Exekučné zrážky a zrážky zo mzdy – aktuálne od 1. 7. 2016

Aké novinky priniesla novela Nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia od 1. januára 2016? Zmenili sa od nového roka nepostihnuteľné sumy? Ako používať „tretinový systém“ pri ...

Rok vydania
6/2016
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
322 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 30,00 € 36,00 €
+ -
Videoškolenie na USB 39,00 € 46,80 €
+ -

Exekučné zrážky a zrážky zo mzdy – aktuálne od 1. 7. 2016

Aké novinky priniesla novela Nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia od 1. januára 2016? Zmenili sa od nového roka nepostihnuteľné sumy? Ako používať „tretinový systém“ pri výpočte zrážok, vypočítať čistý príjem a výšku zrážky? Čo patrí medzi povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok a aký je správny postup? Odpovede nielen na tieto otázky prinesie RNDr. Jana Motyčková vo videoškolení k zrážkam zo mzdy a exekučným zrážkam.
 • Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia súdu a správnych orgánov
 • Dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka po 1. 7. 2014
 • Použitie „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, výpočte čistého príjmu a výšky zrážky
 • Nepostihnuteľné sumy od 1. 1. 2016
 • Vyživované osoby
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky
 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady
 • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok
 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca
 • Súčinnosť zamestnávateľa
 • Informácia o zákone o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon služieb od 18.6.2016
  •  Povinnosti zahraničného zamestnávateľa pri poskytovaní služby v SR
  •  Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
  • Zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie pri medzištátnom poskytovaní služby
  • Povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní služby do iného štátu EÚSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.