Odpisovanie majetku na daňové účely v roku 2015

Vo videoškolení lektor Ing. Vladimír Ozimý rozoberá problematiku odpisovania majetku na daňové účely. Definuje majetok z účtovného i daňového hľadiska, vstupnú a zostatkovú cenu. Venuje sa aj ...

Cena s DPH
36,00 €
Cena bez DPH
30,00 €
Rok vydania
11/2015
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
295 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
+ -

Odpisovanie majetku na daňové účely v roku 2015

Vo videoškolení lektor Ing. Vladimír Ozimý rozoberá problematiku odpisovania majetku na daňové účely. Definuje majetok z účtovného i daňového hľadiska, vstupnú a zostatkovú cenu. Venuje sa aj odpisovaniu majetku v prípade čiastočného využívania majetku na podnikanie. Rozoberá odpisové skupiny, zaradenie majetku do odpisových skupín a metódy odpisovania.
  • Definícia majetku na účely zákona (účtovné a daňové hľadisko)
  • Definícia vstupnej ceny, zostatkovej ceny (čo všetko tvorí súčasť vstupnej ceny na daňové a účtovné účely)
  • Kto je oprávnený odpisovať majetok
  • Odpisovanie majetku v prípade čiastočného využívania majetku na podnikanie, spoluvlastnícky podiel v združení bez právnej subjektivity
  • Vylúčený majetok z odpisovania
  • Odpisové skupiny a zaradenie majetku do odpisových skupín
  • Metódy odpisovania
  • Odpisovanie majetku obstaraného formou finančného prenájmu a zmeny v prípade spätného lízingu
  • Vplyv paušalizácie výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) na výšku daňového odpisu
  • Úprava základu dane

Ukážka