Ako sa pripraviť na audit

Vo videoškolení sa dozviete, čo znamená audit účtovnej závierky, aké je poslanie a zmysel auditu účtovnej závierky, kto môže vykonať audit a ďalšie dôležité informácie týkajúce sa prípravy na audit.

Cena s DPH
24,00 €
Cena bez DPH
20,00 €
Rok vydania
10/2015
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
59 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Cvečková, CA
+ -

Ako sa pripraviť na audit

Vo videoškolení sa dozviete, čo znamená audit účtovnej závierky, aké je poslanie a zmysel auditu účtovnej závierky, kto môže vykonať audit a ďalšie dôležité informácie týkajúce sa prípravy na audit.
Audit je systematický proces nezávislého získavania a vyhodnocovania dôkazov o tvrdeniach týkajúcich sa ekonomických transakcií a udalostí s cieľom zistiť stupeň súladu medzi tvrdeniami a vopred stanovenými kritériami a komunikácia výsledkov tým osobám, ktoré to zaujíma. Tvrdenia sú závery prezentované v účtovnej závierke – vo všetkých jej súčastiach.Transakcie a udalosti sú predmetom účtovného zachytenia v účtovných knihách, ktoré sa k súvahovému dňu pretransformujú do účtovných výkazov tvoriacich účtovnú závierku spoločnosti.
  • o audite a audítoroch
  • audit ako proces
  • závery audítora

Ukážka