• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Zrážková daň z príjmov v tuzemsku a v zahraničí (licenčné poplatky, autorské odmeny, úroky, nájom)

Zrážková daň z príjmov v tuzemsku a v zahraničí (licenčné poplatky, autorské odmeny, úroky, nájom)

Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vás do detailu oboznámi s pravidlami zrážkovej dane z príjmov pri podnikaní v tuzemsku a v zahraničí. S pomocou viacerých príkladov z praxe spoznáte potrebné informácie k realizácii tohto osobitného spôsobu vyberania dane, a to vrátane sadzieb dane, licenčných poplatkov, autorských odmien, úrokov, nájmu, uplatňovania preddavkov a pod.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 24.5.2022 50,00 € 60,00 €

Zrážková daň z príjmov v tuzemsku a v zahraničí (licenčné poplatky, autorské odmeny, úroky, nájom)

Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vás do detailu oboznámi s pravidlami zrážkovej dane z príjmov pri podnikaní v tuzemsku a v zahraničí. S pomocou viacerých príkladov z praxe spoznáte potrebné informácie k realizácii tohto osobitného spôsobu vyberania dane, a to vrátane sadzieb dane, licenčných poplatkov, autorských odmien, úrokov, nájmu, uplatňovania preddavkov a pod.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Zrážková daň v SR

 • Čo je zrážková daň, aké sadzby dane poznáme? Má vplyv na sadzbu dane aj výška príjmu?
 • Môže si zrážkovú daň uplatniť daňovník ako preddavok na daň z príjmov v daňovom priznaní?
 • Kedy sa zrážková daň odvádza a kto je za ňu zodpovedný (aké povinnosti má zodpovedná osoba)?
 • zrážková daň v tuzemsku a ukážka príkladu zrážkovej dane z autorských odmien umelcov a licenčných poplatkov
 • zrážková daň v tuzemsku pri úhradách do zahraničia, kedy má daňovník povinnosť odviesť daň a čo všetko musí testovať pre účely zrážkovej dane
 • oznámenie o zrážkovej dani zrazenej zahraničnej osobe
 • aký má vplyv na zrážkovú daň skutočnosť ,že ide o daňovníka zo zmluvného štátu alebo daňovníka z nespolupracujúceho štátu

Diskusia

Harmonogram webinára 9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou