EPI Rýchly sprievodca Civilným sporovým poriadkom

Civilný sporový poriadok vytvára rámec pre efektívnu ochranu práv a oprávnených záujmov vyplývajúcich z hmotno-právnych predpisov.

Cena s DPH
39,00 €
Cena bez DPH
32,50 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.
+ -

EPI Rýchly sprievodca Civilným sporovým poriadkom

Civilný sporový poriadok vytvára rámec pre efektívnu ochranu práv a oprávnených záujmov vyplývajúcich z hmotno-právnych predpisov.
Dňa 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové civilné procesné kódexy, ktoré nahrádzajú doteraz platný Občiansky súdny poriadok. Jedným z nich je Civilný sporový poriadok. Prinášame Vám užitočné pomôcky k tejto výraznej legislatívnej zmene vo forme odborných článkov, vzorov právnych podaní a prevodovej tabuľky, ktorá uvádza obsahovo porovnateľné ustanovenia zrušeného OSP a nového Civilného sporového poriadku.
Sprievodca obsahuje:

  • Odborné články – výklad jednotlivých častí zákona s prepojením do praxe
  • Vzory právnych podaní – viac ako 170 vzorov podľa nových predpisov
  • Prevodová tabuľka – porovnanie obsahovo súvisiacich ustanovení OSP a CSP

  • Časový prístup

    Ročný online prístup do produktu EPI Rýchly sprievodca Civilným sporovým poriadkom získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby. Produkt sa nachádza na stránke www.epi.sk v časti Produkty>Literatúra>Rýchly sprievodca CSP

    Vstup do online produktu EPI Rýchly sprievodca Civilným sporovým poriadkom