, stravovanie pri kratších úväzkoch
  • Finančný príspevok na stravovanie, výška, podmienky, odporúčaný postup poskytovania
  • Oslobodenie od dane, obmedzenia
  • Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
  • Stravovanie starostov, konateľov, dohodárov, rôzne formy z daňového hľadiska
  • Stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci

 • Zmeny v nemocenských dávkach platné od apríla 20201, prijaté v NR SR 30.3.2021
  • Zmeny v nároku na materské (otcov)
  • Predĺženie poberania nemocenského v mimoriadnej situácii
  • Zmeny v ošetrovnom – zvýšenie dávky, možnosť prehodnotenia výšky dávky
  • Zvýšenie nemocenského
  • Podmienky úrazového príplatku COVID

 • Zmeny v iných dávkach
  • Predĺženie poberania dávky v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie
  • Zmena v minimálnom dôchodku u sporiteľov od mája 2021

 • Tehotenské a tehotenské štipendium od 1.4.2021

 • Zmeny v ošetrovnom a dlhodobé ošetrovné od 1.4.2021

Harmonogram webinára:
9:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou